Yurt Dışındaki Kararların Türkiye’de Tanıtılması

Yurt Dışındaki Kararların Türkiye’de Tanıtılması

Yurtdışındaki KararlarınTürkiyede tanıtılması teknik bir konudur. Yabancı ülkede davası görülmüş ve karara bağlanmış olan dava konusunun ülkemizde tanınması ve kararın geçerli kabul edilmesi için tenfiz davası açılmalı ve karar ülkemizdeki mahkemeden de aynı kararla sonuçlanmalıdır. Kararın mahkemeden aynı sonuçla çıkması kadar farklı bir karar verilmesi de olasıdır. Kararın aynı olması ise işinde iyi ve yenilikleri değişiklikleri takip eden sonuçtan emin bir mersin avukatla çalışmanın ilk sebebidir. Yurtdışında görülen davanın konusunda uzman bir avukat ile çalışmak ise yabancı mahkeme kararlarının Türkiye de tanıtılması konusunda önem teşkil etmektedir.

Yurt Dışında Boşandım Türkiyede Tanınması İçin Neler Gerekiyor?

Yurt dışında boşanan bir Türk vatandaşının boşanma davası kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için, bu kararın Türkiye’de tanıma ve tenfizi için öncelikle idari usul ile valiliğe başvurması gerkemektedir. Valilik süreci yapılamadığında ise tarafların yada vekillerinin mahkemeye başvurması gerekmektedir. Bu süreçte dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Tanıma ve Tenfiz Davası Açma Zorunluluğu: Boşanma kararının Türkiye’de hukuki geçerliliği için tanıma ve tenfiz davası açılması zorunludur. Bu, Yurt dışında alınan boşanma kararının Türk hukuk sistemince kabul edilmesini sağlar.
 • Dava Süresi: Bu dava, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Bu süreyi aşmanız durumunda tanıma ve tenfiz işlemi daha karmaşık hale gelebilir.
 • Dava Yeri: Tanıma ve tenfiz davası, boşanma kararının verildiği yerdeki yetkili aile mahkemesinde açılır.
 • Gerekli Belgeler: Dava açarken gerekli evraklar arasında boşanma kararının bir örneği, boşanmanın kesinleştiğini gösteren belge ve boşanma kararının Türkçe tercümesi bulunmalıdır.
 • Avukat Yardımı: Bu tür davalarda bir avukattan yardım almak önemlidir. Avukat, gerekli evrakların düzenlenmesi, mahkeme sürecinin yönetilmesi ve sizin hukuki haklarınızın korunması konularında size rehberlik edebilir.
 • Mahkeme Kararı: Mahkeme, boşanma kararının Türkiye’de geçerli olup olmadığını inceleyerek bir karar verir. Boşanma kararının Türk hukukuna uygun olduğuna karar verilmesi durumunda, bu karar Türkiye’de de geçerli olur.
 • Süreç Zamanı: Tanıma ve tenfiz davasının tamamlanma süresi mahkemenin iş yoğunluğuna ve dava karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Genellikle birkaç ay içinde sonuçlanır, ancak bazen daha uzun sürebilir.
 • Bu süreç, Yurtdışında boşanan Türk vatandaşlarının Türkiye’de hukuki olarak boşanmış kabul edilmesini sağlar. Bu da yeniden evlenme veya diğer hukuki işlemler için önemlidir. İlgili yasal prosedürlere uyarak, bu süreci daha düzgün bir şekilde tamamlamak için uzman bir avukatın rehberliği büyük bir yardımcı olabilir.

  Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Şartları Nelerdir?

  Yabancı mahkeme kararlarının Türk Hukukunda tanınması ve tenfizi, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) tarafından düzenlenmiştir. MÖHUK’a göre, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için aşağıdaki önemli şartlar aranmaktadır:

 • Kararı Veren Makamın Yetkili Olması: İlk ve en temel şart, kararı veren mahkemenin uyuşmazlığı çözmek için yetkili olmasıdır. Bu yetki, davanın konusu, tarafların ikametgahı veya malvarlığı, davanın konusunun bulunduğu yer gibi çeşitli kriterlere göre belirlenir. Yabancı mahkemenin bu yetkiye sahip olması gerekir.
 • Kararın Kesinleşmiş Olması: Yabancı mahkeme kararı, yargılama hukuku kurallarına göre kesinleşmiş olmalıdır. Bu, temyiz süreçlerinin tamamlanmış olması veya kararın itiraz edilmez bir şekilde kesinleşmiş olması anlamına gelir.
 • Kararın Türk Kamu Düzenine Uygun Olması: Yabancı mahkeme kararı, Türk kamu düzenine aykırı olmamalıdır. Türk kamu düzeni, Türk hukukunun temel ilke ve değerlerini ifade eder. Eğer yabancı mahkeme kararı Türk kamu düzenine aykırı ise, tanıma ve tenfiz talebi reddedilir.
 • Yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi için bu şartların tamamının bir arada gerçekleşmesi gereklidir. Herhangi bir şartın eksik olması durumunda, yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi talebi kabul edilmez.

  MÖHUK, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi taleplerinin genellikle kararın verildiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği veya yetkili mahkemelerinde yapılması gerektiğini belirtir.

  Tanıma ve tenfiz taleplerinde, karara ilişkin gerekli belgeler sunulmalıdır. Bu belgeler arasında yabancı mahkeme kararı, kararın kesinleştiğini gösteren belge ve kararın Türkçe tercümesi bulunur.

  Mahkeme, yabancı mahkeme kararının tanınması veya tenfizi talebini basit yargılama usulüne göre görüşür. Kararı verirken, yabancı mahkeme kararının maddi ve hukuki değerlendirmelerini dikkate alarak, kararın tanınması veya tenfizi yönünde bir karar verir.

  Almanyada Boşanan Türkiyede Geçerli Mi?

  Yukarıda bahsedildiği üzere yabancı mahkemelerden alınan kararlar ancak tanıma ve tenfiz yapıldığında geçerli olacaktır. Bu kurala almanyada dahildir. Türkiye ile almanya arasında yabancı mahkeme kararlarının doğrudan tanınacağına yönelik herhangi bir yazılı anlaşma yoktur. 

  Tanıma ve tenfiz davası, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Bu dava, boşanmanın gerçekleştiği yerdeki yetkili aile mahkemesinde başlatılır. Davada, boşanma kararının bir kopyası, boşanmanın kesinleştiğine dair belge ve boşanma kararının Türkçe tercümesi sunulmalıdır.

  Dava, basit yargılama usulüne tabi tutulur ve mahkeme, boşanma kararının Türkiye’de geçerli olup olmadığını kesinleştirir. Boşanma kararının Türkiye’de geçerli olduğuna hükmedilirse, bu karar Türkiye’de de yürürlüğe girecektir.

  Tanıma ve tenfiz davasının başlatılabilmesi için gereken evraklar şunlardır:

 • Boşanma kararının bir kopyası
 • Boşanmanın kesinleştiğine dair belge
 • Boşanma kararının Türkçe tercümesi
 • Bu evrakların sorunsuz bir şekilde temin edilmesi için, bir avukattan profesyonel yardım almanız faydalı olacaktır.

  Tanıma ve tenfiz davasının başlatılması, boşanmanın Türkiye’deki nüfus kayıtlarına işlenmesini sağlar. Bu sayede, boşanan kişiler yeniden evlenebilir ve diğer hukuki işlemlerini gerçekleştirebilirler.

  Tanıma ve tenfiz davasının süresi, mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle birkaç ay içinde sonuçlanır.

  Sonuç olarak, Almanya’da boşanan bir Türk vatandaşının boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için bu kararı Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz etmesi gerekmektedir.

  Tanıma ve Tenfiz Yapılmazsa Ne Olur?

  Türkiye de kararın tanınması konusunda önemli olan detay karar Türkiye mahkemelerinde onaylanmaz ise uygulanması hukuken mümkün olmayacaktır. Kişilerin yurt dışındaki elde ettikleri hak ve özgürlükleri tanınmayabilir ve ülkemizde aynı haklara sahip olamayabilirler. Bu ise istenmeyen bir durum oluşturmakta ve kişilerin hayatlarını sınırlandırarak zorlaştırmaktadır. Bu konuda sıkıntı yaşamamak için iyi karar vererek sorumluluğu üzerine alabilecek ve konusunda başarılı bir avukat ile anlaşarak olası sorunların önüne geçebilirsiniz. Tanınma kararı davalarında yurtdışı ile belge ve karar bildirimlerini kolayca halledebilecek ve zaman sınırlarını göz ardı etmeyecek bir avukata ve ekibine ihtiyacınız olacaktır. Sizin hak ve özgürlüklerinizi benimseyecek ve tüm kurallardan, yasalardan, yasalardaki değişikliklerden haberdar olması avukatın en önemli sorumluluğu olmaktadır. Dava konusu karar için çeviriler ve süre zorunlulukları bulunmaktadır. Bazı belgelerin aslı bazılarının ise aslı gibi olmaları yeterlidir. Bu konularda avukatınız yeterli bilgiyi sizinle paylaşacaktır.

  Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınmasında ve Tenfizinde Görevli Mahkeme Hangisidir?

  Türk Hukuku’nda yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) ile düzenlenmiştir. MÖHUK’a göre, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi talepleri, kararın verildiği ülkenin Türkiye’deki konsolosluğu veya ilgili yetkili mahkemelerde yapılabilir.

  Türkiye’de bu tür taleplerin işlendiği mahkeme genellikle aile hukuk mahkemesidir ve yetkili mahkeme, kararın mahiyetine ve konusuna bağlı olarak belirlenir. Örneğin, bir boşanma kararının tanınması ve tenfizi talebi, boşanmanın gerçekleştiği yerdeki yetkili aile mahkemesinde görülür.

  Yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi taleplerinde, gereken belgeler eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır. Bu belgeler arasında, orijinal karar, kararın kesinleştiğini belgeleyen belgeler ve kararın Türkçe tercümesi yer almaktadır.

  Mahkeme, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi taleplerini genellikle basit yargılama usulüne göre ele alır. Mahkeme, kararın içeriği ve hukuki değerlendirmelerine dayanarak, kararın tanınması veya tenfizi yönünde bir karar verir.

  Sonuç olarak, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, MÖHUK tarafından düzenlenen prosedürlere tabi tutulan asliye hukuk mahkemeleri tarafından gerçekleştirilir ve kararın türüne bağlı olarak farklı yetkili mahkemelerde işleme konur.

   

  Yorum yapın

  Open chat
  Merhaba 👋
  Size yardımcı olabilir miyiz?
  Hemen Ara