Mersin Mal Paylaşım Avukatı

Mersin mal paylaşım avukatı, boşanma sürecinde en karışık ve stresli konulardan biri olan mal paylaşımı noktasında uzmanlaşmış bir hukuk profesyonelidir. Mal paylaşımı davalarında adil ve hakkaniyetli bir mal paylaşımının yapılabilmesi için deneyimli bir avukatın rehberliği hayati önem taşır.

Mersin’de bu alanda hizmet veren avukatlar ve onların davalarını nasıl yönettikleri, seçme kriterleri, davada talep edilebilecek alacaklar hakkında değerli bilgiler sunuyoruz. Aynı zamanda, Mersin mal paylaşım avukatı ücretleri ve iletişim sürecinin önemi gibi konulara da değineceğiz.

Kısacası, mal paylaşımı sürecinizi en iyi şekilde yönetmek ve haklarınızı korumak için ihtiyacınız olan bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Mersin Mal Paylaşım Avukatı

Mersin Mal Paylaşım Avukatı İletişim Bilgileri

✅ Mersin Mal Paylaşım Avukatı :Avukat Tunç Sudi TOL
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye Mh. Zeytinlibahçe Cd. 4903. Sokak No:23 Kat:15 No:136 Profit İş Merkezi Akdeniz/MERSİN
Mail :av.tuncsuditol@hotmail.com

Mersin Mal Paylaşım Avukatı Nedir?

Mersin’de boşanma süreçleri sırasında karşılaşılan en önemli meselelerden biri mal paylaşımıdır. Haklarınızın korunması adına mal paylaşımı konusunda profesyonel destek almak büyük önem taşır. İşte bu noktada “Mersin mal paylaşım avukatı” devreye girer. Peki, Mersin mal paylaşım avukatı nedir ve ne iş yapar?

Mersin mal paylaşım avukatı, boşanma davası sürecinde tarafların sahip olduğu malların kanuna uygun şekilde paylaşılmasını sağlayan, bu konuda uzmanlaşmış avukatlardır. Boşanma davalarında eşlerin ortak ya da kişisel mallarının tespiti, değerlendirilmesi ve adil bir paylaşım yapılabilmesi için gerekli hukuki süreçleri yönetirler.

Bu avukatlar, müvekkillerinin haklarını yasal mevzuat çerçevesinde savunarak, mal paylaşımı ile ilgili konularda adaletli bir sonuç alınması için çalışırlar. Ana amacı, müvekkilinin menfaatlerini korumak ve ona en uygun sonucu elde etmek olan Mersin mal paylaşım avukatı, şu ana odaklanır:

 • Ortak malların tespiti ve değerlendirilmesi
 • Mal paylaşımının adil ve kanunlara uygun yapılması
 • Tarafların haklarının korunması
 • Mal paylaşımında gerekli hukuki süreçlerin takibi
 • Mal kaçırılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması
 • Mal paylaşımı davasının açılması

Özetle, Mersin mal paylaşım avukatı; boşanma sürecinde eşler arasındaki ortak mal varlığını adil bir şekilde paylaştırmayı hedefleyen, bu konuda hukuksal yardım sağlayan ve uzmanlık gerektiren özel bir hukuk alanında faaliyet gösteren profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Uzmanlık alanları ise, boşanma davalarının yanı sıra miras hukuku ve mal rejimi sözleşmeleri gibi geniş bir yelpazeyi kapsar.

Boşanma Davalarında Avukat İle Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma süreçleri, maddi ve manevi olarak birçok zorluğu barındırır. Bu süreçte, karşılıklı varlıkların ve borçların adil bir şekilde paylaşılması kritik bir öneme sahiptir. İşte bu noktada, bir Mersin mal paylaşım avukatı devreye girer ve sürecin hukuka uygun olarak yönetilmesini sağlar.

Mal paylaşımı süreci, genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Taşınır ve Taşınmazların Belirlenmesi: Avukat, tarafların ortak ve kişisel mallarını net olarak sıralar.
 • Değerlemenin Yapılması: Malların güncel piyasa değerleri belirlenir.
 • Borçların Belirlenmesi ve  değerlemesi: Tarafların borçları hesaplanır ve paylaşıma dahil edilir.
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine yönelik alacakların tespiti: Evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşım oranları tespit edilir.
 • Adil Paylaşım İçin Müzakereler: Mersin mal paylaşım avukatı, taraflar arasındaki müzakerelerde aktif rol alarak adil bir paylaşım planı üzerinde anlaşmaya varılmasına yardımcı olur.
 • Davaların Açılması: Tarafların yasal hakları gözetilir ve herhangi bir mağduriyetin önlenmesi için gerekli davaları açar. 
 • Yargılama: Anlaşmazlık durumunda, davanın mahkemede en iyi şekilde temsil edilmesi.

Bu süreç, her iki taraf için de adaletli bir sonuca ulaşmak için titizlikle yürütülmelidir. Doğru ve tecrübeli bir Mersin mal paylaşım avukatı seçmek, karmaşık mal paylaşım süreçlerini, tarafların lehine sonuçlandırabilecek önemli bir adımdır. Üstelik, uzman bir avukat, sürecin daha kısa sürmesini ve gereksiz yere uzamayan yargı süreçlerinin önüne geçilmesini sağlayabilir. Mal paylaşımının adaletli bir şekilde yapılması, tarafların gelecekteki finansal durumlarını önemli ölçüde etkileyecektir, bu yüzden profesyonel destek almak büyük önem taşır.

Mersin Mal Paylaşımı Avukatının Davada Rolü

Boşanma süreçleri, özellikle de mal paylaşımı aşamasında, birçok duygusal ve hukuki karmaşıklığı beraberinde getirir. Bu süreçte profesyonel destek sağlayan Mersin mal paylaşım avukatı, adil bir mal bölüşümü için kritik öneme sahiptir.

Mersin mal paylaşım avukatı, boşanma davalarında birden fazla temel fonksiyonu yerine getirir:

 • Danışmanlık: Tarafların hukuki haklarını anlaması ve bu haklardan nasıl faydalanacağı konusunda bilgilendirme sağlar.
 • Strateji Geliştirme: Davanın şartlarına göre en uygun mal paylaşım stratejisinin örülmesinde yardımcı olur.
 • Temsil: Mahkemede tarafları temsil ederek, mal paylaşımı taleplerinin en etkin şekilde sunulmasını sağlar.
 • Adalet: Mal paylaşımının hukuka uygun ve adaletli olarak yapılmasına olanak sağlar. 
 • Hile, Gabin: Karşı taraftan gelecek hile, gabin, kandırma gibi eylemlerden tarafı korur. 

Mersin mal paylaşım avukatı, aynı zamanda zaman zaman karmaşık hale gelen hukuki detayları ve prosedürleri açıklar. Bu sayede, taraflar arası anlaşmalara varılırken bilinçli kararlar verebilirler.

Bir Mersin mal paylaşım avukatının başarıyla üstesinden gelmesi gereken konular genellikle şunlardır:

 • Taşınmazların bölüşümü
 • Ortak banka hesaplarının durumu
 • Emeklilik hakları ve kıdem tazminatlarının paylaşımı
 • Kişisel malların ayrıştırılması
 • Borçların belirlenmesi 
 • Şirket hisselerini paylaşımı
 • Emeklilik ikramiyelerinin paylaşımı

Bu aşamaların her birinde avukatın deneyimi, uzmanlığı ve titizliği, davanın olumlu bir sonuç almasında belirleyici rol oynar. Dolayısıyla, boşanma sürecini yönetme ve mal paylaşımını adil bir biçimde gerçekleştirme konusunda, alanında uzman bir Mersin mal paylaşım avukatı ile çalışmak büyük önem taşır.

Mersin’de Mal Paylaşımı Avukatı Seçme Kriterleri

Mersin’de gerçekleşen boşanma ve mal paylaşım süreçlerinde Mersin mal paylaşım avukatı seçimi oldukça kritiktir. İşte bu süreçte dikkat etmeniz gereken birkaç önemli kriter:

 • Deneyim ve Uzmanlık Alanı: Avukatın mal paylaşımı konusunda özel uzmanlık alanı olup olmadığı ve bu alanda ne kadar deneyime sahip olduğu önemli bir kriterdir. Avukatınızın daha önce benzer davalarda başarı göstermiş olması, size güven verir.
 • İletişim Becerileri: Avukatınızın sizi anlaması, haklarınızı açık ve net bir şekilde ifade edebilmesi gerekir. Mal paylaşımı sürecinde iletişim, yanlış anlamaların önüne geçilmesi açısından hayati önem taşır.
 • Referanslar ve Tavsiyeler: Aday avukatların önceki müvekkilleri tarafından yapılan yorumlar ve tavsiyeler, avukatın işine ne kadar hakim olduğu hakkında fikir verebilir.
 • Yaklaşım ve Strateji: Mersin mal paylaşım avukatı, size özel durumunuz için en uygun stratejiyi sunmalı ve süreç boyunca bu stratejiyi izlemelidir. Avukatın aktif bir yaklaşım sergilemesi ve alternatif çözüm yollarını sunabilmesi önemlidir.

Mal paylaşımı davaları, duygusal ve finansal olarak zorlayıcı olabilir. Bu nedenle doğru avukatı seçmek, sürecin verimli ve adil bir şekilde sonuçlanmasında belirleyici bir etkendir. Mersin mal paylaşım avukatı seçerken, bu kriterlere özen göstermeniz, karşılaşabileceğiniz hukuki süreçlerde sizi en iyi şekilde temsil edebilecek kişiyi bulmanıza yardımcı olacaktır. Bu süreci, adil ve hızlı bir mal paylaşımı için dikkatle yürütmek, sizin lehinize sonuçlar doğuracaktır.

Mal Paylaşım Davasında Talep Edilebilecek Alacaklar

Mal paylaşımı davalarında tarafların haklarını korumak ve adil bir dağılım sağlamak için tecrübeli bir Mersin mal paylaşım avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir. İşin ehli bir avukat, mal paylaşım sürecinde ne tür alacakların talep edilebileceğini en doğru şekilde belirleyebilir.

İşte mal paylaşım davasında talep edilebilecek alacak türlerinden bazıları:

 • Katılma Alacağı 
 • Katkı Payı Alacağı 
 • Denkleştirme Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı

Unutulmamalıdır ki Mersin mal paylaşım avukatı, bu ve benzeri taleplerin dava sürecinde doğru bir şekilde sunulması için zorunlu olan kanuni bilgiye ve tecrübeye sahiptir. O yüzden, mal paylaşımı konusunda adil ve hızlı bir çözüm isteyenlerin, bu alanda deneyimli bir avukatla çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, her dava benzersiz olduğu için, mal paylaşımında talep edilebilecek alacakların netleştirilmesi için profesyonel bir hukuki analiz yapılması gereklidir. Etkili bir sonuç için, Mersin mal paylaşım avukatı ile detaylı bir ön görüşme yapmak ve dava süreci hakkında kapsamlı bilgi almak her zaman faydalıdır.

Mersin Mal Paylaşımı Avukatı ile İletişim Kurarken Bilinmesi Gerekenler

Boşanma sürecinde mal paylaşımı, çiftler için en duyarlı konulardan biridir ve profesyonel bir Mersin mal paylaşım avukatı ile iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bu süreçte avukatınızla açık ve etkili bir iletişim kurmak, haklarınızın korunmasında büyük önem taşır.

Hazırlıklı Olun

 • Bilgilerinizi Toplayın: Mal varlığınıza ilişkin tüm belge ve bilgileri hazırlayın.
 • Beklentilerinizi Belirleyin: Avukatınıza mal paylaşımı sürecinden ne beklediğinizi açıkça ifade edin.

Açık İletişim

 • Sorularınızı Listeleyin: Aklınıza takılan soruları önceden yazın ve avukat görüşmesinde bunlara değinin.
 • Avukatınızı Bilgilendirin: Geçmiş anlaşmalarınız ve hukuki süreç hakkında avukatınıza detaylı bilgi verin.

Profesyonel Tavır

 • Uzlaşmacı Olun: Adil bir mal paylaşımı için uzlaşmaya açık olun.
 • Süreci Yakından Takip Edin: Avukatınızın yönlendirmelerini dikkate alın ve süreci yakından izleyin.

Maliyet ve Ücretler

 • Ücret Yapısı: Mersin mal paylaşım avukatı ile ücret yapısını ve ödeme koşullarını netleştirin.
 • Ek Masraflar: Muhtemel ek masraflar hakkında bilgi isteyin.

Gizlilik ve Güven

 • Gizlilik Sözleşmesi: Özel bilgilerinizin gizliliği konusunda anlaşma sağlayın.
 • Referanslar: Avukatınızın deneyimi ve uzmanlığı hakkında bilgi edinin.

Profesyonel bir Mersin mal paylaşım avukatı ile iletişim kurarken bu noktaları göz önünde bulundurmanız, sürecin daha sorunsuz ve verimli ilerlemesine olanak tanıyacaktır. Unutmayın ki, avukatınızla kuracağınız sağlıklı iletişim, sizin haklarınızın en iyi şekilde temsil edilmesi için esastır.

Mersin Mal Paylaşım Avukatı Ücretleri

Mersin’deki mal paylaşımı avukatının ücretleri genellikle hizmet türüne göre değişiklik gösterir. Ancak, danışanların avukat ücretlerini anlamaları ve ne kadar bütçe ayırmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir. Bu yazımızda, Mersin mal paylaşım avukatı ücretlerine dair temel bilgileri paylaşacağız.

 • Sabit Ücret: Bazı avukatlar, danışmanlık veya belirli bir hizmet için sabit bir ücret talep edebilirler. Sabit ücret makul bir tercih olabilir, çünkü maliyetler önceden bilinir.
 • Dava Sonunda Ücret: Bazı durumlarda, avukatlar davanın sonucuna bağlı olarak bir ücret talep edebilir. Bu ücret tipi genellikle avukatın davayı kazanması halinde, kazanılan miktarın belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır.

Mersin Mal Paylaşım Avukatı Ücretleri:

DAVAÜCRET
Tahsil Edilen Tutar Üzerinden%5 ile %25 arası
Sabit ÜcretMinimum 20.000 TL

Mersin mal paylaşım avukatı ile çalışırken, ücretlendirme modeli konusunu netleştirmek çok önemlidir. İşte bazı ipuçları:

 • Avukat ile ilk görüşmede ücretlendirme yöntemini ve tahmini maliyeti konuşun.
 • Avukatın hangi hizmetleri sağlayacağını ve bunların maliyetlerini açıkça belirtin.
 • Yapılan anlaşmayı yazılı hale getirerek, ileride yaşanabilecek olası yanlış anlamaların önüne geçin.

Unutmayın, her Mersin mal paylaşım avukatı farklı bir ücretlendirme yapısı sunabilir. Özellikle, deneyim ve uzmanlık alanına göre ücretler değişiklik gösterebilir. Bu nedenle avukat seçimi yaparken birden fazla teklif almak ve mukayese etmek faydalı olacaktır.

Mersin En İyi Mal Paylaşım Avukatı Bulma Yöntemleri

Mersin mal paylaşım avukatı seçerken doğru bir karar vermek, boşanma sürecinde haklarınızın korunmasına yardımcı olacaktır. Peki, Mersin’de en iyi mal paylaşım avukatını nasıl bulabilirsiniz?

İşte bazı yararlı yöntemler:

 • Deneyime Öncelik Verin: Avukat seçimi yaparken, mal paylaşımı konusunda deneyimli olanları tercih etmek önemlidir. Bu alanda uzmanlaşmış bir avukat, sürecin zorluklarına daha iyi hakim olur ve size gereken en iyi hizmeti sunabilir.
 • Referansları Değerlendirin: Aileniz, dostlarınız veya iş arkadaşlarınızın tavsiyelerini almak, iyi bir başlangıç noktası olabilir. Bunun yanı sıra, avukatın önceki müvekkillerinden alınabilecek geri bildirimler de oldukça değerlidir.
 • Alanında Uzman Olması: Mersin mal paylaşım avukatı seçerken, avukatın mal paylaşım süreçlerinde uzmanlaşmış olduğundan emin olun. Bu, karşılaşabileceğiniz özel durumlar için uygun stratejilerin belirlenmesinde size avantaj sağlar.
 • İletişime Açıklık: Açık ve anlaşılır iletişim, avukatınızla iyi bir ilişki kurmanın anahtarıdır. Sorunlarınızı rahatlıkla paylaşabileceğiniz ve size net bilgi verecek bir avukat tercih etmeniz önerilir.
 • Kolay Ulaşılabilirlik: Mesai saatleri içerisinde kolayca ulaşabildiğiniz avukatı tercih etmeniz önerilir.
 • Yüksek Etik Standartlar: Çalışacağınız avukatın yüksek etik standartlara sahip olduğunu ve işini ciddiyetle yürüttüğünü araştırın. Bu, sürecin her adımında güvende hissetmenizi sağlar.

İyi bir Mersin mal paylaşım avukatı ile çalışmak, zorlu boşanma ve mal paylaşım sürecini çok daha kolay hale getirebilir. Yukarıda belirtilen yöntemleri takip ederek, size en uygun avukatı bulabilir ve haklarınızın en iyi şekilde korunmasını sağlayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Mersin’de mal paylaşımı davası açarken nelere dikkat etmeliyim?

Mal paylaşımı davasında öncelikle mevcut mal varlıklarınızın tam ve doğru bir listesini çıkartmanız önemlidir. Ayrıca, evlilik süresince edinilen malların değer artışları, miras ya da bağış yoluyla gelen mallar gibi hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra, bir avukatla çalışarak hukuki sürecin doğru işletilmesi ve haklarınızın tam olarak korunabilmesi için gerekli adımların atılmasına özen gösterilmelidir.

Mal paylaşımında avukat tutmanın avantajları nelerdir?

Mal paylaşımı sürecinde avukat tutmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Avukatınız, söz konusu dava sürecinde deneyimi ve uzman olduğu için haklarınızı koruyabilir, süreci hızlandırabilir ve olası hataları en aza indirebilir. Ayrıca, karmaşık hukuki terimler ve prosedürler konusunda size yol gösterebilir, müzakerelerde ve mahkeme sürecinde profesyonel temsil sağlayabilir.

Mal paylaşımı davası ne kadar sürer?

Mal paylaşımı davalarının süresi, davanın karmaşıklığına, tarafların anlaşma sağlayıp sağlamadığına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Ortalama olarak, bir mal paylaşımı davası 1 yıldan 5 yıla kadar sürebilir. Ancak taraflar arasında anlaşmazlık yoksa ve uzlaşma yoluna gidilirse süreç daha hızlı ilerleyebilir.

Mal paylaşımında taşınmaz mallar nasıl paylaştırılır?

Taşınmaz malların (ev, arsa gibi) paylaşımı, evlilik birliği içerisinde edinilmiş olmaları durumunda eşit olarak paylaştırılması esastır. Ancak eşlerden birinin kişisel malı olarak kabul edilen taşınmazlar bu kapsam dışındadır. Mal paylaşımında mahkeme, malın değerini, edinilme şeklini ve tarafların ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak bir karar verir.

Gayrimenkul dışındaki mallar mal paylaşımında nasıl değerlendirilir?

Gayrimenkul dışındaki mallar, yani taşınır mallar (araç, bankadaki mevduatlar, hisse senetleri vb.) da mal paylaşımında değerlendirilir. Bu tür malların da evlilik birliği içinde edinilmiş olması gerekmektedir. Taşınır malların değerinin tespiti ve paylaşımı konusunda uzman bir avukatın görüş ve önerileri, adil bir paylaşımın sağlanması açısından önemlidir. Taşınır malların güncel piyasa değerleri üzerinden paylaşımı yapılırken her iki tarafın eşitliğinin korunması amaçlanır.

Yasal Mal Rejimi Nedir?

Türk Medeni kanununda mal rejimleri tek tek sıralanmıştır. Ayrıca yine medeni kanunda yasal mal rejimi seçilmemesi durumunda tarafların otomatikman “Edinilmiş mallara katılma rejimi” ne tabi olacağı belirtilmiştir. İşte bu rejime yasal mal rejimi denmektedir. 

Mal Rejimi Ne Zaman Sona Erer?

Mal rejimi yeni bir mal rejimi seçilmesi, tarafların ölümü ya da tarafların boşanmaları ile birlikte sona erer. 

Mal Paylaşımı Davasında Avukat İçin Özel Vekaletname Gerekir Mi?

Mal paylaşımı davalarında avukat için özel vekaletnameye gerek yoktur. Sadece boşanma davaları için özel vekaletname gerekmektedir. 

Mal Paylaşımı Davası  Avukatsız Açılır Mı?

Mal paylaşım davasının avukatsız açılması mümkündür. Fakat mal paylaşım davaları çok teknik davalardır. Bu sebeple muhakkak avukat eşliğinde açılmalıdır. Aksi durumda hak kayıpları yaşanacaktır. 

Mal Paylaşım Davası Avukat Yüzde Kaç Alır?

Mal paylaşım davalarında avukat dava başında ücret talep edebileceği gibi ücretin dava sonunda yüzde olarak ödenmesini de kararlaştırabilir. Mal paylaşım davasında avukat miktara göre %5 ile %25 arasında yüzde alır.

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara