Biz Kimiz

Avukatlık büromuz Mersin ofisimiz merkez olmak suretiyle Türkiye'nin her ilinde hizmet vermektedir. İlkemiz çağdaş avukatlık zihniyeti ile hızlı ve eksiksiz hukuksal yardım sağlamaktadır.

Avukatlık büromuz geniş referans ağı ve büro avukatlarının İngilizce servis sağlayabilmesi sebebiyle yurtiçi ve yurtdışında yaşayan birey ve şirketlere hizmet verebilmektedir. Müvekkillerimiz yerli-yabancı bireyler ile yerli-yabancı çok uluslu ticari, sanayi ve finans kuruluşlarıdır.

Avukatlık büromuz çağdaş ve yenilikçi vizyonu sebebiyle hukukun bir çok alanında hizmet vermektedir. (Ceza,Hukuk,İdari vb...) Çalışmalarımızı her geçen gün genişletmekte, hukukun her alanında hizmet sunmak için bıkmadan usanmadan çaba sarf etmekteyiz.

Avukatlık Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri ile Farkı

Gizlilik ve Mesleki Sır

'Sır saklama ve gizlilik' avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır

Uygun ücret

Türkiye'nin tecrübeli ve dinamik avukatları arasında yer alan avukatlarımız verdikleri bu hizmetleri müvekkil ve müşterimize uygun ücretlerle sunabilmektedirler. Büromuz; bünyesindeki avukatlar veya birlikte çalıştığı diğer illerdeki hukuk büroları vasıtasıyla, müvekkillerin Türkiye’nin her tarafındaki avukat ihtiyacına cevap verebilmektedir. Böylelikle, hukuk büromuz bugün yüzlerce şahıs ve şirketlerin her türlü hukuki ve avukatlık ihtiyaçlarına cevap veren Türkiye'nin saygın hukuk bürolarından birisi haline gelmiştir.

Bağımsızlık

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında 'bağımsızlık' etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

Şeffaflık

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.