Adi Ortaklık Nedir?

Adi Ortaklık Nedir?

Adi Ortaklık Nedir?

Ortaklık, iki veya daha fazla kişi ve/veya şirketin kâr amacı güderek bir iş kurmasının ve yürütmesinin en kolay ve hızlı yoludur. Bir ortaklıktaki ortaklar, iş yapmanın risklerini, maliyetlerini ve sorumluluklarını paylaşırlar.

Serbest meslek sahibi olması gereken iki veya daha fazla kişi tarafından kurulan adi ortaklık ve şirketler (ltd) ve/veya sınırlı sorumlu ortaklıklar ortaklık türleri arasında yer almaktadır. Bir limited şirketin (ltd) aksine, adi ortaklık tüzel kişilik değildir. Bu, her ortağın bir bütün olarak ortaklığın borçlarından tamamen sorumlu olduğu anlamına gelir.

Adi ortaklık gelir vergisine tabi değildir. Ortaklık karları, bir ortaklık sözleşmesine uygun olarak ortaklar arasında paylaştırılır. Sonuç olarak serbest meslek sahibi ortaklar veya şirketler, ortaklıktan elde ettikleri gelir üzerinden gelir vergisini veya kurumlar vergisini ödemek zorundadır.

Sınırlı Sorumlu Ortaklık ve Adi Ortaklık Farkları

Sınırlı sorumlu ortaklık (LLP) , serbest meslek sahibi olması gereken iki veya daha fazla kişi ve/veya şirketler (ltd) ve/veya sınırlı sorumlu ortaklıklar (LLP) tarafından kurulan sınırlı sorumlu bir tüzel kişiliktir. Adi (genel) ortaklığın aksine, limited ortaklık kuran ortakların sorumluluğu, ortak işlerine yatırdıkları para veya teminat tutarı ile sınırlıdır. Sınırlı sorumluluk ortaklığı (LLP), ortaklarından bağımsız olarak yasal bir varlığa sahiptir.

Adi ortaklık gibi, sınırlı sorumluluk ortaklığı (LLP) gelir vergisine tabi değildir. Ortaklık kârları, üzerinde gelir vergisi ödemekle yükümlü ortaklar arasında paylaştırılır. LLP yapısı ticari şirket avukatları, muhasebeciler ve yasal olarak limited şirket (ltd) olarak faaliyet göstermesine izin verilmeyen diğer işletmeler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Adi ortaklık ile şirket kurmak isteyen bireylerin şirket kuruluşunu yapmadan önce şirket özellikleri ile ilgili bilgi almaları gerekmektedir. Adi şirketlerin genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Adi şirketlerde tüzel kişilik bulunmamaktadır. Söz konusu şirket türünde herhangi bir şekilde unvan yer almaz.Adi şirket kuruluşları bir şekle de tabi tutulmamışlardır.Adi ortaklıklarda ticaret sicili ve ticaret sicil ilanı verilmesinin zorunluluğu bulunmamaktadır.Noter huzurunda yazılı bir şekilde sözleşme ile kolay bir kurulum gerçekleştirilmektedir. Adi ortaklıklar kapsamında kira kontratına ihtiyaç duyulmaz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara