Çocuk Teslimine Uymama Şikayet Dilekçesi Örneği

Çocuk teslimine uymama suçu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 29. maddesinde düzenlenmiştir.

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu

Bu maddeye göre, çocuğun velayeti kendisine verilmeyen veya velayetin kullanılması kendisine verilmeyen ebeveyn, çocuğun teslimine ilişkin ilam, tedbir kararı veya vasi atanmasına ilişkin karara aykırı olarak çocuğu teslim etmezse, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçu şikayet edebilmek için oluşturulan dilekçeye ise Çocuk Teslimine Uymama Şikayet Dilekçesi Örneği denmektedir. 

suçun oluşması için, aşağıdaki unsurların bulunması gerekir:

  • Çocuğun velayetinin kendisine verilmemiş veya velayetin kullanılması kendisine verilmemiş olması
  • Çocuğun teslimine ilişkin ilam, tedbir kararı veya vasi atanmasına ilişkin karar bulunması
  • Kişinin bu karara aykırı olarak çocuğu teslim etmemesi

Çocuk teslimine uymama suçunun cezası, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Cezanın belirlenmesinde, suçun işleniş şekli, mağdurun ve suçun işlenmesinde kullanılan araçların niteliği gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Çocuğun Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu, çocuğun velayeti kendisine verilmeyen veya velayetin kullanılması kendisine verilmeyen ebeveyn tarafından işlenebilen bir suçtur. Bu suç, çocuğun mağdur olduğu bir suçtur. Çocuğun velayeti kendisinde olmayan ebeveyn, çocuğun teslimine ilişkin ilam, tedbir kararı veya vasi atanmasına ilişkin karara aykırı olarak çocuğu teslim etmezse, bu suçu işlemiş olur. Bu suçun cezası, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

Çocukla Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Dava Dilekçesi teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir boşanma avukatından destek alınması gerekmektedir. 

Çocuk Teslimine Uymama Şikayet Dilekçesi Örneği

 MERSİN  NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Tedbir Taleplidir. 

ŞİKAYET EDEN

VEKİLİ     

ŞİKAYET EDELİN :

VEKİLİ :

KONU : Mersin 3. Aile Mahkemesi’nin 2022/1415 E. 2021/111 K. 11/02/2021tarihli boşanma kararında verilen kişisel ilişki tesisine müşterek çocuğu göstermeyerek çocuk teslimine muhalefet suçu işleyenler hakkında şikayet dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR

Mersin 3. Aile Mahkemesi’nin 2022/1415 E. 2021/111 K. 11/02/2021  sayılı kararı ile taraflar arasında anlaşmalı olarak  boşanma kararı verilmiş olup; 12/07/2022 tarihli gerekçeli boşanma karar gereğince ortak çocuğun velayeti anneye verilmiştir.

Müvekkil ve çocuk arasında kurulan kişisel ilişki tesisi kararına göre müşterek çocuk ile babanın; her ayın 1. ve 3. hafta sonları cumartesi günleri sabah saat 09:00’dan ertesi pazar günü akşam saat 17:00’ye kadar, dini bayramların 2. günü saat 09:00’dan 3.günü akşam saat 17:00’ye kadar, her yıl sömestr tatilinde tatilin ilk 5 günü 1. gün sabah saat 09:00’dan 5. günü akşam saat 18:00’e kadar ve her yılın ağustos ayının 1. günü saat 09:00’dan 31. günü saat 17:00’a kadar, babalar gününde sabah saat 09:00’dan akşam saat 18:00’a kadar, çocuğun doğum gününde 10:00 – 18:00 arası (18:00’dan sonra doğum gününü annesi ile kutlaması düşünülerek) kesintisiz olarak birlikte olmak sureti ile görüşmelerine, çocuk ile baba arasındaki münasebetin bu şekilde sağlanmasına yönelik karar verilmiştir. 

Davacı Müvekkil ve müşterek çocuk arasındaki görüş günleri her yılın ağustos ayının 1. günü saat 09:00’dan – 31. günü saat 17:00’a kadar kesintisiz ve yatılı olarak devam etmektedir. Annenin bilerek ve isteyerek  , küçük çocuğu  davacı babaya teslim etmemesi ve davacı  babanın kızını görmesini  hatta ve hatta iletişim dahi kurmasını engelleyerek hem çocuğun üstün yararını göz ardı etmiş, hem de babanın bu kanuni ve insani  hakkından yoksun kalmasına sebep olmuştur. Annenin bütün bu hukuki dayanaktan yoksun davranışlarından ötürü huzurdaki şikayeti etme zarureti doğmuştur. 

Küçük çocuk ile kişisel ilişki kurulması için Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri birimine küçük çocuğun teslimi için talepte  bulunulmuş ancak annenin çocuğu teslim etmeyeceğini görevlilere bildirmesi üzerine  çocuk teslim alımı sağlanamamıştır. Müvekkil ve müşterek çocuk arasında kurulacak kişisel ilişki günlerinde çocuk hazır edilmemektedir. Çocuğu göstermeyen ebeveynin davranışının suç teşkil etmesi sebebiyle disiplin hükümlerinin uygulanmasını talep etmekte ve şikayet hakkımızı kullanmaktayız.

HUKUKİ SEBEPLER     : TMK, HMK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Karşı yan delillere karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

-Mersin 3. Aile Mahkemesi’nin 2022/111 E. 12/07/2021 tarihli dosyası (Celbi Taleplidir.),

-Pedagog ve uzman raporları, 

-Davacı ile Davalı Taraf Arasında Geçen Whatsapp Konuşmaları,

-Tanık, bilirkişi, keşif, yemin ve sair deliller.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek sebepler neticesinde sanığın eylemlerinden ötürü cezalandırılmasına, vekalet ücret ve masrafların davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.29.08.2023

Şikayet Eden Vekili Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara