Aidat Borcunu Ödemeyen Kiracı Hakkında Ne Yapılabilir?

Aidat apartmanda yaşayan malik veya kiracıların ortak giderlere katılmak için ödemek zorunda olduğu ücretlerdir. Maalesef günümüzde gerek yönetimin zayıflığı , gerekse apartmanların danışman avukatlarla çalışmaması sebebiyle bir çok kiracı yada malik aidatlarını ödememektedir.

Aidat Borcunu Ödemeyen Kiracı Hakkında Ne Yapılabilir?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre , kiracılar ana taşınmazda oturduğu süre boyunca aidatı ödemekle mükelleftir. Yine ilgili kanuna göre ev sahipleri de kiracılar ile müteselsil sorumludurlar.
Dolayısı ile ödenmeyen aidat borcu olduğunda ev sahibi vekiracı hakkındaicra takibi başlatılabilmesi mümkündür.

Ödenmeyen Aidat Borcuna Karşı İcra Takibi

Türk Hukuku’na göre, aidat borcunu ödemeyen kiracı hakkında çeşitli yasal işlemler gerçekleştirilebilir. Kiracının aidat borcunu ödememesi durumunda, öncelikle kira sözleşmesinde yer alan hükümler incelenmelidir.

Kira sözleşmesinde aidat ödeme yükümlülüğü belirtilmişse, kiracının aidat borcunu ödememesi durumunda, malik veya malik vekili tarafından kiracıya noter aracılığıyla ihtarname gönderilebilir. İhtarname ile kiracının aidat borcunu belirli bir süre içerisinde ödemesi istenebilir. Kiracı bu süre içerisinde borcunu ödemezse, malik veya malik vekili icra yoluyla tahsil işlemi başlatabilir.

Aidat ödeme yükümlülüğü kira sözleşmesinde belirtilmemişse, malik veya malik vekili kiracıya noter aracılığıyla bir ihtarname göndererek aidat ödeme yükümlülüğünün olduğunu bildirmeli ve ödeme yapması için belirli bir süre tanımalıdır. Bu süre içerisinde kiracı aidat borcunu ödemezse, malik veya malik vekili icra yoluyla tahsil işlemi başlatabilir.

Kiracının aidat borcunu ödememesi nedeniyle kira sözleşmesinin feshedilmesi de mümkündür. Ancak, aidat borcu sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi için öncelikle malik veya malik vekilinin kiracıya noter aracılığıyla ihtarname göndererek belirli bir süre içerisinde borcunu ödemesini istemesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde kiracı borcunu ödemezse, malik veya malik vekili sözleşmeyi feshedebilir.

Kiracı Kaç Ay Aidat Ödemezse Tahliye Edilir?

Türkiye’de kira sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve Türk Medeni Kanunu (TMK) gibi yasal düzenlemelere tabidir. Kiracının kaç ay aidat ödemezse kiracının tahliye edileceği konusu da TBK’nın 334. maddesi ile düzenlenmektedir.
Buna göre, kiracı kira bedelini veya diğer ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmezse, kiraya verenin noter veya icra yoluyla yapacağı bir ihtarla ödeme yapması için en az 15 gün süre tanınır. İhtarın tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapılmazsa, kiraya veren, kira sözleşmesini feshedebilir ve kiracıyı tahliye edebilir. Bu durumda, kiracının kaç ay aidat ödemezse tahliye edileceği konusu, kira bedeli veya diğer ödeme yükümlülüklerinin ödeme dönemine göre değişebilir.

Örneğin, kira sözleşmesinde aylık ödeme öngörülmüşse, kiracı 2 aylık kira bedelini ödemediği takdirde, kiraya veren ihtar çekerek ödeme yapması için en az 15 gün süre tanıdıktan sonra, 30 gün içinde ödeme yapılmadığı takdirde sözleşmeyi feshedebilir ve kiracıyı tahliye edebilir.
Ancak, kira sözleşmesinde ödeme dönemi farklı belirtilmişse, kiracının kaç ay aidat ödemezse tahliye edileceği süre değişebilir. Bu nedenle, kira sözleşmesindeki ödeme dönemine dikkat ederek, kiracının ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi gerektiğini unutmamalıdır.

Kiracı Aidat Ödemezse Ev Sahibi Sorumlu Mudur?

Kiracının aidat veya kira ödemelerini zamanında yapmaması durumunda, ev sahibi ve kiracı müteselsil sorumlu değildir. Kira sözleşmesi, taraflar arasında bir anlaşmadır ve taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler. Kira sözleşmesinde, ödeme yükümlülüğü kiracıya ait olduğu için, kiracının ödeme yapmaması halinde sorumluluk da kiracıda ve ev sahibindedir.
Ancak, kiracının ödeme yapmaması durumunda, ev sahibi yasal yollardan alacaklarını tahsil etmek için gerekli hukuki işlemleri yapabilir. Bu işlemler genellikle noter veya icra yoluyla yapılır ve kiracıya ihtarname gönderilir. Kiracı, ihtarname tarihinden itibaren belirli bir süre içinde ödeme yapmazsa, ev sahibi kira sözleşmesini feshedebilir ve kiracının tahliyesi dava dilekçesi örneği ile tahliye davası açabilir.
Kısacası, kiracının aidat veya kira ödemelerini yapmaması durumunda, ev sahibi sorumlu değildir ancak yasal yollarla haklarını koruyabilir.

Aidat Ödemeyen Kiracıya İhtar Nasıl Çekilir?

Kiracı ile yazılı olarak iletişime geçin ve aidat borcunun ödenmesi için bir hatırlatma yapın.
Kiracı hala aidat borcunu ödemezse, kira sözleşmesindeki şartlara göre ihtarname gönderin. İhtarname, aidat borcunun miktarını, ödeme tarihini, ödeme yöntemini ve gecikme faizlerini belirtmelidir.
İhtarnameyi, iadeli taahhütlü posta veya elden tebliğ yoluyla gönderin. Kiracıya ulaşmazsa, ihtarnameyi gönderdiğiniz kanıtlanmalıdır.
Kiracı, ihtara rağmen hala aidat borcunu ödemezse, kira sözleşmesinde belirtilen süre içinde tahliye davası açabilirsiniz.
Ancak, bu süreci uygulamadan önce yerel yasalara ve kira sözleşmesinde belirtilen kurallara uygunluğunu kontrol etmeniz önerilir. Kiracının aidat borcu ile ilgili yasal hakları da olabileceği için, danışmanlık almak veya bir avukata başvurmak da faydalı olabilir.

Apartman Aidatını Ödemeyen Nasıl İcraya Verilir?

Apartman aidatını ödemeyen kiracı veya malik hakkında icra işlemi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:
İlk olarak, aidat borcu tutarı belirlenmelidir. Bu tutar, apartman yöneticisi veya aidat tahsilatından sorumlu kişi veya kurum tarafından belirlenir.
Daha sonra, borçlu kişiye bir ihtarname gönderilir. Bu ihtarname, borcun ne kadar olduğunu, ödeme süresini ve son ödeme tarihini belirtir.
İhtarname gönderilmesine rağmen borçlu ödeme yapmazsa, icra takibi başlatılabilir. Bunun için, mahkemeden icra emri çıkarılması gerekmektedir.
İcra emri çıktıktan sonra, borçlu kişiye tebligat yapılarak borcun ödenmesi istenir. Tebligat yapılmaması durumunda, ilan yoluyla borçlu kişinin bilgilendirilmesi sağlanır.
Borçlu kişi hala ödeme yapmazsa, haciz işlemi uygulanabilir. Haciz işlemi, borçlu kişinin mal varlığına el konulması anlamına gelir. Borçlu kişinin mal varlığına haciz işlemi uygulanarak borç tahsil edilebilir.

Ödenmeyen Aidatta Faizin Başlangıcı

Kat Mülkiyeti Kanuna göre kiracının ödemediği aidatlara ilişkin faiz, olayın kat malikine bildirildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Kiracı için ise, aidat makbuzunun kesilip teslim edildiği tarihten itibaren faiz işlemeye başlayacaktır.

Kiracılar Aidata İtiraz Edebilir Mi?

Kiracılar, kira sözleşmesinde yer alan ve yasalara uygun olmayan hükümlere veya aşırı taleplere karşı itiraz edebilirler. Ancak, kiracıların itiraz etme hakkı, yalnızca yasalara ve sözleşmelere uygun olan hükümler ve talepler için geçerlidir.
Örneğin, bir kiracı, kira sözleşmesinde yer alan bir hükmün yasalara aykırı olduğunu veya kiraya verenin aşırı taleplerde bulunduğunu düşünüyorsa, bu durumda aidat ödeme yükümlülüğü gibi konularda itiraz edebilir. Ancak, kiracının aidat ödeme yükümlülüğünün sözleşme ile belirlenmesi ve bu sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde uygulanması durumunda, kiracı itiraz etme hakkına sahip değildir.
Özetle, kiracılar, kira sözleşmesinde yer alan yasalara uygun olmayan hükümlere veya aşırı taleplere karşı itiraz edebilirler, ancak aidat ödeme yükümlülüğü gibi sözleşme hükümlerine uygun konularda itiraz etme hakları yoktur.

“Aidat Borcunu Ödemeyen Kiracı Hakkında Ne Yapılabilir?” üzerine 2 yorum

  1. Merhaba yöneticiyim, karar defteri mevcut fakat noter tastik yok. Aidat ödemeyen daire sahibine icra takibi başlatabilirmiyim 😔

    Yanıtla

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara