Mersin Miras Avukatı

Mersin Miras Avukatı olarak sizlere Miras hukuku alanında profesyonel hizmetler veriyoruz. Miras hukuku, genellikle karmaşık ve hassas bir durum olması nedeniyle, Miras hukuku alanda uzman bir avukatın desteği büyük önem taşır.

Tam olarak bu noktada, sizlere alanlarında deneyimli Mersin Miras avukatları olarak yardımcı olabiliriz.

Mersin Miras Avukatı olarak, siz değerli müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmak için varız. Hukukun tüm alanlarında aklınıza takılan herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize ulaşınız.

Mersin Miras Avukatı

Mersin Miras Avukatı: Avukat Tunç Sudi TOL İletişim Bilgileri

Mersin Miras Avukatı :Avukat Tunç Sudi TOL
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye Mh. Zeytinlibahçe Cd. 4903. Sokak No:23 Kat:15 No:136 Profit İş Merkezi Akdeniz/MERSİN
Mail :av.tuncsuditol@hotmail.com

Mersin başta olmak üzere tüm illerde faaliyet gösteren hukuk büromuz deneyimli kadrosu ile yıllardır miras hukuku konusunda hizmet vermektedir. Mersinde miras davalarına bakan bir çok avukat bulunmaktadır. Miras avukatı yasal mirasçıların hepsini bularak mirasın paylaştırılmasında yardımcı olan avukattır.

Şunu belirtmek isteriz ki; iyi bir miras avukatı bulurken, öncelikle avukatın miras hukuku konusunda çalışmalarına bakmak gerekmektedir.

Miras hukuku davalarının en başında ortaklığın giderilmesi davası ve reddi miras davası gelmektedir. Mersin’de miras konuları karmaşık ve duygusal süreçler olabilir. Bu durumda profesyonel ve deneyimli bir mersin miras avukatı hayati önem taşır. Miras davalarının hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, bir avukatın rolü yalnızca hukuki prosedürleri yürütmekle kalmaz, aynı zamanda müvekkillerine duygusal destek sağlamak ve onların haklarını en iyi şekilde korumak zorundadır. Özellikle Mersin gibi büyük bir şehirde, miras avukatının görevleri, baktığı dava türleri, ücretleri ve en iyisini nasıl bulacağınız konusunda bilgi sahibi olmak, sürecin daha sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir. Bu makalemizde, miras davalarında avukatın rolünü, avantajlarını ve Mersin’deki en iyi miras avukatlarıyla çalışmanın yararlarını detaylandıracağız.

Mersin Miras Avukatı Olarak Sunduğumuz Hukuki Hizmetler

Mersin miras avukatı Tunç Sudi Tol yalnızca Mersin sınırları içerisindeki miras konularına hukuki hizmet vermektedir. Miras hukuku alanında sunduğumuz hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir;

 1. Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, veya vasiyetname veya miras sözleşmesinin iptali işlemleri
 2. Mirasçılık belgesi yani veraset ilamı alınması
 3. Miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi (Terekenin Tespiti) ve mirasın mirasçılar arasında paylaştırılması amacıyla ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu)
 4. Murisin malvarlığını haksız olarak mirasçı olmayanlara devretmiş olması halinde tasarrufun iptali davası açılması
 5. Murisin mirasçılara borç bırakması halinde mirasın reddi işlemlerinin yapılması
 6. Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçılarını mirasçılıktan çıkarması işlemleri
 7. Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi davalarının açılması

Mersin Miras Avukatının Görevleri

Mersin miras avukatı, miras hukuku kapsamındaki davaların yönetimi ve danışmanlık hizmetlerinde uzmanlaşmış bir hukuk profesyonelidir. İşte bir Mersin miras avukatının başlıca görevleri:

 • Danışmanlık Sağlamak: Miras bırakanın vefatı sonrasında mirasçılar için yasal sürecin nasıl işleyeceği konusunda bilgi verir.
 • Vasiyetnamenin Uygulanması: Vasiyetnamenin yasalara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder ve miras bölüşümünde hukuki destek verir. Vasiyetin uygulanmasını sağlar.
 • Mirasın Paylaşımı: Miras paylaşımının adil ve yasalara uygun şekilde yapılmasını sağlar. Miras paylaşımı için gerekli hukuki davaları açar.
 • Dava Takibi: Miras ile ilgili hukuki uyuşmazlıklar olduğunda dava sürecinin yönetilmesi ve takibini üstlenir. Gerek davalı gerekse davacı vekilliği yapar.
 • Terekenin İdaresi: Terekenin korunması, borçlarından arındırılması ve mirasçılar arasında paylaşılması için gereken işlemleri yürütür.

Bu görevleri yerine getirirken, bir mersin miras avukatı hem hukuki bilgi birikimini kullanır hem de müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlar. Doğru ve etkili hukuki destek, miras süreçlerinin hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayarak yürütülmesine katkıda bulunur. Bu sebeple, miras konularında deneyimli bir avukatla çalışmak büyük önem taşımaktadır.

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Miras avukatı öncelikle murisin terekesinin tespiti yapar. Terekenin tüm alacaklarını ve borçlarını tespit eder. Mirasçılar murisin malvarlığı hakkında bilgisi yoksa miras avukatı bunu terekenin tespiti davası ile yapar. Yapılan tespit sonucunda terekenin borçları, alacaklarından fazla ise mirasın reddi yapılması gerektiğini müvekkillerine bildirir. Eğer terekenin alacakları, borçlarından fazla ise mirasçılara mirası intikal ettirmelerini tavsiye eder.

Miras intikali sırasında veraset ilamının temini yada terekeye dahil malların intikalinde sorunlar yaşanabilir. Miras avukatı veraset ilamının teminine yardım eder, gerekli davaları açar. Ayrıca paylaşılamayan bir taşınmaz yada taşınır var ise, bu malın paylaşılması için gerekli davaları açar. Ayrıca;

 1. Danışmanlık Yapar. Avukat, miras hukuku konusunda danışmanlık yaparak müvekkillerine yol gösterir.
 2. Vasiyetname Hazırlar. Vefat eden kişinin son arzularının yasalara uygun bir şekilde belgelenmesinde yardımcı olur.
 3. Tespit Davaları Açar. Mirasın tespiti için gerekli dava süreçlerini yönetir.
 4. Paylaşım Planlaması Yapar. Miras bırakılan mal varlıklarının adil bir şekilde paylaşılması için miras intikallerini gerçekleştirir.

Bunun yanı sıra, mersin miras avukatı mirasla ilgili ihtilafların çözümünde de aktif rol oynar. Miras paylaşımı sırasındaki anlaşmazlıkların mahkeme dışı yollarla veya dava yoluyla çözümünü sağlar. Bu süreçte avukatın hukuki bilgisi ve tecrübesi, müvekkillerin haklarının korunmasında hayati öneme sahiptir.

Miras Davalarında Avukatın Rolü ve Avantajları

Miras hukuku, genellikle duygusal ve karmaşık meselelerle doludur. Bu nedenle, Mersin’de bir miras davasında profesyonel bir mersin miras avukatı ile çalışmak, sürecin adil ve düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak adına oldukça önemlidir. İşte avukatın rolü ve sağladığı avantajlara genel bir bakış:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: Miras avukatları, miras hukuku alanında uzmanlaşmış olup, yasal sürecin tüm detaylarını bilirler ve bu bilgi birikimlerini davayı lehinize sonuçlandırmak için kullanırlar.
 • Arabuluculuk ve Müzakere: Avukatınız, taraflar ve mahkeme nezdinde sizin adınıza konuşur ve müzakere eder, arabuluculuk görüşmelerine katılır. Anlaşma düzleminin olması durumunda anlaşma sağlanmasında yardımcı olur.
 • Hız ve Etkinlik: Tecrübeli bir mersin miras avukatı, işlemleri hızlandırabilir ve gerekli belgelerin doğru ve zamanında sunulmasını sağlar. İşleri hızlandırır.
 • Duygusal Desteğin Ötesinde: Avukatınız, duygusal açıdan zor bir dönemde objektif ve duygusal karışıklıktan uzak kalmanıza ve mantıklı kararlar vermenizde yardımcı olabilir.
 • Anlaşmazlıkları Çözme: Miras ile ilgili anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda avukatınız, çatışmaların çözümünde arabulucu olarak görev yapabilir.

İyi bir mersin miras avukatı, miras davalarında hakkınızı ararken, zaman ve finansal kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Bu yüzden miras süreçlerinde avukat desteği çok önemlidir ve doğru avukat seçimi yapmak bir o kadar kritiktir.

Mersin Miras Avukatının Baktığı Dava Türleri

Miras hukuku, kişiler arasındaki mirasın paylaşımı ile ilgili bir dizi yasal süreci kapsar ve Mersin miras avukatı bu süreçlerde önemli rol oynar. İşte bir Mersin miras avukatının baktığı bazı dava türleri:

 • Mirasçılık belgesi davaları: Mirasçıların kim olduklarını kanıtlamaları gereken ve resmi mirasçı sıfatını almaları için açılan davalardır.
 • Tereke tasfiye davaları: Miras bırakan kişinin mal varlığının yönetilmesi ve borçlarının ödenmesi sonrasında kalanın mirasçılar arasında paylaştırılmasıyla ilgili davaları içerir.
 • Veraset ilamı iptali davaları: Yanlış veya hatalı çıkartılan veraset ilamının iptal edilmesi gerektiğinde açılan davalardır.
 • Muris muvazaası davaları: Miras bırakan kişinin ölümünden önce mal varlığını haksız yollarla başkasına aktardığı iddialarının incelendiği davalar.
 • Tenkis davaları: Mirasın hakça bölünmediğini düşünen mirasçıların, paylarının doğru bir şekilde hesaplanması amacıyla açtığı davalar.

Mersin miras avukatı, mirasla ilgili bu ve benzeri dava türlerinde danışmanlık ve temsil hizmeti sunar. Uzmanlık ve tecrübeleri sayesinde hak kaybına uğramanızın önüne geçerek miras süreçlerinin adil ve hızlı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunur. Her dava özelinde, avukatın bilgi birikimi ve strateji belirleme becerisi büyük önem taşır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-İ Şuyu)

Ortaklığın giderilmesi davası Türk Medeni Kanunun 642. maddesi uyarınca vatandaşlarımıza tanınan kanuni bir haktır. İlgili kanuna göre her mirasçı terekede ki belirli malların aynen, olanak yok ise satış yoluyla paylaştırılmasını mahkemeden isteyebilir. İlgili davanın en önemli noktası dava sonunda hem davacı hem davalının da dava sonucundan yararlanacak olmasıdır. Mersin miras avukatı ile ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz.

Mirasın Reddi Davası

Miras davası, bir kişinin ölmesi sonucu mirasçılarına bıraktığı malların paylaştırılmasını sağlayan bir dava türüdür. Reddi Miras davası ise, yasal mirasçıların murisin vefatını öğrendikleri tarihten itibaren 3 ay içerisinde borca batık olan mirası reddetmek için açtığı dava türüdür. 3 aylık sürenini geçirilmesi sonrasında ise açılacak dava ise mirasın hükmen reddi davasıdır. Mersin miras avukatı ile reddi miras ve mirasın hükmen reddi davası açabilirsiniz.

Muris Muvaası Ve Tasaruffun İptali Davaları

Bir kişi hayatta olduğu sürece istediği hukuki tasarrufta bulunabilmektedir. Fakat tasarrufta bulunacak kişi bazen yapmak istediği bir işlemi gizler ve yapmak istediğinden başka bir işlem yapar. Örneğin ikinci karısından olan çocuklarından mal kaçırmak isteyen bir kişi yeni karısı üzerine ölmeden önce malları satış olarak gösterebilir. İşte böyle bir durumda muvaazalı bir işlem yapılmış olur ve kişinin ölmesi durumunda mirasçıları muris muvaası nedeniyle tasarrufun iptali davası açabilir. Mersin miras avukatı ile murisin işlemlerine yönelik dava açabilirsiniz.

Vasiyetnamenin Okunması ve İptali Davaları

Vasiyetname hazırlandıktan sonra otomatik olarak yürürlüğe girmez. Vasiyetnamenin okunması için sulh hukuk mahkemesinde dava açılır. Bu davada vasiyet açılır ve okunur. Vasiyeti kabul etmeyen taraflar vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler. Bu davalara vasiyetnamenin okunması ve vasiyetnamenin iptali denmektedir. Mersin miras avukatı ile vasiyetname işlemleri için hukuki destek alabilirsiniz.

Veraset İlamı Yani Mirasçılık Belgesi Davası

Mirasçılık belgesi yada veraset ilamı artık noter sistemlerinden verilebilmektedir. Fakat bazen sistem belirli nedenlerle veraset ilamı düzenleyememektedir. Bu noktada yapılması gereken sulh hukuk mahkemesinde mirasçılık belgesi davası açmaktır. Mersin miras avukatı ile veraset ilamı davası açabilirsiniz.

Miras Davasında Avukat Yüzde Kaç Alır?

Miras davasında teamül olarak genelde avukatlar dava sonunda tahsil edilen tutar üzerinden % talep etmektedir. Fakat başta peşin ücret ödenmesi de kararlaştırılabilmektedir. Bu yüzde davanın zorluğuna, uzunluğuna, taraf sayısına ve davaya konu taşınmaz sayısına göre değişmektedir. Miras davaları uzun süren zor davalardır. Bu sebeple avukat ücretleri de diğer davalara göre biraz daha fazladır. Taraflar Avukatlık ücretinin sonda ödenmesi yerine taraflarca başta ödenmesi de kararlaştırılabilmektedir. Bu noktada başta ödeme yapmak isteyen kişi bunu avukata bildirmesi ve tarafların bu konuda anlaşma gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Miras davasında avukat ücreti yüzde olarak kararlaştırılmışsa davanın duruma göre yüzde durumu da değişmektedir. Miras davasında avukat yüzde ücretleri şöyle sıralanbilir;

Ortaklığın Giderilmesi Davaları%10 – %25 Arası
Miras Paylaşımı Davaları%10 – %25 Arası
Saklı Pay ve Tenkis Davaları%10 – %25 Arası
Tasarrufun İptali Davaları%10 – %25 Arası

Mersin Miras Avukatı Ücretleri

Miras Avukatı Ücretleri her yıl Adalet Bakanlığı ve Mersin Barosu tarafından yenilenmektedir. Güncel mersin miras avukatı ücretleri için hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz. Fakat mersin miras avukatı ücretleri şöyle sıralanabilir;

Dava TürüAsgari ÜcretAsgari Ücretten Az Olmamak Üzere Dava Değeri Üzerinden %
Mirasçılık Belgesinin Alınması+10.000 TL
İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi)+25.000,00 TLyada %10 – %25 arası
Miras Paylaşımı+20.000,00 TLYada %10 – %25 arası
Tenkis+25.000.00 TLYada %10 – %25 arası
Vasiyetname Yazılması+10.000 TL

Mersin’de bir miras davasında avukatlık hizmeti almayı düşünüyorsanız, mersin miras avukatı ücretleri konusunda bilgi sahibi olmanız önem arz eder. Miras avukatları, alacaklarını genellikle iki farklı yöntemle belirler: sabit ücret veya dava değerinin belli bir yüzdesi şeklinde. İşte maliyet faktörleri:

 • Davanın karmaşıklığı: Basit bir vasiyetname iptali davası ile çok sayıda taşınmazın dahil olduğu karmaşık bir miras davasının maliyeti arasında önemli farklar bulunur.
 • Dava süresi: Davanın ne kadar süreceğini etkileyen faktörler de maliyete yansır.
 • Avukatın deneyimi: Alanında uzman bir mersin miras avukatı, piyasa koşullarına göre daha yüksek bir ücret talep edebilir.

Miras hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukatın yanınızda olması, sürecin daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesine olanak tanır. Bu sayede maliyetin, davanın uzunluğu ve karşılaşabileceğiniz zorluklar göz önünde bulundurulduğunda makul kalmasını sağlamak adına mersin miras avukatı ile ücret konusunda net bir anlaşma yapmak önemlidir.

Avukatlık ücretleri konusunda net bir fikir edinmek için, birkaç farklı mersin miras avukatı ile görüşüp, hizmetleri ve ücret tarifeleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Görüşme sonrası karar verdiğiniz avukat ile çalışma koşullarınızı detaylıca konuşmayı unutmayın.

Miras Davasında Mahkeme Masraflarını yada Avukat Ücretini Kim Öder?

Miras paylaşımı davasında davayı açan mirasçı mahkeme masrafını ve avukatlık ücretini ödemektedir. Fakat ortaklığın giderilmesi davasında, dava sonunda davayı açan tarafından yapılan masraflar tüm mirasçıların hissesi oranında paylaştırılmaktadır. Yani ortaklığın giderilmesi davasında masrafın hepsini karşıladığınızda üzülmenize gerek yoktur. Mahkeme yapılan masrafı satış bedelinden düşüp size geri verdikten sonra taraflara paylarını vermektedir. Fakat burada karıştırılmaması gereken nokta vekalet ücretidir. Vekalet ücreti hiçbir şekilde karşı tarafından karşılanmamaktadır.

Bir miras davası avukatıyla anlaşma yaparken;

 • Sabit bir ücret mi yoksa davanın sonucuna bağlı bir yüzde mi ödeneceği,
 • Masrafların kim tarafından karşılanacağı,
 • Ekstra durumlar ve maliyetlerin ücrete dâhil olup olmadığı,

gibi konuların açıkça konuşulması ve mutabık kalınması önemlidir. Unutmayın, net ve şeffaf bir anlaşma, süreç boyunca yaşanabilecek anlaşmazlıklara karşı sizi koruyacak en iyi yöntemdir.

Mersin En İyi Miras Avukatı Nasıl Bulunur?

Mersin en iyi miras avukatı bulurken diye bir kavramla yola çıkmak maalesef yanlıştır. En iyi miras avukatı yerine konusunda deneyimli mersin miras avukatı diye yola çıkmak daha doğru olacaktır. Sadece miras davalarına bakan avukat bulmak ülkemizde çok mümkün değildir. Fakat ağırlıklı olarak miras davaları bakan avukat bulmak mümkündür. Hukuk büromuzun avukatları yıllardır kazandığı tecrübe ile miras davalarında uzmanlaşmıştır. En iyi Mersin miras avukatını bulmak, miras işlemlerinizde başarıya ulaşmanın kritik bir adımıdır. İdeal avukatı seçerken dikkate almanız gereken bazı önemli kriterler şunlardır:

Deneyim ve Uzmanlık Alanı:

 • Mersin’de miras hukuku konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda kapsamlı deneyim sahibi bir miras avukatı tercih edin.
 • Avukatın geçmişteki dava sonuçlarından yola çıkarak başarı oranını değerlendirin.

İtibar ve Müvekkil Yorumları:

 • Avukatın müvekkil yorumları ve referansları, hizmet kalitesi hakkında önemli ipuçları sunabilir.
 • Tavsiye ve değerlendirmeleri araştırarak kişisel tecrübelerden faydalanın.

İletişim ve Kolay Ulaşılabilirlik:

 • Avukatınızın iletişim becerileri yüksek olmalı, size düzenli güncellemeler sağlamalıdır.
 • Kolayca ulaşabileceğiniz, sorularınıza zamanında ve açık bir şekilde yanıt veren birisini tercih edin.

Kurumsallık ve Profesyonellik:

 • Avukatınızın kurumsal bir büroda çalışması ve profesyonel olması çok önemlidir.
 • Avukatlık ücret sözleşmesi kullanan hukuk bürolarını tercih edin.

Mersin en iyi miras avukatı arayışınızda, kararınızı vermeden önce birden fazla avukat ile görüşmeyi ihmal etmeyin. Alanında uzman, etkili iletişim kuran ve güvenilir bir avukat, miras işlemlerinizin sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacak ve Mersin’de miras konularında yanınızda güçlü bir destek olacaktır. Unutmayın, “mersin miras avukatı” terimi ile yapacağınız aramalar size bu süreçte rehberlik edebilir.

Mersin Miras Avukatıyla Çalışmanın Yararları

Miras konuları, genellikle karmaşık hukuki süreçler ve duygusal yönler içerir. Mersin miras avukatı ile çalışmanın birçok yararı vardır; işte bazıları:

 • Uzmanlık ve Deneyim: Miras hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat, sürecin her adımında size rehberlik edebilir. Uzmanlığı sayesinde davaları kazanmanızı sağlar.
 • Zamandan Tasarruf: Hukuki işlemler ve bürokrasi ile uğraşmak yerine, avukatınız bu süreçleri sizin adınıza yürütebilir. İşleri hızlandırarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
 • Hukuki Uyuşmazlıkların Önlenmesi: Bir mersin miras avukatı, potansiyel anlaşmazlıkları önlemek için aktif adımlar atabilir. Daha zarar doğmadan böylelikle zararı engellemiş olur.
 • Doğru Stratejinin Belirlenmesi: Her miras davası benzersizdir ve deneyimli bir avukat doğru hukuki stratejiyi geliştirebilir. Bu sayede ekstra yargılama gideri ve vekalet ücreti ödemekten kurtulursunuz.
 • Mirasın Korunması: Avukatınız, mirasın değerinin korunmasına yardımcı olacak tedbirler alır. Hak kayıplarını önler yada minimuma indirir.

Mersin’de miras davalarında uzman bir avukat ile çalışmak, sürecin çok daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Mersin miras avukatı seçerken deneyim, iletişim becerileri ve önceki davaların sonuçları gibi etkenleri göz önünde bulundurmalısınız. Avukatınızın tecrübesi, bu zor süreçte sizin en büyük destekçiniz olacaktır.

Mersin Miras Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Miras Kaldı Ne Yapmalıyım?

Miras kalınca ilk yapılması gereken şey konusunda uzman bir miras avukatından destek almaktır. Miras avukatı ile anlaştıktan sonra sizin adınıza işlem yapabilmesi için miras avukatına noter onaylı vekaletname çıkartmanız gerekmektedir. Miras avukatı bu noter onaylı vekaletname ile önce veraset ilamı çıkarmak için gerekli işlemleri yapar. Daha sonrada bu veraset ilamı ile birlikte taşınır ve taşınmazın intikalini sizin adınıza gerçekleştirir.

Miras Paylaşımında Anlaşmazlık Olursa Ne Olur?

Miras paylaşımında anlaşmazlık olur ise bu sorun öncelikle konusunda uzman bir arabulucuya giderek sulh yolu ile çözülmeye çalışılabilir. Eğer bu durum işe yaramazsa maalesef gidilmesi gereken tek yer mahkemedir. Mahkeme ilgili anlaşmazlığın çözümü için gerekli tedbirleri alır ve anlaşmazlığı devlet eli ile çözer.

Mersin’de bir miras avukatı ne tür hizmetler sunar?

Mersin’deki bir miras avukatı, miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hizmet sunar. Bu hizmetler, mirasın açılması, mirasın paylaşılması, veraset ilamı alınması, miras sözleşmeleri, tenkis (mirasın azaltılması) davaları, reddi miras işlemleri, muris muvazaası iddiaları ve vasiyetnamelerin hazırlanması veya iptali gibi konuları içerir. Ayrıca, mirasla ilgili anlaşmazlıkların mahkemede temsili, mirastan mal kaçırma iddialarının takibi ve terekenin korunması işlemleri de avukatın sorumlulukları arasındadır.

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara