Türkiye’de Oturum İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de Oturum İzni Nasıl Alınır? Gelin İnceleyelim.

Türkiye’de Oturum İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de oturum izni, Türkiye’de yerleşme, çalışma veya öğrenim görme amacıyla yaşamanıza, okumanıza, evlenmenize, Türk ehliyetine geçmenize, vergi numarası almanıza, banka hesabı açmanıza, mülk satın almanıza, yatırım yapmanıza ve çok daha fazlasına olanak sağlar. Türkiye’ye taşınma amacınız çalışmaksa, sadece oturma izni yerine geçen çalışma iznine ihtiyacınız olacaktır.

Bir Türk vatandaşının yabancı eşine, reşit olmayan çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğuna aile ikamet izni verilebilir. İkamet izni başvurusunda bulunanların oturma izni alabilmeleri için destekleyicinin yeterli gelire sahip olması gerekir.
Öte yandan Türkiye’de oturum izni için gayrimenkul almak da önemli bir yoldur. Bunun için danışmanlık veren kurumlardan yardım alınabilir ve rahatlıkla Türkiye’de ikamet etmek mümkün olur.

Hukuk büromuz gerek oturum izni alınması konusunda gerekse oturum izni uzatma işlemlerinde hukuki destek vermektedir.

Yabancı biri Türkiye’de Oturma İzni (İkamet izni) Nasıl Alır?

Yabancı biri Türkiye’ de oturma izni yani ikamet izni için çeşitli hususlar bulunur ve yapılması gerekli işler aşağıdaki listede sıralanmıştır;

 • Yabancının oturma izni başvurusunu şahsen yapması gerekmektedir. Ancak yabancının yasal temsilcisi veya vekâletname verdiği vekili aracılığıyla da yapılabilir.
 • Oturma izninizi aldığınız tarihten itibaren 6 ay içerisinde kullanmaya başlamazsanız belgeniz geçersiz sayılacaktır.
 • Türkiye’de ikamet izni başvurusunda bulunacak yabancının ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun pasaport veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olması gerekmektedir.
 • Başvurunun yetkili makamlarca değerlendirilmesi, başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerin eksiksiz olması durumunda yapılır. Aksi takdirde eksik evraklar başvuru sahibine bildirilerek değerlendirme ertelenebilir.
 • Konsolosluklara başvurular yapıldıktan sonra ilgili Konsolosluklar, ikamet izni başvurularını görüşleri ile birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne iletir.
 • Başvuruların olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılması kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne aittir. Başvurular sonuçlandıktan sonra Konsolosluk kendisine verilen bilgi doğrultusunda ikamet tezkeresi verir veya reddeder.
 • Başvuruların olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılması kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne aittir. Başvurular sonuçlandıktan sonra Konsolosluk kendisine verilen bilgi doğrultusunda ikamet tezkeresi verir veya reddeder.
 • İlgili makamlara yapılan oturma izni başvurusu en geç 90 gün içinde sonuçlandırılır ve başvuru sahibine bilgi verilir.
 • Türkiye’de oturum izni her yabancının amacına göre farklı şartlarla verilmektedir. Her belge için Maliye Bakanlığınca belirlenen kıymetli evrak ücreti alınır.
 • İkamet izinleri valiliklerce uzatılabilir. Her uzatma işleminde Türkiye oturma izni için yeni bir belge düzenlenir.
 • Uzatma başvuruları oturma izninin bitimine 60 gün kala yapılabilir. Bu süreden önce uzatma başvurusu yapılamaz. Uzatma başvurusu, oturma izni süresi dolmadan yapılmalıdır.
 • İzin süresinin uzatılmasını talep eden başvuru sahibine yetkili makamlar tarafından bir belge verilir (bu belge ücretten muaftır). İkamet süresi bitmiş olsa dahi kişi bu belge ile uzatma başvurusu sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de oturum izni ile ikamet edebilir.
 • Talebin olumlu sonuçlanması halinde, yasal iznin sona erme tarihinden itibaren uzatılmış ikamet izinleri başlatılır.

Türkiye Oturma İzni Alma Şartları

Yabancılar, Türkiye’de oturma izni alabilmek için belirli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu koşullar şunlardır:

Pasaport: Türkiye’ye seyahat edebilmek için geçerli bir pasaport gerekmektedir.

Vize: Bazı ülkelerin vatandaşları Türkiye’ye seyahat etmek için önceden vize almaları gerekmektedir. Bu konuda Türkiye’nin resmi web sitesinde bilgi bulabilirsiniz.

Oturma İzni Başvurusu: Türkiye’de oturma izni almak isteyen yabancılar, Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden online başvuru yapabilirler.

Oturma İzni Türleri: Türkiye’de oturma izni almak için birden fazla sebep vardır. Örneğin, öğrenci, çalışan, yatırımcı ve aile birleşimi gibi farklı nedenlerle oturma izni almak mümkündür. Başvuru yapan kişinin durumuna ve sebebini açıklamasına bağlı olarak uygun oturma izni türü belirlenir.

Gerekli Belgeler: Oturma izni başvurusu için gerekli belgeler, başvuru yapan kişinin durumuna ve sebebini açıklamasına bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak, pasaport, biyo metrik fotoğraf, ikamet belgesi, sağlık sigortası gibi belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

Başvuru Ücreti: Oturma izni başvurusu için ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret de başvuru yapan kişinin durumuna ve sebebini açıklamasına bağlı olarak değişebilir.

Başvuru Süreci: Oturma izni başvuru süreci yaklaşık olarak 60 gün sürmektedir. Başvuru sonucu Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden öğrenilebilir.

Tüm bu şartları yerine getiren bir yabancı, Türkiye’de oturma izni almaya hak kazanabilir.

Türkiye Oturma İzni Çeşitleri Nelerdir?

Aile İkamet İzni

5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına giren Türk vatandaşlarının yakınları veya herhangi bir Türkiye’de oturum izni bulunan yabancıların yakınları ile mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi kişilerin yakınlarına aile ikamet izni verilebilir.

a) Yabancı eşe,
b) Kendisinin veya eşinin ergin yabancı çocuğuna,
c) Kendisinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğuna

 • Aile ikamet izni talep eden yabancının birden fazla eşi olması durumunda eşlerden sadece biri aile ikamet izni alabilir. Ancak yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir.
 • Çocuklar için aile ikamet izni taleplerinde, ülkemiz dışında ortak velayet sahibi olan anne veya babanın muvafakati bulunmalıdır.
 • Aile ikamet izni varsa, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve orta öğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlanır. Aile ikamet izni her defasında en fazla iki yıl süreyle verilebilir. Aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekçinin ikamet izninin süresini aşamaz

Öğrenci İkamet İzni

Aşağıda belirtilen yabancılara Öğrenci İkamet İzni düzenlenebilir.

 • Aile ikamet izni olmaksızın ilk ve orta öğrenimini yapacak yabancılar (Aile ikamet izni ile ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitim görecek yabancılar, ikamet izni almadan 18 yaşına kadar eğitimlerine devam edebilirler. Ancak 18 yaşını doldurmuş ve halen öğrenimlerine devam eden öğrenciler, ortaöğretim düzeyi Türkiye’de oturma izni almalıdır.)
 • Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi düzeylerinde öğrenim görecek yabancılar.
 • Öğrenci ikamet izni, öğrencinin sadece eşine ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı verir. Diğer akrabalara oturma izni alma hakkı sağlamaz.

Yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan az ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz. Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla Türkiye’de öğrenim gören yabancılara öğrenimleri süresince Türkiye’de oturum izni verilebilir. Bakımı ve giderleri gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanan ilk ve orta öğretimini yapacak olan yabancılara öğrenimleri süresince (velilerinin veya kanuni temsilcilerinin muvafakati ile) bir yıl süreyle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce Çalışma İzni almaları gerekmektedir. Türkiye’de çalışmak için oturma iznine sahip olmak yeterli değildir. Çalışacağınız firma geçerli Türkiye oturma izniniz ile çalışma izni başvurusunda bulunabilir.

Çalışma İkamet İzni

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların alabileceği bir oturma izni türüdür. Başvuru yaparken çalışma izni talebi olan bir işverenin tarafından davetiye gönderilmesi gerekmektedir.

İnsan Ticareti Mağdurları İkamet İzni

İnsan ticareti mağduru olan yabancıların alabileceği bir oturma izni türüdür.

Turist İkamet İzni

Türkiye’de turistik amaçlı kalış yapmak isteyen yabancıların alabileceği bir oturma izni türüdür. Başvuru yaparken, Türkiye’de kalınacak olan yerin rezervasyon belgesi gibi belgelerin sunulması gerekmektedir.

Sağlık İkamet İzni

Türkiye’de tedavi görmek isteyen yabancıların alabileceği bir oturma izni türüdür. Başvuru yaparken, tedavi göreceği sağlık kuruluşundan alınan davet mektubu gibi belgelerin sunulması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen oturma izni türleri arasında, her birinin farklı gereklilikleri ve başvuru süreçleri bulunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen yabancıların, kendi durumlarına uygun olan oturma izni türünü seçerek, hukuk büromuza başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Oturma İzni Başvurusu Ret Edilen Kişiler Ne Yapmalıdır?

Türkiye’de oturma izni başvurusu reddedilen kişiler, başvurularının neden reddedildiğini öğrenmek ve bu nedeni gidermek için itiraz etme veya yeniden başvurma seçeneklerine sahiptirler. İlk olarak, reddedilme nedenlerini öğrenmek için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün web sitesindeki “Başvuru Durum Sorgulama” bölümünden başvuru durumunu kontrol etmek veya ilgili yabancılar şubesine gitmek gerekiyor. Eğer başvuru reddedilme nedeni yanlış beyan veya eksik belge ise, eksik veya yanlış bilgileri düzeltmek ve eksik belgeleri tamamlamak için yeniden başvuru yapabilirsiniz. Ancak, reddedilme nedeni yasalara uygun olmayan bir durumun varlığı ise, başvuru sahibi bu durumu gidermeden yeniden başvuru yapamaz.

Örneğin, ikamet izni başvurusu yaparken Türkiye’de çalışma izninin olmaması veya yeterli maddi kaynağın bulunmaması gibi nedenler başvurunun reddedilmesine neden olabilir. Bu durumlarda, başvuru sahibinin yasal olarak bu nedenleri gidermesi ve daha sonra yeniden başvuru yapması gerekebilir. Başvurunun reddedilmesi durumunda, itiraz hakkı da vardır. İtiraz süresi başvurunun reddedildiği tarihten itibaren 15 gün içindedir. Başvuru sahibi itiraz dilekçesini Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne sunabilir ve itiraz sonucu hakkında yazılı bir cevap alabilir. Ancak, itiraz da reddedilirse o zaman 60 günlük süre içine bulunduğunuz yerdeki idare mahkemesine iptal davası açmak gerekmektedir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara