Dosyaya Vekalet Sunma ve Fotokopi İsteme Dilekçesi

Dosyaya Vekalet Sunma ve Fotokopi İsteme Dilekçesi hukuk mahkemesi ise hukuk ön büro, ceza mahkemesi ise ceza ön bürodan taratılmalı ve dosyaya sunulmalıdır. Dilekçe hazırlanırken yazım tarihi ve hangi mahkemeye verilecek ise o mahkemenin ismi muhakkak dilekçede yazılı olmalıdır.

Dava Dosyasından Fotokopi Nasıl Alınır?

Dosyaya Vekalet Sunma ve Fotokopi İsteme Dilekçesi ise dosyaya vekaletname sunulur ve dosyadan fotokopi alınabilmektedir. Ayrıca bu dilekçe birlikte UYAP vekil kaydının istenmesi de yapılabilmektedir. Vekaletname Noter tasdikli avukat yetkilendirme belgesidir. Vekaletname ile kişi avukatına kendini davada temsil ve diğer işleri takip etme yetkisi vermektedir. Vekaletnameler özel yetkili olabileceği gibi genel yetkilide olabilmektedir. Avukat vekaleti yalnız hukuki işlerin takibi için verilen vekalet türüdür. Kişi avukatın sicil numarası yada Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile avukatına vekaletname verebilmektedir.

Vekaletname mahkemeye sunulunca işlerlik kazanmaktadır. Bugün ki yazımızda meslektaşlarımız için vekalet sunma dilekçesi örneğini paylaşacağız. İlgili dilekçenin ekine vekaletname tutularak dosyaya vekalet sunulabilmektedir. Ayrıca bugün ki paylaştığımız dilekçenin mahkeme kalemine sunulması ile birlikte dosyadan bir suret fotokopi alınması mümkün olacaktır. Avukatlık Kanunu uyarınca dosya incelemesi için vekaletnameye gerek olmamasına rağmen dosyadan örnek yada fotokopi almak için vekalet sunulması kanuni bir mecburiyettir. Vekaletname mahkemeye sunulurken muhakkak vekaletnamenin aslı yada asli gibidir örneğinin sunulması gerekmektedir.

Dosyaya Vekalet Sunma ve Fotokopi İsteme Dilekçesi Örneği

MERSİN 14.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI :

VEKİLİ :

DİLEKÇE KONUSU : Mahkemenizde bulunan kovuşturma dosyasına vekil olarak atandığımızı gösterir vekaletname aslının sunulması ve kabulü, ayrıca dosyadan bir suret fotokopi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz vekaletnameyi yukarıda dosya numarası yazılı soruşturma dosyasına sunuyoruz. Vekaletname ile birlikte;

-Dosyaya vekil olarak kaydımızın yapılmasını,

-Kayda müteakip yapılacak tebligatların tarafımıza yapılmasını,

-UYAP sisteminde ki evraklara ulaşabilmemiz için erişim verilmesini ,

-Ayrıca Dosyadan bir suret fotokopinin tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim. 24.07.2023

EKLER :1-) Noter onaylı vekaletname

Sanık Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara