Dilekçe Nasıl Yazılır? | Dilekçe Yazmanın Kuralları

“Dilekçe Nasıl Yazılır? | Dilekçe Yazmanın Kuralları” makalemizi sizlerle buluşturduk.

Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçe, bir kişinin veya kurumun taleplerini, şikayetlerini veya başvurularını yazılı olarak ilettiği resmi bir belgedir. Dilekçe, belirli bir olaya veya konuya ilişkin talepleri içeren, doğru ve açık bir şekilde yazılmış bir metin olmalıdır. Bu nedenle, dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.

Dilekçe yazmak hayatımızın bazı bölümlerinde karşılaşılan ve gerektiğinde yazmamızı gerektiren mühim bir ayrıntıdır. Her insan dilekçe yazmanın ayrıntılarını bilmekle mükelleftir. Aşağıda dilekçe yazımıyla ilgili birtakım kurallara ve konunun hemen akabinde dilekçe örneklerine erişebileceksiniz.

Dilekçe Yazmanın Kuralları

Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa dilekçeye ona hitap edilerek başlanmalıdır. Nesnel olunmalıdır. Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.Yer ve tarih belirtilmelidir.Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle açık ve okunaklı olmasına özen gösterilmelidir. Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir. Saygısızlığa asla yer verilmemelidir. Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır. Dilekçe sahibi, adını ve açık adresini belirtmelidir. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “….durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim”; üst makamın bir sorunu çözmesi ya da bir işlemi başlatması isteniyorsa “gereğini saygılarımla arz ederim”, yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa “izninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

Genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmaz. Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır; kişilere hitaben dilekçe yazılmaz. Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder. Vatandaşlar yalnızca arz eder.

Ayrıca dilekçe yazmanın bazı kuralları şu şekilde sıralanabilir:

 • Başlık: Dilekçenin başına, konuyu açıkça ifade eden bir başlık eklenmelidir. Bu başlık, dilekçenin içeriğini özetleyen ve hedef alınan kurum veya kişiyi belirten bir ifade olmalıdır.
 • Adresleme: Dilekçe, ilgili makama veya kişiye hitaben yazılmalıdır. Adresleme kısmı, dilekçenin konusu ile ilgili kurumun tam adı ve adresini içermelidir. Bu kısım, dilekçenin doğru kişiye ulaşmasını sağlamak için son derece önemlidir.
 • İçerik: Dilekçenin içeriği, konuya ilişkin talepleri doğru ve net bir şekilde ifade etmelidir. Talepler, mantıklı, makul ve gerçekçi olmalıdır. Dilekçe, konuya ilişkin tüm önemli bilgileri içermelidir ve kanıtların dilekçe ile birlikte sunulması da faydalı olabilir.
 • Dil ve stil: Dilekçe, doğru bir dil ve dilbilgisi kullanımı ile yazılmalıdır. Dilekçe, resmi bir belge olduğu için, dil, tarz ve ton da resmi ve saygılı olmalıdır. Ayrıca, dilekçede kullanılan ifadeler ve argümanlar da doğru ve mantıklı olmalıdır.
 • İmza: Dilekçenin sonunda dilekçeyi yazan kişinin imzası bulunmalıdır. İmza, dilekçenin gerçekliğini ve doğruluğunu belirtir. Ayrıca, dilekçenin tarih ve yerinin de belirtilmesi gerekir.
 • Eklentiler: Dilekçeye, konuyla ilgili belgeler, raporlar, fotoğraflar veya kanıtlar gibi ek bilgi veya belgeler de eklenilebilir. Bu ekler, dilekçenin konusuna ilişkin talepleri destekleyebilir ve hedef alınan kurum veya kişinin konuya ilişkin daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmasını sağlayabilir.
 • Dilekçe formatı: Dilekçe, genellikle A4 boyutunda beyaz bir kağıda yazılır. Metin, sola dayalı olarak yazılmalı ve çift aralıklı olmalıdır. Metin, numaralandırılmadan yazılmalıdır.

Dilekçe yazarken, yukarıda belirtilen kurallara uyulması önemlidir.

dilekce-nasil-yazilir-tuncsuditol-min

Dilekçedeki Öğelerin Yerleşimi Nasıl Olmalıdır?

Genel bir dilekçede 6 temel öğe vardır:

1. Tarih

2. Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi.)

3. Konu metni

4. İmza

5. Dilekçeyi yazan kişinin adı

6. Dilekçeyi yazan kişinin adresi

Dilekçe, bir talep, istek, şikayet veya başvurunun yazılı olarak ifade edildiği belgedir. Dilekçelerde aşağıdaki unsurlar bulunur:

 • Bunlardan ilki başlıktır. Dilekçenin başlığı, konuyu açıklayan kısa bir ifadedir. Örneğin “İş Başvurusu Dilekçesi” veya “Okul Ücreti İtiraz Dilekçesi” gibi.
 • İkincisi dilekçenin adresidir. Dilekçenin adres kısmında, başvurunun yapıldığı kurumun veya kişinin tam adı, adresi ve iletişim bilgileri yer alır.
 • Üçüncüsü ifadedir. Dilekçenin en önemli kısmı, talep, istek, şikayet veya başvurunun yazılı olarak ifade edildiği bölümdür. Bu bölümde, konu detaylı bir şekilde açıklanır ve talep veya istek net bir şekilde ifade edilir.
 • Dördüncüsü gerekçedir. Dilekçede talep veya isteğin dayanağı olarak gösterilecek sebepler, gerekçeler ve kanıtlar detaylı bir şekilde belirtilir.
 • Beşincisi imzadır. Dilekçenin sonunda, başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı, imzası ve tarih bilgileri yer alır.

Ayrıca, dilekçelerde başvuru yapılacak kuruma göre, ek olarak aşağıdaki unsurlar da bulunabilir:

Kimlik bilgileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası gibi kimlik bilgileri yer alabilir.

İlgili belgeler: Talep veya isteğe dayanak teşkil eden belgeler, dilekçenin ekinde sunulabilir.

Vekâletname: Başvuruyu bir avukat aracılığıyla yapan kişiler, vekâletname sunmak zorunda olabilirler.

Dilekçe Yazarken Nelere Dikkat Etmek Gerekmektedir?

İlk olarak, dilekçenin başına konuyu açıkça ifade eden bir başlık eklenmelidir. Bu başlık, dilekçenin içeriğini özetleyen ve hedef alınan kurum veya kişiyi belirten bir ifade olmalıdır.

Daha sonra, dilekçe, ilgili kuruma veya kişiye hitaben yazılmalıdır. Adresleme kısmı, dilekçenin konusu ile ilgili kurumun tam adı ve adresini içermelidir. Bu kısım, dilekçenin doğru kişiye ulaşmasını sağlamak için son derece önemlidir.

Dilekçenin içeriği, konuya ilişkin talepleri doğru ve net bir şekilde ifade etmelidir. Talepler, mantıklı, makul ve gerçekçi olmalıdır. Dilekçe, konuya ilişkin tüm önemli bilgileri içermelidir ve kanıtların dilekçe ile birlikte sunulması da faydalı olabilir.

Dilekçe, doğru bir dil ve dilbilgisi kullanımı ile yazılmalıdır. Dilekçe, resmi bir belge olduğu için, dil, tarz ve ton da resmi ve saygılı olmalıdır. Ayrıca, dilekçede kullanılan ifadeler ve argümanlar da doğru ve mantıklı olmalıdır.

Son olarak, dilekçenin sonunda dilekçeyi yazan kişinin imzası bulunmalıdır. İmza, dilekçenin gerçekliğini ve doğruluğunu belirtir. Ayrıca, dilekçenin tarih ve yerinin de belirtilmesi gerekir.

Özetle, dilekçe yazarken başlık, adresleme, içerik, dil ve imza gibi bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Dilekçe, doğru ve net bir şekilde yazılmış, mantıklı ve gerçekçi talepleri içeren, doğru dil ve dilbilgisi kullanımı ile yazılmış bir belge olmalıdır.

Dava Dilekçesi ile Normal Dilekçe Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dava dilekçesi ve normal dilekçe arasında bazı farklılıklar vardır. İşte bu farklılıklar:

İlk olarak amaç önemli bir farktır. Normal dilekçeler, belirli bir istek veya talepte bulunmak için yazılırken, dava dilekçeleri, bir hukuk davası açmak veya bir mahkeme kararını temyiz etmek gibi yasal bir amaç için yazılır.

İkinci farklılık yapıdır. Dava dilekçeleri, yasal prosedürlere uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Dava dilekçeleri, adli belgelerle ilgili belirli format kurallarına uymalıdır. Normal dilekçelerde bu gibi kurallar yoktur.

Üçüncü farklılık içeriktir. Dava dilekçeleri, belirli bir dava için gerekli olan tüm yasal bilgileri içermelidir. Normal dilekçelerde ise bu tür bilgilere ihtiyaç yoktur.

Dördüncü farklılık dildir. Dava dilekçeleri, yasal terminolojinin doğru kullanımını gerektirir. Normal dilekçelerde bu kadar ayrıntılı bir dil kullanımına ihtiyaç yoktur.

Beşinci farklılık sunumdur. Dava dilekçeleri, mahkemeye sunulacak belirli bir formatta hazırlanmalıdır. Normal dilekçelerin sunumunda bu tür kısıtlamalar yoktur.

Son farklılık eklerdir. Dava dilekçeleri, mahkemeye sunulacak tüm belgelerin bir listesini içermelidir. Normal dilekçelerde, belirli bir liste veya ek gerekliliği yoktur.

Mersinde Dilekçe Avukatı Nasıl Bulunur?

Dilekçe avukatı, hukuki konularda danışmanlık ve temsil hizmeti veren avukatlardır. Dilekçe avukatı arayan kişiler, aşağıdaki yolları izleyebilirler:

– Barolara kayıtlı avukatlar, hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verirler. İlgili baronun web sitesindeki avukat arama bölümünden, konuya ve yerleşim yerine göre avukat arayabilirsiniz.

– İnternet üzerinde, hukuki konularda hizmet veren avukatların bilgilerini içeren birçok web sitesi bulunmaktadır. Bu sitelerde, konu ve bölgeye göre avukat arama yapabilirsiniz.

– Yakın çevrenizde, daha önce hukuki danışmanlık veya temsil hizmeti almış olan kişilerden referans alabilirsiniz.

– Bazı kurumlar, dilekçe yazma hizmeti sunarlar. Bu kurumlar, genellikle avukatlar ile çalışırlar ve dilekçenizi hazırlamanızda size yardımcı olabilirler.

– Hukuki danışmanlık firmaları, hukuki konularda danışmanlık ve temsil hizmeti veren profesyonel şirketlerdir. Bu firmaların web sitelerindeki avukat arama bölümlerinden, konuya ve bölgeye göre avukat arayabilirsiniz. Örnek dilekçeler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak ve bizlere ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara