Aldatıldım, Ne Yapmalıyım, Nasıl İspat Ederim?

Son dönemlerde sıkça duyduğumuz boşanma nedenlerinin başında zina (aldatma) dayalı boşanma davası gelmektedir. Bu yazımızda aldatılan eşin hukuki haklarından bahsedeceğiz. Fakat öncelikle boşanma davalarını kısaca özetleyelim. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları adından da anlaşılacağı üzere tarafların boşanma hususundaki bütün mevzularda anlaşması anlamına gelir ve kısa sürede sonuçlanır. Taraflar velayet, nafaka vb. hususların tek birinde anlaşamamış dahi olsa orada artık anlaşmalı değil, çekişmeli boşanma davasından söz ederiz.

Boşanma Davası Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’muz çekişmeli boşanma davalarını özel sebepler ve genel sebepler olarak ikiye ayırmıştır. Özel boşanma sebepleri Zina, Hayata Kast, Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış, Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk ve Akıl Hastalığı. Genel Boşanma Nedenleri ise TMK 166 . madde de yer almaktadır. Kanun metnine göre genel boşanma sebepleri: “Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması ve Şiddetli Geçimsizliktir.” Bugün makalemizin konusu özel boşanma sebeplerinden olan zina yani aldatmadır.

Hangi Durumlarda Zina Nedeni İle Boşanabilirim?

Zina sebebine dayanarak boşanabilmeniz için eşinizin bir başka kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini ispatlamanız gerekmektedir. Öpme, sarılma vb. eylemler ile zina nedeni ile boşanmanız mümkün değildir. Bu eylemler Türk Medeni Kanunu 185/2 . maddesinde yer alan sadakat yükümlülüğünü ihlale girmektedir ve bu hallerin varlığı halinde hakim genel boşanma sebebi olan TMK 166 madde de belirtilen evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmadan karar verecektir.

Eşimi Başka Kadınlarla/Erkeklerle Mesajlaşırken Yakaladım.

Zina nedeni ile açılan boşanma davalarında en önemli husus ispattır. Burada ispat yükü davayı açan kişiye aittir. Zina nedeni ile açılan boşanma davalarında whatsapp mesaj kayıtları, instagram, facebook gibi sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalar, fotoğraf ve video gönderimleri, ses kayıtları, hukuka uygun elde edildiği takdirde delil olarak değerlendirilir. Kişinin zina yaptığını kabul etmesi tek başına hakimi bağlayıcı neden oluşturmaz.

Eşim beni aldattı. Affettim. Boşanma Davası Açabilir Miyim?

Türk Medeni Kanunumuza göre affeden tarafın davaya hakkı yoktur. Bu af her zaman açık olmaz, örtülü af da olabilir. Açıklayacak olursak eşinizin sizi aldattığını öğrendikten sonra eşinizle beraber tatile çıktıysanız burada örtülü af söz konusu olmaktadır. Açık veya örtülü af yapmanız durumunda tekrardan dava hakkınız bulunmamaktadır.

Aldatıldığımı Öğrendiğimden İtibaren Kaç Gün İçinde Dava Açmalıyım?

Kişi, aldatıldığını öğrendiğinden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıl içinde Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği ile dava açmalıdır. Açıklayacak olursak aldatma eyleminin üzerinden 5 yıl geçmişse dava açma hakkınız düşmüş demektir. Ancak eylemin gerçekleştiği tarihin üzerinden 5 yıl geçmemesi durumunda öğrendikten sonra ki 6 ay içinde dava açabilirsiniz. Ancak bu süreleri kaçırmak sizin boşanma davası açma hakkınızı öldürmemektedir. Zina nedeni ile açılamayan boşanma davanızı sadakat yükümlülüğünü ihlalden de açabilirsiniz.

Aldatan Eşimden Tazminat Alabilir Miyim?

Türk Medeni Kanunu madde 174 uyarınca zina nedeni ile açacağınız boşanma davanızda aldatan eşinize karşı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Maddi ve manevi tazminat miktarı ise eşlerin kusur oranına göre belirlenmektedir. Sadece zina sebebi ile değil genel sebeplerden boşandığınızda da kusur oranına göre tazminata hükmedilmektedir. Burada sebebin özel yada genel oluşu tazminat miktarına etki etmektedir.

Aldatan Eşe Çocuğun Velayeti Verilir mi?

Velayet, ergin olmayan çocuğun eğitim, sağlık, barınma vb. masraflarının karşılanması demektir. Zina nedeni ile boşanma durumunda merak edilen bir diğer soru ise müşterek çocuğun velayetidir. Tarafların birbirlerine karşı olan kusur durumu velayet noktasında hakimin kararını etkilememektedir. Burada asıl önemli olan husus çocuğun üstün yararıdır. Hakim, kararını verirken çocuğun menfaatini gözetmektedir. Fakat tabi ki kusurun ağırlığına göre tarafların kusurlu hareketleri doğrudan olmasa da dolaylı olarak velayeti etkilemektedir.

Aldatıldım Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalıyım?

Tek celsede boşanmak ancak anlaşmalı boşanma ile mümkündür. Eğer taraflar velayet, nafaka vb. hususların tamamında anlaşarak anlaşmalı boşanmak isterlerse tek celsede boşanmış olacaklardır. Ancak bu hususların sadece birinde olsun ortak irade gösteremeyen veya zinaya bağlı dava açacak taraflar tek celsede boşanamayacaklardır. Çünkü aldatıldığını yani karşı tarafın zina yaptığı iddia eden eş bu iddiasını ispatla mükelleftir. Bu iddiasını ispat etmek için bir takım deliller sunacak, bu delillerin incelenmesini talep edecek, bir takım delillerinden ilgili yerlerden toplanmasını isteyecektir. Bu delillerin toplanması ve incelenmesi uzun süreceğinden tek celsede de boşanmak mümkün olmayacaktır.

Aldatan Eş Nafaka Alabilir Mi?

Boşanma davalarında kusur birçok etken üzerinde etkili olduğu gibi nafaka hususunda da önem arz etmektedir. Nafaka, kişinin geçimini devam ettirebilmek üzere karşı taraftan mali gücü oranında talep ettiği ücrete denmektedir. Nafakanın kusur bakımından önemi ise nafakayı talep eden tarafın kusurunun daha ağır olmaması gerekmektedir. Bu sebeple aldatan eş kusurlu olacağı için nafaka alamayacaktır.

Eşini Aldatan Eş Mal Rejimi Davasında Mal Alabilir Mi?

Türk Medeni Kanunu’na 2002 yılında giren edinilmiş mallara katılma rejimine göre eşler evlilik birliği içerisinde alınan mallara eşit oranda ortaktır. Ancak zinanın varlığı halinde mahkeme, tarafların kusuruna göre bu oranı artırabilir ya da azaltabilir. Açıklayacak olursak eşinizin zina yaptığını mahkeme huzurunda delillerinizle ispatladıysanız, zina yapan tarafın edinilmiş mallar üzerindeki hakları tamamen kaldırılabilir veyahut azaltılabilir.

Eşim Beni Nişanlı Olduğumuz Dönem Aldatmış. Dava Açabilir Miyim?

Eşinizin sizi nişanlılık döneminizde aldattığını öğrenmeniz durumunda, öğrendikten itibaren 6 ay ve her halükarda 5 yıl içerisinde evliliğiniz iptali isteminde bulunabilirsiniz ancak zina nedeniyle boşanma davası açma hakkınız yoktur. Zina nedeniyle boşanma davasını açmanın koşulu, bu eylemin evlilik birliği içerisinde gerçekleşmiş olmasıdır.

Neden Mersin Boşanma Avukatı Olarak Sizi Tutmalıyım?

Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile boşanma davaları konusunda uzman hale gelmiştir. Boşanma davaları teknik davalar olup muhakkak konusunda uzman bir boşanma avukatı yardım alınması gerekmektedir. Özellikle zinaya yani aldatmaya dayalı boşanma davalarında ispat önemli bir husustur. İspata yarayacak vasıtaları tespit etmek için muhakkak konusunda uzman bir avukat gerekmektedir. Hukuk büromuz geniş yargı ağı ve beraber çalıştığı ortakları sayesinde aldatma hususunu ispat konusunda profesyonel hukuki destek sağlamaktadır. Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası hakkında daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Aldatma sebebiyle boşanma davası evlilik birliği devam ederken, eşlerden birinin diğer eşi 3. Bir kişi ile aldatması sebebiyle açtığı boşanma davasıdır. Türk Medeni Kanunu göre genel ve özel olmak üzere iki çeşit boşanma sebebi vardır. Özel sebepler tek tek sayılmış olup aldatmada özel sebepler içinde yer almaktadır. Aldatma Türk Medeni kanunu madde 161’de yer almaktadır.

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası

“Zina Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.” Şeklindedir. Zina, evli bir kişinin eşi dışında bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir. Eşlerin başkasıyla öpüşmesi, dokunması ve sarılması Türk Medeni Kanun uyarınca zina olarak kabul edilmemektedir. Bu gibi hallerde TMK 163 uyarınca dava açmak gerekmektedir. TMK 163 ise haysiyetsiz yaşam sürmedir.

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılmalıdır?

Aldatma sebebiyle boşanma davası sadece aldatma olayına dayanarak açılabilse de, kanıtlaması zor olgular olduğu için tek neden olarak açılması tarafımızca tavsiye edilmemektedir. Aldatma ve genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması ile birlikte açılması, ileride oluşacak hak kayıplarını önleyecektir. Peki bu hak kayıpları nelerdir? Özetle sadece aldatma sebebiyle açılmış bir boşanma davasında, aldatma olgusu kanıtlanamazsa dava ispatlanamadığından mahkeme tarafından ret edilecektir.

Mahkemede Aldatma Nasıl İspatlanır ?

Aldatma her türlü delille ispat edilebilmektedir. Bu delillere örnek vermek gerekirse; tanık, mesajlar, telefon kayıtları, ses kayıtları, sosyal medya içerikleri, fotoğraflar, uçak ve otel kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, banka kayıtları vb.

Aldatma (Zina) Sebebiyle Tazminat Davası?

Aldatma Türk Medeni Kanun uyarınca ağır kusur sayılmış olup, aldatan eş aldatılan eşe tazminat ödeme yükümlülüğü altına sokmaktadır. Bu tazminat davası boşanma davası ile birlikte açılabildiği gibi ayrı bir dava olarak da açılabilmektedir.

Burada çok sorulan ve önemle belirtilmesi gereken bir nokta da, eşlerin üçüncü kişilerden tazminat talep etme hakkıdır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 2018 tarihli kararına göre bu mümkün değildir.

Peki Aldatan Eş Dava Açabilir mi?

Evet açabilir. Evlilik birliğinde tek taraflı ve salt kusurlu olmak her zaman mümkün değildir. Eşler genelde karşılıklı kusurlu hareketler içerisindedir. Bu nokta da aldatan eş, evlilik birliği içerisinde eşinin kusurlu davranışları sebebiyle bu hale geldiyse, pek tabi ki o sebeplere dayanarak dava açması mümkündür.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara