Yargı Reformu Birinci Paketi Neler Getirdi? Yargı Reformu İkinci Paket Ne Zaman Çıkacak?

Yargı Reformu Birinci Paketi Neler Getirdi? Yargı Reformu İkinci Paket Ne Zaman Çıkacak?

YARGI REFORMU BİRİNCİ PAKETİ NELER GETİRDİ? YARGI REFORMU İKİNCİ PAKET NE ZAMAN ÇIKACAK ?

Değerli okurlarım ,Bilindiği gibi aylardır üzerinde çalışılan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketinin yasa değişikliği gerektiren kısımları TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Strateji belgesinde belirlenen unsurlar paket paket yasallaşmak üzere yolda.Aşağıda ki yazımda kısaca ilk paketin bize getirdiği yeniliklerden anlaşılır bir dilde bahsetmeye çalışacağımxİşte sırayla paketle gelen ve gelecek olan yenilikler :

1)AVUKATLIK HİZMETLERİNDE

KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜToplam dava ve icra takibi sayısının çok önemli bir kısmını oluşturan; aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri ile bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk ve bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilecek avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.Bu değişiklikle yüksek vergi yükü altında bulunan avukatlar rahat bir nefes alacak . Vergi yükünün azaltılması sayesinde vatandaşlarında hukuk hizmetine ulaşımı kolaylaşacak . Dava masrafları artık daha az maliyetli hale gelecek.

2) HUKUK FAKÜLTELERİNE GİRİŞTE

BAŞARI EŞİĞİ YÜKSELDİYÖK Genel Kurulu, hukuk fakültelerine girişte aranan 190 bin olan başarı sırasını 125 bine düşürdü. Bu değişiklik ile hukuk fakültelerine kabul edilen öğrencilerin daha nitelikli olması sağlanacak bu sayede vatandaşlar mesleki açıdan daha yeterli ve bilgili hukukçular ile çalışma imkanı bulabilecek . Bu sayede mesleki yetersizliğe bağlı hak kayıpların önüne geçilebilecek .

3) HUKUK MESLEKLERİNE

GİRİŞ SINAVI GETİRİLDİHukuk mesleklerine giriş sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerine girebilecek.Bu değişiklik ile yine hukukçuların daha nitelikli olması sağlanacak .Bu sayede vrandaşlar mesleki açıdan daha yeterli ve bilgili hukukçular ile çalışma imkanı bulabilecek . Mesleki yetersizliğe bağlı hak kayıplarının önüne geçilebilecektir.

4) AVUKATIN KATILIMI İLE ZORUNLU

SERİ MUHAKEME USULÜ GETİRİLDİ.Bu değişiklikle, asliye cezalık işlerin önemli bir kısmını teşkil eden suçlarda, avukatla temsil edilen şüphelinin, Cumhuriyet savcısıyla anlaşma yapması usulü getirildi. Buna göre savcı, şüpheliye seri muhakeme usulü uygulanmasını teklif edecek. Eğer şüpheli avukat huzurunda bunu kabul ederse bu usul uygulanacak. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı suçun alt ve üst sınırı arasında belirleyeceği temel cezadan yarı oranında indirim yapmak suretiyle yaptırımı belirleyecek, gerekirse cezayı erteleme kapsamına alabilecek.Bu değişiklik ile çok yoğun olan ceza mahkemelerimizin iş yükü azalacak , ceza avukatlığının kalitesi yükselecektir .

5)CEZA MAHKEMELERİNE BASİT YARGILAMA USULÜ GETİRİLDİ

Bu değişiklik çerçevesinde, asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilecek.Basit yargılama yıllardır kanunumuzda olan bazı hukuk davalarında uygulanan hızlı ve pratik bir yargılama yöntemidir . Bu yönteminin ceza mahkemelerine getirilmesi ile vatandaşların adalete daha hızlı bir şekilde ulaştırılması sağlanacaktır .

6) TEMYİZ EDİLEBİLECEK KARARLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Buna göre, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma, Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31’inci maddesi ve 32’nci maddesinde yer alan suçlarda verilen hükümler bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerinde kesinleşmeyecek. Bu suçlara ilişkin verilen kararlara karşı Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilecek. Bu değişiklik ile temyiz mahkemesi Yargıtay’ ın katalogdaki suç türlerinde içtihat yaratması ve böylece düşünce özgürlüğünü güvence altına alma imkanının yeniden doğmuş olmasıdır.

7) BELLİ KIDEMİN ÜZERİNDEKİ AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT HAKKI TANINDI

15 yıl kıdemi bulunan avukatlara, belirli şartları taşınaları halinde eş ve çocukları da dahil olmak üzere vize kolaylığı sağlayan hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilebilecektir. Bu değişiklik ile bir nevi kamu görevi yapan avukatlar yurt dışına daha rahat gidip gelebilecek ve kendilerini daha iyi geliştirebilme fırsatı bulabilecekler.

8) HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAYANLARA İDARİ HAKİM ADAYLIĞINDA SINIRLAMA GELDİ

Değişiklik çerçevesinde, idari yargı hâkim adaylığına hukuk fakültesi mezunu olmayanlar arasından atananların sayısı, her dönemde atanacak toplam aday sayısının yüzde 20’sini geçemeyecektir.Bu değişiklik ile idari yargılama daha iyi bir noktaya taşınacaktır .

8) İDARİ YARGI ÖN SINAVI GETİRİLDİ

İdari Yargı Hakimliği Sınavı’na başvuruda bulunmak isteyen adaylar için İdari Yargı Ön Sınavı uygulaması getirildi. İdari Yargı Ön Sınavı’nın konu başlıkları ağırlıklı olarak hukuk fakültelerinin müfredatı esas alınarak belirlendi. Bu değişiklik ile idari hakimlerin nitelikleri arttırılacak , idari yargı daha iyi bir noktaya taşınacaktır .

9) BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DAİRELERİ KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR 3 AY İÇİNDE KARARA BAĞLANACAK

Bu değişiklikle; aynı veya farklı bölge idare mahkemesi dairelerince benzer olaylarda verilen kesin nitelikteki kararlar arasındaki aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin gerekçeli istemler, uyuşmazlığın konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri kurullarınca 3 ay içinde karara bağlanacak. Bu değişiklik ile de yargılama süresi kısalacak vatandaşlar haklarını daha kolay arayabilecek hale gelecektir .

10) MAĞDUR HAKLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Değişiklikle özellikle cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarına ilişkin davalarda mağdur hakları güçlendirildi. Buna göre Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda, uzmanlar aracılığıyla alınacak. Bu çerçevede mağdurlar, adli görüşme odalarında, baskıya maruz kalmadan ifade verebilecek.

11) İNTERNET SİTELERİNE DEĞİL,

İÇERİĞE ENGELLEMEİnternet sitelerine yönelik verilen erişime engelleme kararlarında, içeriğe erişimi engelleme yöntemi uygulanacak. Site değil, ilgili içerik engellenecek.Bu değiliklik ile yıllarca emek verilerek kurulan sitelerin yapısı korunacak , mağduriyetler giderilecektir.

12 ) SORUŞTURMA AŞAMASINDA

TUTUKLULUK SÜRELERİ DÜŞÜRÜLDÜSoruşturma aşamasında, ağır ceza mahkemesi alanına girmeyen suçlarda tutukluluk süresi 6 ayı geçemeyecek. Ağır ceza mahkemesi alanına giren suçlarda ise bu süre en fazla 1 yıl olacak. 15 yaşından küçüklerin işlediği suçlarda bu süreler yarı oranında, 18 yaşından küçüklerin işlediği suçlarda ise dörtte üç oranında uygulanacak. Bu sayede masumiyet karinesi ilkesi üzerine tekrardan vurgu yapılacak , uzun ve haksız tutukluluğa bağlı hak kayıplarının önüne geçilecek.

13) HABER VERME SINIRLARINI AŞMAYAN

AÇIKLAMALAR SUÇ OLMAYACAKTerörle Mücadele Yasası’nda yapılan değişiklikle, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaların suç oluşturmayacağı hükme bağlandı. Olması gerekenin tekrarı şeklinde yorumlanabilecek bu hüküm, uygulamada gördüğümüz yanlışları önlemeye yönelik olacak ve şu an hali hazırda bir çok kişinin beraat etmesini sağlayacak.

14) ÜÇ YIL VE ALTI HAPİS CEZASI GEREKTİREN SUÇLARDA ERTELEME İMKANI

Daha önce üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezası gerektiren suçlarda uygulanan cezanın ertelemesi müessesi değiştirildi .Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, cumhuriyet savcısı, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verebilecek.Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi tarafından veya kamu görevlisine karşı işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ise kapsam dışında tutulacak. Av.Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara