Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması; Yabancı şirketler de yabancı kişilerdeTürkiye’de şirket kurulumuyapabilmektedir. Uygulamada genelde sık sık Limited şirket ile anonim şirket kurulması söz konusu olmaktadır. Şahıs firması kurmak için ise 5 yıl oturum izni gerekmektedir. İrtibat bürolarının özelliği, faaliyet alanının sınırlı olması ve herhangi bir ticari faaliyette bulunamamasıdır. Bir irtibat ofisi personel çalıştırabilir ve kısmi hukuki ehliyeti nedeniyle mülk (örneğin bir araba) da edinebilir. İrtibat bürosu çalışanları, maaşlarının döviz olarak ödenmesi şartıyla gelir vergisinden muaftır. Ancak irtibat bürosunun kurulması Ankara’da Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün onayına tabidir.

Türkiye’de tüm uluslararası yatırımcılar, Türk Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yönetmeliği’nin eşit muamele ilkesine göre yerel yatırımcılarla aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Bu nedenle, yabancı yatırımcılar Türkiye’de Türk yatırımcılara açık olan her türlü şirketi kurabilir veya bunlara katılabilir. En yaygın tüzel kişilik türleri, Sınırlı sorumlu (LTD) ve anonim şirketlerdir (AS).

Her iki kuruluş için de hissedarların yükümlülükleri taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Ancak, LTD şirketlerinin hissedarları da şirketin vergi ödeme yükümlülüklerinden sınırsız olarak şahsen sorumludur. Ancak, diğer hissedarların henüz ödenmemiş sermaye katkılarından sorumlu değildirler. Hukuk büromuz Türkiye’de Limited yada şahıs şirketi kuracak yabancılara şirket avukatlığı, anonim şirket kuracak yabancılara anonim şirket avukatlığı yapmaktadır.

Türkiye’de Yabancılar İçin Şirket Kurulumu

Türkiye de Yabancılar İçin Şirket Kurulumu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de yerel varlık için diğer iki seçenek şube ve irtibat büroları olabilir. Ayrılmış Türk tüzelkişiliği değildirler. Yurt dışı tüzel kişiliğinin bütünleşmiş bir parçası olarak Türkiye’deki merkez ofislerini temsil etmektedirler. Bir şube, Türkiye’de mal ve hizmet tedarik edebilir ve faturalayabilir. Türkiye şubesinin tüm faaliyetleri Türkiye vergilendirmesine tabidir. Bu nedenle şube muhasebesi, genel müdürlük muhasebesinin konsolide bir parçasıdır.

Bir irtibat ofisi, ticari işlemlerin doğrudan Türk müşteriler ile yurtdışındaki ana şirket arasında halledilebilmesi koşuluyla, Türkiye’de kendi personelinizle faaliyete başlamak için uygun bir aracı temsil eder. İrtibat bürosunun kendisinin fatura düzenlemesine veya herhangi bir gelir elde etmesine izin verilmez. Kesin olarak sadece gider üreten (çalışanların maaş ve yol giderleri, kira vb. giderler) yani faaliyet alanı sınırlı bir irtibat ofisi olan ofistir. Yurtdışındaki tüm masraflar ana şirket tarafından karşılanır.

Türkiye’de Yabacıların Şirket Kurulumu Şartları

Türkiye’de şirketler genel olarak aşağıdaki adımlarla kurulur:

Türkiye’de şirket tescili için Türk yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıların da ana sözleşmeyi Türk noter huzurunda imzalamaları gerekmektedir . Bu, Türkiye’deki noterler veya dünyadaki Türk konsolosluklarındaki Türk noterleri ile yapılabilir. Ancak ana sözleşmenin MERSİS sistemine girilmesi gerekiyor.

  • Ortaklar tüzel kişiler ise, imzaları yasal temsilcileri veya yetkili temsilcileri tarafından sağlanır.
  • Daha sonra pay sahipleri adına ticaret siciline tescil için ilgili Ticaret Odasına başvurulur . Ticaret sicili, ortaklık sözleşmesinin Türk ticaret hukukuna uygun olup olmadığını kontrol eder.
  • Hem noter hem de ticaret odası hissedarlardan resmî belgeler istemektedir. (Tüzel kişiler için ticaret sicilinden alıntı, gerçek kişiler için pasaport fotokopileri) Bunların noter tasdikli tercümesi gerekmektedir.
  • Ticaret siciline kayıt için, atanan belgenin noter tasdikli belgeleri ve imza tasdiknameleri de gereklidir.
  • Yeni kurulan şirket daha sonra işyeri kira sözleşmesi ibraz edilerek vergi dairesine tescil edilir.
  • Kuruluş, ticaret sicilinin resmî gazetesinde ilan edilip vergi numarası verildiğinde şirket kurulmuş sayılır.
  • Şirket kurulduktan sonra Ankara’da Ekonomi Bakanlığı’na bilgi verilmeli ve şirket Sosyal Sigortalar Kurumu ve Çalışma Bakanlığı’na tescil ettirilmelidir.

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şirket Açması Mümkün müdür?

Türk Hukuku, yabancı şirketlerin Türkiye’de şirket açmalarına izin vermektedir. Bu, Türkiye’deki yabancı şirketlerin iş yapma özgürlüğüne saygı gösterildiğinin bir işaretidir.

Yabancı şirketlerin Türkiye’de şirket açmak için öncelikle Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir şirket türü seçmeleri gerekmektedir. Türkiye’de yabancı sermayeli şirketlerin kurulması, Türk Ticaret Kanunu’nun 6102 sayılı Kanun’unun 329. maddesi tarafından düzenlenmektedir.

Yabancı şirketler, Türkiye’de bir şirket kurmak için Türk Ticaret Kanunu’na göre bir yerleşik bir temsilci atamaları gerekmektedir. Bu temsilci, Türk şirketinin resmi muhasebe kayıtlarını tutmak ve Türkiye’deki tüm yasal işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Türkiye’de yabancı sermayeli şirketlerin kuruluş işlemleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek tamamlanmaktadır. Bu ilan işlemi, Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Yabancı şirketlerin Türkiye’de şirket açmaları için gerekli olan diğer bir önemli husus, yatırım belgesi almalarıdır. Türkiye’de yatırım belgesi alınması, yabancı sermayeli şirketlere bazı teşvikler sağlar. Yatırım belgesi almak için, yabancı sermayeli şirketler, Türkiye’deki yatırım projeleri hakkında bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunabilirler.

Sonuç olarak, Türk hukuku yabancı şirketlerin Türkiye’de şirket açmalarına izin vermektedir. Yabancı şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir şekilde bir şirket türü seçerek, yerleşik bir temsilci atayarak, yatırım belgesi almaya başvurarak Türkiye’de iş yapabilirler. Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’deki yatırımları, Türkiye ekonomisine katkı sağlar ve Türk halkına iş imkanı yaratır.

Yabancı Kişi Şahıs Şirketi Açabilir mi?

Türk Hukuku’na göre yabancı bir kişi Türkiye’de şahıs şirketi açabilir. Ancak, yabancı bir kişinin Türkiye’de şahıs şirketi açabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Öncelikle, yabancı bir kişinin Türkiye’de bir şahıs şirketi açabilmesi için Türkiye’de yerleşik bir adresi olması gerekmektedir. Ayrıca, yabancı kişi şirket kurulumu için gerekli belgeleri hazırlamalı ve Ticaret Siciline kaydını yaptırmalıdır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, şahıs şirketlerinin sermaye gereksinimleri minimum düzeyde olup, sermaye yatırımı yapmadan şirket kurmak mümkündür.

Yabancı kişi, Türkiye’de şahıs şirketi açtığında, Türk Ticaret Kanunu’na ve diğer yasalara uymakla yükümlüdür. Ayrıca, yabancı kişi şahıs şirketi, yasal defterlerini tutmalı, Türk muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebe kayıtlarını tutmalı ve düzenli olarak vergi beyannamelerini vermelidir.

Türkiye’de Şirket Kurma Avantajları

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Türkiye, işinizi büyütmek için en iyi yerlerden biridir. Gelişen ekonomisi, jeopolitik konumu, gelecek vaat eden büyüme fırsatları, çalışkan iş dünyası ve genç nüfusu ile ülke, dünyanın her yerinden yabancı yatırımcıları kendine çekiyor.

Türkiye’de şirket kurulumu planlayan yabancı yatırımcılar için pek çok avantaj bulunmaktadır . Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’nun ticaret merkezi olması nedeniyle stratejik bir konuma sahip olması nedeniyle heyecan verici bir pazar. Ayrıca ülke, Türk hükümetinin devam eden desteğiyle geleceğe yönelik yatırım potansiyeli yüksek yabancı yatırımcılar için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Türkiye’de iş kurmanın size sağlayacağı faydalardan biri de işletme maliyetlerinin düşük olmasıdır. İngiltere veya ABD gibi başka bir ülkede iş kurmak size bir servete mal olacakken , Türkiye büyük bir şans. Türkiye’de her yıl yaklaşık bir milyon öğrenci üniversiteden mezun oluyor ve ardından birçoğu kendi işini kurmak yerine iş aramaya başlıyor. Bu nedenle, başlangıç maaşları ve işçilik maliyetleri nispeten düşüktür. Ayrıca, mal ve hizmet kalitesi hala yüksek olmasına rağmen tedarikçiler için maliyet de nispeten düşüktür. İşletmenizin başlangıç maliyeti hakkında daha fazla endişelenmenize gerek kalmadığından bu büyük bir avantajdır.

Türkiye’nin genç nüfusunun bir diğer avantajı da harcamalarının hacmi. Gençler, favori markaları olan trendleri takip etmeyi ve iki kere düşünmeden para harcamayı seviyorlar. Doğru iş planı ve pazarlama stratejisi ile Türkiye’de genç nüfusun ihtiyaçlarına göre başarılı bir iş kurabilirsiniz. En son trendleri takip ederek ve bunları işinizde uygulayarak Türkiye’deki genç tüketicileri kolayca çekebilirsiniz.

Türk hükümeti, yatırımla ilgili maliyetleri azaltarak ve daha yatırımcı dostu bir ortam yaratarak hem yerli hem de yabancı yatırımcıları teşvik ediyor. Yeni yatırım teşvik sistemi ile yatırımcıların giderlerini azalttılar. Yatırım Teşvik Belgesi (YÖB) alan yabancı yatırımcılara KDV ve gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, SGK desteği, faiz desteği, arsa tahsisi, KDV iadesi ve gelir vergisi stopajı desteği gibi teşvikler verilmektedir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara