Vasiyetname Örneği, Vasiyetname Nasıl Yazılır?

Vasiyetname örneği hazırlanması ölüme bağlı bir tasarruf olup, kişi bu belge ile mirasçısına ölümünden sonra bırakacağı mal varlığını yazılı şekilde bildirmektedir.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Vasiyetname örneği ise; miras bırakanın hazırladığı vasiyetname türüdür. Vasiyetname, ölümden sonra mal varlığına dair birçok ihtilafları önleyebilir ve hayatta kalanların hayatını kolaylaştırabilir. Bu belge ile kişi mal varlığını ölümden sonra bir kişiye bırakmaktadır. Vasiyetname adi yazılı şekilde olabileceği gibi noter huzurunda 2 şahit ile de yapılabilmektedir. İspat hukuku açısından noter huzurunda vasiyetnamenin hazırlanması sağlıklı olacaktır. Kişi vasiyetnamede tüm mal varlığını verebileceği gibi mal varlığından bir takım malları da vasiyet edebilir. Vasiyetname örneği ivazlı şekilde hazırlanabileceği gibi ivazsız şekilde de hazırlanabilmektedir.

Vasiyetname örneği hazırlanırken muhakkak konusunda uzman bir miras avukatından destek alınması gerekmektedir. Kişi sağlığında mal varlığı üzerinde sınırsız yetkiye sahiptir. Fakat iradesi başka kişilerce fesada uğratılması durumunda yada yasal mirasçıların saklı payları zedelenmesi durumunda vasiyetnamenin iptali davası açılabilmesi mümkündür. Vasiyetname hazırlarken muhakkak hazırlama nedeni belirtilmelidir. Aile durumunuz, mal varlığınız, özel mülkiyet durumunuz, bağış yapmak istediğiniz kurumlar ve hayır işleri gibi faktörlerde bu beyan önemli olacaktır.

Hazırlanacak vasiyetname yasalara ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Sahip olunan tüm taşınmaz ve taşınırların listesini oluşturmakta fayda vardır. Taşınır değerlere banka hesapları, hisse senetleri de dahildir. Vasiyetnameniz , miras bırakacağınız kişileri, mallarınızın nasıl bölüneceğini ve diğer özel talimatları içermelidir. Vasiyetname hazırlama işlemi oldukça hassas ve önemlidir. Bu nedenle, bir avukatla çalışarak yasal gerekliliklere uygun bir vasiyetname hazırlamanız önerilir. Vasiyetnamenizi noterde hazırlamadıysanız muhakkak güvenli bir yerde saklayın ve uygun kişilere vasiyetnamenizin nerede olduğunu söyleyin.

Evde Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Evde vasiyetname hazırlamak, kişinin mal varlığını ve vasiyetini düzenleyen önemli bir adımdır. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

Evde Vasiyetname Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Evde vasiyetname hazırlarken, aşağıdaki hususlara dikkat etmek önemlidir:

  • Yasal gereklilikleri anlamak ve uygun biçimde hazırlamak
  • Doğru ve açık bir dil kullanmak
  • Tanıkların kimler olacağını belirlemek ve onları bilgilendirmek
  • Vasiyetnamede belirtilen mal varlığının tam ve doğru bir şekilde listelenmesi

Noterde Vasiyetname Örneği

Noter huzurunda hazırlanan vasiyetnameler, hukuki geçerlilikleri ve güvenilirliği açısından önem taşır. Bu nedenle, noterde vasiyetname hazırlamak birçok kişi için tercih edilen bir yöntemdir.

Noterde Vasiyetname Hazırlama Süreci ve Önemi

Noter huzurunda vasiyetname hazırlamak, aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

  • Hukuki geçerlilik ve güvenilirlik
  • Doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması için profesyonel destek
  • Gelecekte olası hukuki anlaşmazlıkları önleme

Resmi Vasiyetname Örneği

Resmi vasiyetname, yasal olarak tanınan ve geçerliliği olan bir vasiyetname türüdür. Bu nedenle, resmi vasiyetname hazırlamak önemlidir ve bazı yasal gereklilikleri yerine getirmesi gerekir.

Resmi Vasiyetname Hazırlama Süreci ve Gereklilikleri

Resmi vasiyetname hazırlamak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek önemlidir:

  • Yasal gerekliliklerin tam olarak yerine getirilmesi
  • Güvenilir tanıkların ve bir avukatın huzurunda hazırlanması
  • Geçerli olduğunu doğrulamak için noter onayı
vasiyetname-ornegi-tuncsuditol

Vasiyetname Örneği

VASİYETNAME

(El Yazısı İle)

T.C. Kimlik Numarası:…..

Baba Adı:…..

Ana Adı:…..

Doğum Yeri:…..

Doğum Tarihi:…..

İl:…..

İlçe:…..

Mahalle/Köy:…..

Cilt No:…..

Aile Sıra No:…..

Sıra No:…..

Yukarıdaki kimlik bilgilerinin sahibi olan ben ….., ikamet etmekte olduğum ….. adresin-deki evimde, aşağıda isimleri, imzaları ve ikamet adresleri bulunan şahitler huzurunda, hiçbir aldatma veya cebir veya tehdit etkisi altında olmadan bu vasiyetnameyi düzenledim. Ölü-mümde bana varis olacak mahfuz hisseli varislerime, sahibi olduğum menkulleri ve gayri-menkulleri aşağıdaki gibi vasiyet ediyorum.

1-…..

2-…..

3-…..

……..

Bu vasiyetlerimin tenfizine ….. adresinde ikamet etmekte olan ….. T.C. Kimlik numaralı …..’yı memur tayin ettim. .. / .. / ….

Vasiyetçi

Bu vasiyetnamenin vasiyet edilen tarafından yazıldığını, vasiyetnamenin içeriğinin arzularına uygun olduğunu ve kendisinin tasarrufa ehil olduğunu gördüğümü beyan ve imza ederim. .. / .. / ….

Şahit

Adı Soyadı:…..

İmza:…..

T.C. Kimlik Numarası:…..

Adres:…..

Bu vasiyetnamenin vasiyet edilen tarafından yazıldığını, vasiyetnamenin içeriğinin arzularına uygun olduğunu ve kendisinin tasarrufa ehil olduğunu gördüğümü beyan ve imza ederim. .. / .. / ….

Şahit

Adı Soyadı:…..

İmza:…..

T.C. Kimlik Numarası:…..

Adres:…..

Vasiyetname Örneği Word

Vasiyetname Örneği Word dosyasını indirmek için aşağıdaki butona tıklayınız.

İndirmek İçin Tıklayınız

Vasiyetname Örneği PDF

Vasiyetname Örneği PDFdosyasını indirmek için aşağıdaki butona tıklayınız.

İndirmek İçin Tıklayınız

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara