Ziynet Eşyalarının İadesi Dava Dilekçesi Örneği

Ziynet Eşyalarının İadesi Dava Dilekçesi Örneği muhakkak tecrübeli bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmalıdır. Aksi halde iddia edilen hususlar kanıtlanamayacak ve davanın ret olması söz konusu olacaktır.

Ziynet Eşyalarının İadesi Davası Nasıl Açılır?

Ziynet eşyalarının iadesi davası boşanma davası dilekçesi ile birlikte açılabildiği gibi boşanma davasından ayrı bir dava olarak da açılabilmektedir. Boşanma davası dışında yeni bir dava olarak açmak alacaklı eşin alacağına daha kısa zamanda kavuşmasına olanak sağlayacaktır. Çünkü ziynet eşyasının iadesi talebi boşanma davası ile birlikte açıldığında boşanmanın feri niteliğinde olup boşanma davası kesinleşmeden icraya konulamayacaktır. Bu durumda ziynet eşyasının icrasını 4-5 yıl geciktirecektir. Ayrı bir dava ile açılması halinde ziynet eşyası iadesi davası kesinleşmesi gerekmeyen kararlardan olduğu için kısa süre içinde icra ve tahsil işlemine geçilebilecektir.

Ziynet Eşyalarının İadesi Dava Dilekçesi Örneği

MERSİNNÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Davacı :

Vekili: Av. Tunç Sudi TOL

Davalı :

Dava: Düğünde takılan ziynet eşyalarının bedelinin tazmini hakkındadır.

Dava Değer: Fazla ilişkin saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL

-AÇIKLAMALAR-

1-Davacı müvekkil ve davalı yabancı ülke vatandaşı …… 2011 yılında beraber çalışmakta oldukları ………… da tanışmışlar ve 30.06.2012 tarihinde …….ülkesinde evlenmişlerdir. Taraflar evliliklerini Türkiye’ye dönerek bu ülkede devam ettirmişlerdir.

2-Yapılan düğünde müvekkilimize gerek müvekkilimizin ailesi, gerek davalının ailesi, gerekse akraba ve yakın çevreleri tarafından 12 adet bilezik, 1 adet Beşibiryerde, 1 adet 12’li çeyrek altına sahip bilezik, 1 adet zincir altın kolye, 12 Adet Ray model bilezik ziynet eşyası takılmıştır. Bu konuda dava esnasında dinletmek üzere şahitlerimiz bulunmakta olup ayrıca düğüne ait kamera kayıtları ve düğün fotoğrafları da mevcuttur. (EK 1)

3- …….’ da evlenen çift, evliliklerini Türkiye’de devam ettirmişler ve bu süreçte müvekkilime düğünü sırasında takılmış bulunan ziynet eşyaları evlilik birliğinin ihtiyaçları dahilinde kullanılmak üzere eşi tarafından bozdurularak kullanılmıştır. Çiftin evlilik birliğinin çeşitli sebeplerden ötürü temelinden sarsılması nedeniyle müvekkilim boşanmaya karar vermiş ve Mersin 5.Aile Mahkemesi nezdinde 2019/2523 esas sayılı Boşanma Davası ikame edilmiştir. Boşanma davası derdest olup devam etmektedir.

4- Müvekkilimiz davalı eski eşten düğünde takılan ve kendisine ait olan ziynetlerinin tarafına iadesini istemişse de bu konuda herhangi bir yanıt alamamıştır. Bilindiği gibi Yargıtay’ın da bu yöndeki yerleşik içtihatlarına göre “ evlenme sebebiyle kadına takılan para ve ziynetler kim tarafından takılmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır ” (6.HD. 12.04.2012 T. 2012/1563 E. 2012/5832 K. )(Ek-2 İlgili Yargıtay Kararı). Bu sebeplerle müvekkilime düğününde takılmış bulunan ziynet eşyalarının iadesinin mümkün olmaması sebebiyle bedellerinin tazminini talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 220, 222.

HUKUKİ DELİLLER :

1-) Düğünde çekilen fotoğraflar

2-) Tanık anlatımları

3-) Düğüne ait kamera kayıtları.

4-) Mersin 2.Aile Mahkemesi’nin 2019/448 sayılı dosyası.

5-) Bilirkişi incelemesi, yemin, keşif ve her türlü sair yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ötürü,

1-Davamızın KABULÜNE,

2-Müvekkile düğününde takılmış bulunan 12 adet bilezik, 1 adet Beşibiryerde, 1 adet 12’li çeyrek altına sahip bilezik, 1 adet zincir altın kolye, 12 Adet Ray model bilezikten oluşan ziynet eşyalarının Boşanma davası tarihi itibariyle bilirkişi marifetiyle tespit ettirilecek değerinin fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 1000 TL olarak müvekkile ödenmesine,

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla ve vekaleten arz ve talep ederiz.02.10.2019

Ekler:

Noter onaylı vekaletname örneğiDüğünde takıları gösterir resimler

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara