Araç Satış Sözleşmesi

Araç satış sözleşmesi, araç alım-satım işleminin hukuki olarak belgelendirilmiş halidir. Bu sözleşme, satıcı ile alıcı arasındaki anlaşmanın detaylarını, şartlarını ve taahhütlerini içerir.

Araç Satış Sözleşmesi Nedir?

Sözleşme, genellikle araç satın alırken veya satarken hazırlanır ve noterlik veya hukuk bürosu gibi resmi bir merci tarafından onaylanır. Araç satış sözleşmesi, alıcıya satın aldığı aracın sahipliğini kanıtlarken, satıcıya da aracın satış tarihini belirler. Bu nedenle, araç satışı yapılırken her iki tarafın da bu sözleşmeyi dikkatle incelemesi ve gerektiğinde uzman bir hukuk danışmanından destek alması önemlidir.

Araç Satış Sözleşmesi Ne İşe Yarar?

Araç satış sözleşmesi, satıcı ve alıcı arasındaki anlaşmanın resmi olarak belgelendirilmiş halidir ve her iki tarafın haklarını ve yükümlülüklerini korur. Bu sözleşme, aracın marka, model, plaka numarası, satış fiyatı, ödeme koşulları ve diğer tüm detaylarını içerir. Ayrıca, sözleşme, alıcının aracı ne zaman teslim alacağını ve satıcının ödeme alacağı tarihi de belirler. Araç satış sözleşmesi aynı zamanda, satıcı ve alıcı arasında olası anlaşmazlıkların çözümü için bir dayanak noktası olarak da hizmet eder. Bu nedenle, araç alım-satım işlemi yapılırken, her iki tarafın da sözleşmeyi dikkatle gözden geçirmesi ve herhangi bir şüpheli noktada profesyonel bir hukuk danışmanından yardım alması önemlidir.

Araç Satış Sözleşmesi Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Araç satış sözleşmesi yaparken dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Öncelikle, sözleşmenin tüm detaylarının doğru ve eksiksiz bir şekilde belirtilmesi önemlidir. Araç marka, model, plaka numarası gibi teknik detaylar yanı sıra, satış fiyatı, ödeme koşulları, teslim tarihi gibi finansal detaylar da açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, sözleşmenin geçerliliği için belirli form ve içerik şartlarının sağlanması gerekmektedir. Bu şartların ihlal edilmesi durumunda, sözleşme geçersiz kabul edilebilir ve tarafların haklarını koruyamaz.

Araç Satış Sözleşmesi Örneği

Örnek bir araç satış sözleşmesi, tarafların nasıl bir anlaşma imzalayacakları konusunda bir rehber niteliği taşır. Sözleşmede bulunması gereken tüm detayların açıkça belirtilmesi, tarafların haklarını korumak için önemlidir. Örnek bir sözleşme, araç alım-satım işlemlerinde kullanılabilecek standart bir formata sahiptir ve her iki tarafın da bu işlemi güvenle gerçekleştirmesine yardımcı olur. Ancak, her bir alım-satım işlemi farklı olabileceğinden, örnek sözleşmenin ihtiyaca uygun olarak düzenlenmesi önemlidir.

Araç Satış Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

Araç satış sözleşmesinin geçerliliği için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, sözleşmenin yazılı olarak düzenlenmiş olması ve tarafların imzasını taşıması gerekmektedir. Ayrıca, sözleşmede belirtilen şartların yasalara uygun olması ve her iki tarafın da bunlara rıza göstermiş olması gerekmektedir. Geçerlilik şartlarının sağlanmaması durumunda, sözleşme geçersiz kabul edilebilir ve tarafların haklarını koruyamaz.

Araç Satış Sözleşmesi Nereden Alınır?

Araç satış sözleşmesi, genellikle noterlerde veya hukuk bürolarında hazırlanabilir. Ancak, internet üzerinden de örnek sözleşme formlarına ulaşmak mümkündür. Standart bir araç satış sözleşmesi formatı, noterler veya hukuk büroları tarafından sunulabilir ve tarafların ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir. Ayrıca, bazı e-devlet platformları aracılığıyla da araç satışıyla ilgili gerekli belgeler hazırlanabilir ve yazdırılabilir.

Araç Satış Vaadi Sözleşme Nasıl Hazırlanır?

Bu zorunluluk şekil şartıdır. Araç satış vaadi sözleşmesin de yine noterde yapılmalıdır. Sözleşmeler imzalanıp noter tasdiki ile sözleşmenin geçerliliği sağlanabilmektedir. Aşağıda araç satış vaadi sözleşmesi örneğini paylaşıyoruz. İlgili sözleşme örnek niteliğinde olup mutlaka konusunda uzman bir mersin avukat danışmanlık alınması gerekmektedir. Araç Satış Vaadi Sözleşme Örneği aynı  gayrimenkul satış vaadi sözleşme örneği gibi teknik dilekçelerdir. Muhakkak cezai şartlar özenle hazırlanmalı, her olayın özelliğine göre hareket edilmeli, hazır şablon sözleşmeler kullanılmamalıdır.

Araç Satış Vaadi Sözleşme Örneği 

ARAÇ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

SATICI :

ALICI :

Yukarıda yazılı alıcı ve satıcı arasında aşağıdaki koşullarla otomobil satış sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre aşağıda cinsi ve evsafı yazılı araç satıcı tarafından alıcıya satılmıştır.
 
SATILAN ARACIN KİMLİĞİ :

Plaka :

Cinsi :

Markası ve tipi :

Modeli :

Rengi :

Motor No :

Şase No :

Tescil Tarihi :

Ruhsat sahibi :

ŞARTLAR:

1- Satış konusu otomobilin fiyatı 275.000 -TL (iki yüz yetmiş beş bin) olup alıcı tarafından satıcıya 125.000 TL si peşin, 150.000 TL si Halkbank 8164758 seri no’lu 27.06.2019 tarihli 100.000 TL’lik çek ve Halkbank 3511780 seri no’lu 30.06.2019 tarihli 50.000 TL’lik çek ile ödenecektir. Aracın satıcı tarafından noterde resmi devir tarihi çekler tamamen ödendikten sonra olacak şekilde kararlaştırılmıştır.

2- Aracın 10.05.2019 tarihinde zilyetliği alıcıya teslim edilecektir. Resmi devir işlemi ise çekler tamamen ödendikten sonra noter de yapılacaktır.

3- Çeklerin ödenme gününe kadar , aracın zilyetliğine sahip olan alıcı , araçta meydana gelen tüm hasarlardan ve 3. Kişilere verdiği zararlardan tamamen sorumludur. Alıcı kendisinin veya kendisinin rızası ile teslim ettiği 3. Kişi şoförün maddi hasarlı bir kazaya karışması durumunda , araçta oluşan maddi hasarı aracın yetkili özel servisinde orijinal parçası ile yaptırmaya-onarmaya buna müteakip aracın değer kaybını da ödemeyi kabul eder.

4- Alıcı aracın zilyetliği kendinde iken , aracın ziya olması veyahut çalınması durumunda , 275.000 TL’yi satıcıya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5- Çeklerin gününde ödenmemesi , karşılıksız çıkması veya alıcının iflas , konkordato ilan etmesi , aracın maddi hasarlı kazaya karışması sonucu aracın zararının giderilmemesi durumunda , satıcı sözleşmeden derhal dönme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı derhal haklı nedenle sözleşmeden döndüğünde peşin alınan 125.000 TL cayma bedeli sayılıp , ilgili meblağ satıcı tarafından el konulacaktır.

6-Satıcı sözleşmeden haklı nedenle dönmesi durumunda , alıcı aracın zilyetliğini en geç 1 gün içinde yukarıda bulunan alıcının adresine getirmek zorundadır. Alıcının aracı getirmemesi durumunda , getirmediği her gün için 1.000 TL satıcıya cezai şart ödemeyi kabul edecektir.

7- Satıcı, aracı alıcı tüm yükümlülüklerini doğru yaptıktan sonra teslim etmesi gereken tarihe kadar devretmediği takdirde, o güne kadar almış olduğu sözleşme bedelini iade etmeyi kabul eder.

8- Aracın devri çekler ödendikten sonra en kısa sürede satıcı tarafından alıcıya yapılacaktır. Alıcı haklı bir neden olmaksızın aracı devralmaktan, satıcıda haklı bir neden olmaksızın devretmekten imtina edemez. 

9- Zilyet devri gerçekleştirildikten sonra aracın akit tarihine kadar mevcut olan bilumum vergi/ceza ve trafikteki dosyasında tedbir/haciz/ipotek gibi herhangi bir muamelesi var ise bütün bunların izalesi ve ödemeleri satıcıya ait olup, bu tarih itibariyle, olması muhtemel doğabilecek her türlü cezai/maddi ve manevi yaptırımlardan veya sorumluluk gerektirecek her türlü olaydan ve vakalardan alıcı sorumludur.

10-Otomobil sağlam olarak alınmış olup , alıcı tarafından dikkatlice incelenmiştir. Alıcı aracı tamamen iyi bir şekilde kontrol ettiğini , araçta gizli bir ayıp olmadığını kabul eder.

11- İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12- İşbu sözleşme on iki maddeden oluşup , aşağıda imzaları bulunan taraflar tarafından 10/05/2019 tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.
 
SATICI                                          ALICI
Adı Soyadı                               Adı Soyadı
İmza                                                   İmza
 
TANIK                                             TANIK
Adı Soyadı                                  Adı Soyadı
İmza                                                  İmza
 
 

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara