Boşanma Davasını Geri Çektikten Sonra Dava Ne Zaman Açabilirim?

Boşanma süreci, duygusal olarak zorlayıcı olduğu kadar, hukuki açıdan da karmaşık olabilir. Özellikle, “Boşanma Davasını Geri Çektikten Sonra Dava” açma kararı alındığında, bu süreç daha da içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Bu noktada, geri çekme kararının ardından ne kadar süre beklenmeli, yeniden nasıl bir yol izlenmeli gibi sorular akıllara gelir. Bu blog yazımızda, boşanma davasını geri çekmenin hukuki sonuçlarını, bu karardan sonra yeniden dava açma sürecini ve geri çekilen dava sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli hususları detaylıca ele alacağız.

Boşanma Davasını Geri Çekmenin Hukuki Sonuçları

Boşanma sürecinde çiftler, çeşitli sebeplerle dava sürecini durdurma kararı alabilirler. Bu noktada, boşanma davasını geri çektikten sonra dava sürecine ilişkin hukuki sonuçların iyi anlaşılması gerekmektedir. Boşanma Davasını Geri Çektikten Sonra Dava yapma kararı, bazı hukuki sonuçları da beraberinde getirir.

İlk olarak, davanın geri çekilmesi kararı, davanın reddi anlamına gelmez. Bu, davacının mevcut taleplerini o anda geri çektiği, ancak aynı iddialarla yeniden dava açabileceği anlamına gelir. Ancak, davanın geri çekilmesi sonrasında dava açabilme süreci, bazı önemli noktalara tabidir.


 • Yargı harçları ve masraflar: Boşanma davasını geri çektikten sonra yeniden dava açmayı düşünen kişiler, ilk dava için yapılan masraf ve harçları göz önünde bulundurmalıdırlar. Dava geri çekildiğinde, ödenen harçlar iade edilmez ve yeni dava için tekrar yargı harcı ödenmesi gerekebilir. • Zaman aşımı: Boşanma davasını geri çekme kararı, dava sürelerini etkileyebilir. Bu nedenle, boşanma davasını geri çektikten sonra yeni bir dava açarken, davanın zaman aşımı sürelerine dikkat etmek önemlidir. • Davanın esası: Davayı geri çeken taraf, yeniden dava açarken, önceki davadaki iddialar ve deliller üzerinden işlem yapar. Bu durum, yeni davanın hazırlanmasında ve delil toplanmasında önemli bir avantaj sağlayabilir.


Boşanma davasını geri çektikten sonra yeni bir dava açmak isteyen kişilerin, yukarıda belirtilen hususları dikkate alması, süreci daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Dava sürecinde karşılaşılabilecek hukuki karmaşayı en aza indirgemek ve hak kaybı yaşamamak adına, profesyonel bir hukuk danışmanlığı almak yararlı olacaktır.

Boşanma Davasını Geri Çektikten Sonra Dava

Geri Çekme Kararından Sonra Yeniden Dava Açma Süreci

“Boşanma Davasını Geri Çektikten Sonra Dava” karmaşası birçok kişiyi etkileyebilir. Eğer siz de boşanma davasını geri çektikten sonra yeniden dava açmayı düşünüyorsanız, belirli adımları takip etmeniz gerekiyor.

Yeniden Dava Açma Adımları:


 1. Karar Verme Süreci: Öncelikle, boşanma davasını geri çektikten sonra gerçekten yeniden dava açıp açmama konusunda net bir karar vermelisiniz. Bu süreçte, profesyonel bir hukuk danışmanlığı almamak yararınıza olacaktır. 2. Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Boşanma davasını geri çektikten sonra yeniden başvuru yapabilmek için öncelikle gereken belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Bu belgeler, ilk dava sırasında sunmuş olduğunuz belgelerle benzer olabilir fakat herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni belgelerle güncellenmelidir. 3. Dava Açma Süreci: Boşanma davasını geri çektiğiniz tarihten itibaren yasal olarak bir bekleme süresi olmaksızın yeniden dava açabilirsiniz. Ancak, mahkemenin yoğunluğuna ve sunduğunuz belgelerin eksiksiz olmasına göre süreç değişiklik gösterebilir. 4. Yeniden Dava Açmanın Hukuki Boyutları: “Boşanma Davasını Geri Çektikten Sonra Dava” aşamaları birbirine benzerken, yeni açacağınız davanın nedeni ve içeriği önceki davadan farklılık gösterebilir. Bu durumda, davanın niteliğine göre yeni deliller ve tanıklar sunmanız gerekebilir.


Bu süreci yönetirken, özellikle hukuki destek almanın önemi büyüktür. Boşanma davası, kişisel ve ailevi yaşamı derinden etkileyebilecek bir süreçtir. Bu nedenle, “Boşanma Davasını Geri Çektikten Sonra Dava” sürecinde azami dikkat ve özen gösterilmesi tavsiye edilir. Hukuki danışmanlık, hem sürecin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayabilir hem de olası yanlış adımların önüne geçebilir.

Boşanma Davası İçin Zorunlu Bekleme Süreleri

Boşanma davasını geri çektikten sonra yeniden dava açmayı düşünen kişiler, kanunda belirlenmiş bazı zorunlu bekleme sürelerine tabidir. Bu süreler, aynı kişiye karşı aşırı dava açılmasını önlemek ve taraflara kararlarını yeniden gözden geçirme fırsatı vermek amacıyla konmuştur. Boşanma Davasını Geri Çektikten Sonra Dava sürecini tekrar başlatmak isteyenler için bu süreler büyük önem arz eder.

Kanunen Belirlenen Bekleme Süreleri

Boşanma davası geri çektikten sonra aynı kişiye yeniden dava açabilme hakkı, şu durumlara göre değişiklik gösterir:


 • Anlaşmalı Boşanma Davaları: Anlaşmalı boşanma davasını geri çeken kişiler, hiçbir zorunlu bekleme süresine tabi değildirler. Taraflar, her hangi bir zaman yeni bir anlaşmalı boşanma davası açabilirler. • Çekişmeli Boşanma Davaları: Çekişmeli şekilde başlanıp sonradan geri çekilen boşanma davalarında, yeniden dava açabilmek için genellikle 3 aylık bir bekleme süresi vardır. Bu süre, davanın geri çekilmesinin ardından başlar ve süreç içindeki uzlaşma çabalarının somut bir şekilde dile getirilmesini sağlamak için konmuştur.


Bekleme Süresinin Önemi

Bu bekleme süreleri, boşanma sürecinin daha sağlıklı ve düşünülmüş bir şekilde ilerlemesine olanak tanır. Boşanma Davasını Geri Çektikten Sonra Dava sürecinde, bu sürelerin içinde tarafların birbirleriyle iletişim kurma ve varsa anlaşmazlıkları çözme şansı doğar. Aynı zamanda, ani kararlarla açılan ve sonuçlanmayan davaların önüne geçilerek, mahkeme kaynaklarının verimli kullanılması sağlanır.

Sonuç

Boşanma davasını geri çektikten sonra, yeniden dava açark(odak kelime)en kişilerin bu zorunlu bekleme sürelerine riayet etmesi gerekir. Bu süreler, hem tarafların hem de yargının daha sağlıklı bir süreç işletmesine katkıda bulunur. Bu süreçte, tarafların gelecek adımlarını daha bilinçli atabilmeleri için bir fırsat sunulmuş olur.

Yeniden Dava Açarken Yapılması Gerekenler

Boşanma davasını geri çektikten sonra dava sürecini yeniden başlatmak isteyenler için bazı önemli adımlar bulunmaktadır. Bu süreci etkili ve hızlı bir şekilde ilerletebilmek adına yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Öncelikle, boşanma davasını geri çektikten sonra bir avukatla görüşmek önemlidir. Bu, yeni dava süreci hakkında profesyonel bir rehberlik almanıza yardımcı olur.
 • Boşanma davasını geri çektikten sonra dava açmadan önce, eğer varsa, mahkemenin belirlediği zorunlu bekleme sürelerine uyulmalıdır. Bu süreç, yerel mevzuatlara göre değişiklik gösterebilir.
 • Yeniden dava açılırken, önceki davadaki evrak ve delillerin güncellenmesi gerekebilir. Bu aşamada, önceki davada sunulan deliller yeniden değerlendirilmeli ve gerekirse yeni deliller eklenmelidir.
 • Boşanma davasını geri çektikten sonra dava açarken, özellikle nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi konularda değişen şartlar da göz önünde bulundurularak, talepler güncellenmelidir. Bu, hedeflerinize daha uygun sonuçlar almanıza yardımcı olabilir.
 • Yeniden dava açılırken, önceki davadan elde edilen tecrübelerden yararlanılmalı, hatalardan ders alınmalıdır. Örneğin; daha iyi bir iletişim kurma, daha net taleplerde bulunma gibi.
 • Maddi ve manevi olarak yeni dava sürecine hazır olunmalıdır. Yeniden başlatılan bir boşanma davası, psikolojik ve ekonomik olarak zorlayıcı olabilir. Bu yüzden, yeniden dava sürecine girmeden önce tüm detayları gözden geçirmek önemlidir.

Boşanma davasını geri çektikten sonra dava sürecini tekrar başlatırken bu adımları dikkate almak, sürecin daha sorunsuz ilerlemesine olanak tanır. Unutmayın ki, her boşanma davası biriciktir ve kişisel durumunuza en uygun yol haritasını belirlemek için bir hukuk profesyoneline danışmak en doğru yöntemdir.

Boşanma Davasını Geri Çektikten Sonra Dava

Eski Davanın Yeniden Açılma Davasına Etkisi

Boşanma davasını geri çektikten sonra yeniden bir dava açmayı düşünenler, eski davalarının yeni açacakları davaya etkisi konusunda merak içinde olabilirler. Boşanma davasını geri çektikten sonra dava süreci, bu hususta dikkatle ele alınması gereken, çeşitli detayları içeren bir konudur.

İlk olarak, bir boşanma davasının geri çekilmesi ile eski dava tamamen sona erer ve mahkeme kayıtlarında bu karar not edilir. Bu aşamadan sonra, taraflar yeniden bir boşanma davası açmak isterlerse, bu, tamamen yeni bir dava olarak değerlendirilir. Ancak, eski davaya ait deliller ve öne sürülen iddialar, yeni dava sürecinde de önem taşıyabilir. Bu durumda, eski davada elde edilen veya sunulan herhangi bir kanıt, yeni dava kapsamında yeniden değerlendirilmek üzere sunulabilir.

Yeniden dava açılırken, eski dava dosyası incelenerek, önceki süreçte yapılan hataların tekrarlanmamasına özen gösterilmelidir. Özellikle, boşanma davasını geri çektikten sonra dava açılırken, davanın gerekçeleri ve taleplerinin daha net ve detaylı bir şekilde belirtilmesi, sürecin daha sağlıklı ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

Eskinin Yeniden Açılma Davasına Etkisi:

 • Hukuki Süreç: Eski davaya dair kanıtlar ve ifadeler, yeni davanın hukuki temellerini güçlendirebilir.
 • Psikolojik Faktörler: Tarafların daha önceki dava sürecinden edindikleri deneyim, yeni dava sürecine psikolojik hazırlık sağlar.
 • Stratejik Planlama: Önceki davanın sonuçları ve süreci, yeni dava için stratejik bir planlama yapılmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, boşanma davasını geri çektikten sonra dava açmak bir önceki davanın bazı yönlerini yeniden ele alma şansı sunar. Ancak, eski ve yeni dava arasında sağlam bir bağlantı kurabilmek ve olası hukuki avantajlardan yararlanabilmek için alanında uzman bir avukattan destek almak büyük önem taşır. Bu sayede, geçmişte yaşanan zorlukların üstesinden gelinerek, daha adil ve tatmin edici bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Geri Çekilen Dava Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Boşanma davasını geri çektikten sonra, davayı yeniden açmayı düşünen kişilerin bilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Boşanma davasını geri çektikten sonra dava sürecinde atılması gereken adımlar dikkat ve özen gerektirir. İşte bu süreçte göz önünde bulundurulması gerekenler:


 • Davanın Geri Çekilme Nedenleri: Öncelikle, davanın neden geri çekildiğini net bir şekilde belirlemek gerekir. Bu durum, yeniden dava açılmasına olanak sağlayıp sağlamadığının belirlenmesine yardımcı olacaktır. • Hukuki Danışmanlık: Boşanma davasını geri çektikten sonra dava sürecini yeniden başlatmadan önce, profesyonel bir hukuk danışmanlığı almak büyük önem taşır. Bu, potansiyel hukuki riskleri azaltmanın yanı sıra davayı doğru bir şekilde yönlendirme açısından da faydalı olacaktır.  • Zorunlu Bekleme Süreleri: Bazı hukuk sistemlerinde, boşanma davasını geri çekmek ve yeniden açmak arasında belirli bir bekleme süresi bulunmaktadır. Bu süre zarfında, tarafların yeniden bir araya gelip gelmeyeceğini veya davanın gerçekten gerekli olup olmadığını değerlendirmelerine olanak tanınır. • Dava Dosyasının Gözden Geçirilmesi: Geri çekilen davanın ayrıntılarını, nedenlerini ve varsa eksikliklerini gözden geçirmek, yeniden dava açarken aynı hataların tekrarlanmaması açısından önemlidir. • Etkin İletişim ve Anlaşma: Eğer mümkünse, tarafların yeniden dava açılmasını gerektirebilecek sorunları medeni bir şekilde çözüme kavuşturmaya çalışmaları önerilir. Bu, hem maliyetleri hem de duygusal yükü azaltabilir.


Boşanma davasını geri çektikten sonra dava sürecine yeniden başlarken bu hususlara dikkat etmek, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir. Unutmayın, her adımı dikkatle değerlendirmek ve profesyonel yardım almak, uzun vadede lehinize sonuçlar doğuracaktır.

Daha fazla bilgi için; Mersin Boşanma Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davasını geri çektikten sonra dava ne zaman yeniden açabilirim?

Boşanma davasını geri çektiyseniz, yasal olarak herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan yeniden dava açma hakkınız vardır. Ancak, aradan geçen sürede tarafların ilişkisinde herhangi bir değişiklik olmadıysa mahkeme, davanın yeniden açılmasını dikkate almayabilir. Bu nedenle, dava nedenlerinizde veya şartlarınızda bir değişiklik olduğunu gösterebilecek yeni deliller veya gerekçeler sunmanız önemlidir.

Geri çekilen boşanma davası, mahkeme kayıtlarında görünür mü?

Geri çekilen bir boşanma davası, mahkeme kayıtlarında görünmeye devam eder. Geri çekme işlemi gerçekleşirse, bu durum dosya üzerinde not edilir ve kayıtlar arasında yer alır. Ancak, bu durum yeniden açılacak bir boşanma davasının sonuçlarını doğrudan etkilemez.

Bir boşanma davasını geri çekersem, tazminat veya nafaka haklarım etkilenir mi?

Boşanma davasını geri çekmek, tazminat veya nafaka taleplerinizi etkileyebilir. Eğer çekilme sonrası tazminat veya nafaka konusunda yeni bir anlaşmaya varılmışsa, bu şartlar yeni dava sürecinde göz önünde bulundurulur. Ayrıca, tazminat veya nafaka taleplerinizin zaman aşımı süreleri de mevcuttur, bu yüzden bu sürelerin dolmadan hukuki işlem yapmanız gerekebilir.

Davamı geri çektim, eski eşimden ayrı yaşamaya devam edebilir miyim?

Davanızı geri çekmiş olsanız bile, eski eşinizden ayrı yaşama hakkınız vardır. Medeni Kanun gereğince, evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunda taraflar ayrı yaşayabilir ve bu, evlilik birlikteliğini sonlandırma yönünde bir karar verilmediği sürece kanuni bir hakkınız olarak devam eder.

Yeniden dava açtığımda eski dava dosyamla ilişkilendirilir mi?

Yeniden dava açtığınızda, eski dava dosyanız önemli olabilir zira önceki dava sırasında elde edilen deliller ve işlemler yeni davada referans noktası olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, yeni dava, yeni bir dava dosyası olarak kabul edilir ve eski dosyanızla otomatik bir ilişkilendirme yapılmaz. Her yeni dava, o anki mevcut duruma ve kanıtlara göre değerlendirilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara