18 Uygulamasının (İmar Uygulamasının) İptali Davası

18 Uygulamasının (İmar Uygulamasının) İptali Davası: 18 uygulamasının iptali davası literatürde imar uygulamasının iptali davası olarak da bilinmektedir. İmar planlarının uygulanması esnasında arazinin mülkiyetiyle alakalı düzenlemeler yapan işlemlerin iptal edilmesi anlamına gelir. Bu davanın açılması özellikle de kentsel dönüşümün hızlanmaya başlamasıyla artış göstermiştir.18 uygulaması dendiğinde hemen herkes acaba bir yazım hatası mı şeklinde düşünür. Ancak bu uygulamanın 18 sayısıyla anılmasındaki asıl neden belediyenin bu işlemleri İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca gerçekleştiriyor olmasıdır.

18 Uygulamasının (İmar Uygulamasının) İptali Davasının Amacı Nedir?

18 uygulaması 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi bulunduğu için 18 uygulaması olarak adlandırılmaktadır. En temel amacı ise imar planına uygun bir şekilde düzgün imar parselinin oluşturulmasıdır. 18.madde uygulamasına gidilebilmesi için temel olarak imar planının bulunması gerekmektedir. İmar planlarının iptalini gerektirecek durumlarda imar planlarının iptali davası açılabilmektedir. Ancak bunun için geçerli bir nedenin olması gerekmektedir.

İmar planlarında taşınmazların işlev ve konumları son derece büyük bir önem taşırken İmar Kanunu madde 18 uygulamasına göre mülkiyete ilişkin planlamaları da içerir. Söz konusu uygulama ile belirli bir bölgedeki parseller, maliklerinin rızasının aramadan bir bütünmüşçesine kabul edilmektedir. Bölgenin gerektirdiği şartlar göz önüne alındığında imar planına uygun bir şekilde yeniden düzenleme gerekmektedir. Bu doğrultuda imar parsellerinde belirli bir miktarda değer artışı oluşacaktır. Söz konusu düzenleme kapsamında uygulamaya dahil edilen tüm parsellerden eşit olarak dop kesintisi yapılmaktadır. Söz konusu kesintilerin sağladığı alanlar kamusal alanlara ayrılmaktadır.

18. Madde Uygulamasının İptalinin Nedenleri

18.madde uygulamasının iptalinin çeşitli nedenleri vardır. Söz konusu nedenler genel olarak aşağıdaki gibidir.

Parsel dağıtımı yapılırken meydana gelen problemler iptalin nedenlerinden bir tanesidir. Düzenleme ile imar parsellerinin mümkün olduğu kadar aynı yerde ki eski parseller ile tahsisi sağlanmaktadır. Ancak bu kapsamda oluşan problemler iptale neden olabilir.

DOP kesintisi sırasında tüm parsellerden eşit oranda kesinti yapılmalıdır. Bu kesintinin eşit olmaması imar planının iptaline neden olabilmektedir. Düzenleme öncesinde ve sonrasında ki parsel değer farkının bulunmaması gerekmektedir. Bunun gibi tüm nedenler iptalin haklı sebepleridir. 18. madde hakkında daha detaylı bilgi için mersin tapu avukatı olarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara