Mersin Bilişim Avukatı

Mersin Bilişim Avukatı

Bilişim avukatı terimi, 2000’li yıllarda internetin gelişimi ile ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Bilişim avukatı , internet ve bilişim ortamında çıkan uyuşmazlıkları çözen avukat anlamına gelmektedir. Bilişim avukatı mersin ise, mersinde bilişim hukuku alanında hizmet veren avukatlar kastedilmektedir. İnternet avukatı ise, bilişim hukukunun bir alt başlığıdır.

Bilişim Avukatı Mersin Ne İş Yapar?

Bilişim suçlarına bakan avukatlar çoğunlukla müstehcenlik suçu, şantaj suçu, tehdit suçu , dolandırıcılık suçu , bilişim sistemine izinsiz girme gibi suçlarla karşılaşmaktadır. Ayrıca bilişim avukatı yukarıda sayılanlarla birlikte online itibar yönetimi, internetten içerik kaldırma, sahte sosyal medya hesabı kapattırma gibi hizmetlerde vermektedir.

İnternetten İçerik Kaldırma Nasıl Yapılır?

İnternette bir kişinin veya kurumun kişisel haklarını zedeleyici , özel hayatın gizliliğini ihlal edici nitelikle paylaşımlar yapılabilir. Bu gibi durumlarda internetten içerik kaldırma yolu ile bilişim ve internet hukuku avukatı olaya hızlı bir şekilde müdahale edebilmektedir. Bilişim avukatı, ilgili durumu belgelendirerek, internetten içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi talebi dilekçe örneği ile hızlı bir şekilde bulunduğu ilde Sulh Ceza Mahkemesinden “erişimin engellenmesi” kararı aldırabilir.

Sahte Sosyal Medya Hesaplarının Kapatılması Nasıl Yapılır?

Maalesef günümüzde internetin olanakları kimi kişilerce kötü amaçlı kullanılmaktadır. Kişilerin fake adresleri açılmakta , kişilerin özel hayatlarının gizliliği ihlal edilmektedir. Bu gibi durumlarda bilişim avukatı , ilgili duruma ilişkin suç duyurusunda bulunarak ilgili hesapların kapatılmasında yardımcı olabilmektedir.

E-Ticaret Hukuku Avukatı Mersin Nedir?

E-Ticaret hukuku son zamanlarda hızla gelişen elektronik ticaret şirketlerinin hukuki uyuşmazlıklarını inceleyen hukuk dalıdır. E-ticaret avukatları , “Elektronik Ticaret Kanunu “ olarak bilinen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış sözleşmeleri alanında uzman avukat demektedir.

Bilişim Suçları ve Bilişim Suçları Avukatı Mersin Nedir?

Bilişim suçları Türk Ceza Kanununda düzenlenen suçlardır . (TCK 243-245 ) Bunlar ;

 1. Bilişim sistemine girme-sızma suçu
 2. Bilişim sistemini bozma , engelleme , yok etme ve değiştirme suçu
 3. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu
 4. Yasak cihaz ve program kullanma suçu olarak tanımlanmaktadır.

Bilişim avukatı veya bilişim suçu avukatı ise bilişim hukuku alanında uzmanlaşmış ceza avukatı demektir.

Bilişim Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Bilişim avukatları ücretleri Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre belirlenmektedir.

Bilişim Hukuku Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetlerimiz

 1. Yeni Kurulacak Uygulamaların Yönerge ve Yönetmeliklerinin Düzenlenmesi
 2. Online Oyunların Yönerge ve Yönetmeliklerinin Düzenlenmesi
 3. Bilgi teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümler.
 4. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmeti
 5. Kişisel Verilerin Koruma Kanunu uyarınca şirketlerin VERBİS kaydının yapılması ve şirket içi uyumunun sağlanması
 6. Bilişim Hukukunun Her Alanında Danışmanlık

Bilişim Suçu Avukatı Olarak Verdiğimiz Bir Takım Hizmetlerimiz

 1. Bilişim sistemleri yoluyla yapılan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması
 2. Kaçak Bahis Oynatma, Aracılık Etme, Oynama Suçu
 3. Çocuk Pornografisi Sebebiyle Açılan Ceza Davaları
 4. Hukuka Aykırı Sitelere, Haberlere, Erişimin engellenmesi ve kaldırılması
 5. İnternet üzerinden gerçekleşen hakaret, şantaj, tehdit ve özel hayatın gizliliği ihlal suçlarından kaynaklı ceza davaları ve buna bağlı tazminat davaları
 6. Türk Ceza Kanunu 243. Madde de yer alan Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme Suçu
 7. Türk Ceza Kanunu 244. Madde yer alan Bilişim Sistemlerinin İşleyişini Engelleme Ya Da Bozma/Verileri Değiştirme Ya Da Yok Etme Suçu
 8. Türk Ceza Kanunu 245. Madde yer alan Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanımı Suçu
 9. Türk Ceza Kanunu 132. Madde yer alan Haberleşmenin gizliliğinin ihlâli suçu
 10. Türk Ceza Kanunu 133. Madde yer alan Kişilerin Rızası Olmaksızın Konuşmalarının Dinlenmesi-Kayda Alınması-İfşası suçu
 11. Türk Ceza Kanunu 134. Madde yer alan Özel Hayata Ait Görüntü Ya Da Seslerin Kişinin Rızası Olmaksızın İfşası suçu
 12. Türk Ceza Kanunu 244. Madde yer alan Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
 13. Türk Ceza Kanunu 136. Madde yer alan Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi Ve Rıza Dışı İfşası suçu
 14. Türk Ceza Kanunu 142-2e. Madde yer alan Hırsızlık Suçunun Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle İcrası suçu
 15. Türk Ceza Kanunu 158-1/f. Madde yer alan Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle İcrası suçu
 16. Kişisel verilerin kanuna aykırı ele geçirilmesi ve yayınlanması

Siber Suçlar Avukatı Ne Demek?

Siber suçlar avukatı demek bilişim hukukuyla ilgilenen avukat demektedir. Siber suçlara bakan avukatlara bilişim avukatı yada ceza avukatı denmektedir. Bu noktada bilişim suçları başlığı altında bahsettiğimiz her şey siber suçlar içinde geçerlidir. Burada önemli olan bilişim suçu ile bilişim hukuku ayırmaktır.

Masak ve Masak Raporu Nedir?

MASAK mali suçlarla araştırma kuruludur. MASAK raporu ise bu kurulun hazırladığı rapordur.

Masak Ne İş Yapar?

MASAK uluslararası ve ulus içi banka hesaplarını inceler. Hayatın olağan akışına aykırı para havalelerini mercek altına alır. MASAK kurulunun başlıca görevi para aklama suçunun engellenmesi teröre ve silaha yapılan finansmanın engellenmesidir.

Masak Tarafından Banka Hesabına Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır?

MASAK tarafından banka hesabına bloke mahkeme yada savcılık kararı ile konmaktadır. MASAK kurulu ilgili savcılığa beyanda bulunarak ilgili hesaba bloke konmasını ister. Bu sebeple banka hesabına konulan blokede ancak mahkeme kararı ile kaldırılabilmektedir.

Sosyal Medya Hesabım Çalındı, Karşı Tarafı Bulabilir Miyiz?

Çalınan sosyal medya hesabının bulunduğu sosyal medya şirketinin Türkiye’de ofisi var ise evet bulabilirsiniz. Çünkü mahkemeler ve savcılıklar ilgili araştırmayı yapabilmesi için karşılarında bir muhatap bulması gerekmektedir. Maalesef yurt dışında olan sosyal medya firmaları, uygulama bilgilerini paylaşmamaktadır. Paylaşmadığı içinde istenilen tespitler yapılamamaktadır.

İnternet Ve Sosyal Medya Üzerinden Gerçekleşen Hakaret Nedeniyle Tazminat Davası Açabilir Miyim?

İnternet ortamında işlenen suçlarda diğer suçlar gibi hüküm ve sonuç doğurmaktadır. Pek tabi ki kişinin tespit edilmesi durumunda hakaret eden kişiye karşı soruşturma açılmaktadır. Bu açılan soruşturmanın ceza ile sonuçlanması durumunda ise tazminat davası açılabilmektedir. Yani kısacası internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleşen hakaret davası sebebiyle tazminat davası açılabilmektedir.

Bilişim Suçları Davaları Ne Kadar Sürer?

Bilişim suçları davaları davanın konusuna göre değişmektedir. Örneğin erişimin engellenmesi davası 3-6 ay sürmekteyken, bahis oynatma sebebiyle açılan ceza davası 7-8 yıl kadar sürmektedir.

Türk Ceza Kanunu 243.Madde de Yer Alan Bilişim Sistemine Girme Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Bu suç Türk Ceza Kanunun ilgili maddesinde yer almaktadır. İlgili maddeye göre “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.”

Türk Ceza Kanunu 244.Madde de Yer Alan Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Bu suç Türk Ceza Kanunun ilgili maddesinde yer almaktadır. İlgili maddeye göre: “Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Türk Ceza Kanunu 245.Madde de Yer Alan Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Bu suç Türk Ceza Kanunun ilgili maddesinde yer almaktadır. İlgili maddeye göre; “Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Çocuk Pornografi Suçu Hangi Kanunda Yer Almaktadır?

Çocuk pornografisine ilişkin suçlar Türk Ceza Kanunun 226. Maddesinde müstehcenlik suçu altında düzenlenmiştir.

Bilişim Avukatı Ararken Dikkat Etmeniz Gerekenler?

Bilişim avukatı ararken öncelikle bu konularla ilgili bir avukat bulmakta fayda vardır. Bilişim hukuku yeni bir alan olup, yaş olarak daha orta yaşlı bir avukatla çalışmakta fayda vardır. Kanunlarımıza her geçen gün yeni bilişim kanunları eklenmekte, hayatımız her geçen gün gelişen teknoloji ile hızla değişmektedir. Bu noktada özellikle bilişim konularını takip eden bir avukattan destek almak çok önemlidir.

Sosyal Medyam Çalındı Ne Yapmalıyım?

Sosyal medyanız çalınması Türk Ceza Kanunu 243. Madde uyarınca suçtur. İlgili eylemin işlenmesi durumunda bulunduğunuz yerdeki en yakın karakola yada en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına gidilmesi gerekmektedir. Buralara gidilmeden önce soruşturmanın doğru başlatılabilmesi için muhakkak konusunda uzman bir bilişim avukatından yada kişisel verilerin korunması kanunu avukatından destek alınması gerekmektedir.

Kişisel Verilerim Hukuka Aykırı Olarak Çalındı Ne Yapmalıyım?

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak çalınması Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca suçtur ve cezalandırmayı gerekmektedir. Bu sebeple kişisel verisi hukuka aykırı olarak çalınan biri, kendisine en yakın karakola yada en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına gitmesi gerekmektedir. Ayrıca maddi müeyyide olarak da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kuruluna yazılı başvuru yapılabilmektedir.

En İyi Bilişim Avukatı Nasıl Bulurum?

En iyi bilişim avukatı bulabilmek için öncelikle bilişim konusunda uzman bir avukat bulmak gerekmektedir. Bilişim avukatlığı konusunda uzmanlık hukuk fakültelerinde olmadığından bilişim hukuku davalarına çok bakmış avukat o dalda uzman avukattır. Tabi ki bilişim hukukuna sadece çok bakmak yeterli değildir. Aynı zamanda bilgilerini sürekli güncel tutmakta gerekmektedir.

Yurt Dışında Yaşıyorsanız Tıklayınız
Phone
İnstagram