Corona Virüs Sebebiyle Sözleşme Fesih İhtarnamesi Örneği

Aşağıda mücbir sebeplerden olan Corona Virüs Sebebiyle Sözleşme Fesih İhtarnamesi Örneğini paylaşıyoruz.

Mücbir Sebep Nedeniyle Sözleşme Fesih İhtarnamesi Örneği

Mücbir sebep ile Borçlar Kanunu taraflara sözleşmeyi fesih hakkı vermiştir. Aşağıda mücbir sebeplerden olan Corona Virüs Sebebiyle Sözleşme Fesih İhtarnamesi Örneğini paylaşıyoruz. İlgili sözleşme genel şartlar olarak düzenlenmiş olup, her olayın şartına göre konusunda uzman bir sözleşme avukatı tarafından tekrar düzenlenmelidir.

Corona Virüs Sebebiyle Sözleşme Fesih İhtarnamesi Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN:

İHTAR OLUNAN :

KONU: Pandemi sebebiyle fuardan çekilme ve sözleşme fesih bildirimimizin ihtarı ve ihbarıdır.

AÇIKLAMALAR: Şirketlerimiz arasında Katılımcı Kira Sözleşmesi 20.07.2020 tarihinde imzalanmış olup 3-11 Nisan tarihinde ki fuara katılım konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen 01.10.2020 tarihli ve 1604 sayılı yazıda; “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasının ve ileri tarihe ertelenmesinin önerildiği” belirtilmiş, İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli ve 16230 sayılı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 1604 sayılı yazısı ve Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi hususu Valiliklerimize bildirilmiştir.

Ayrıca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan sebeplerle, gelinen son aşamada vaka ve hasta sayılarının yükselişi de dikkate alınarak sözleşmemizin öncelikle 6.2. maddesi uyarınca ONAYINIZ ile feshine, bu mümkün değilse Borçlar Kanunu mücbir sebep maddeleri uyarınca cezai şartsız olarak tek taraflı olarak sözleşmemizi fesih ettiğimizi ve ilgili organizasyona katılamayacağımızı ihtar ve ihbar ederiz. 03.03.2022

İhtar Eden Yetkilisi

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara