İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davasına Cevap Dilekçesi; İhtiyaç sebebiyle tahliye davası Türk Borçlar Kanunu 350. Madde de yer alan dava türüdür. İhtiyaç sebebiyle tahliye davasına cevap dilekçesi örneği ise bu davaya cevap vermeye yarayan dilekçe türüdür. İhtiyaç sebebiyle tahliye davasına cevap dilekçesi örneği hazırlanırken davacının ihtiyacının samimi olup olmadığı, ayrıca zorunlu bir ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmelidir. İhtiyaç her türlü delil ile ispat edilebilecektir.

Aynı şekilde ihtiyacın gerçek olmadığına yönelik savunmada her türlü delil ile sunulabilir. İhtiyaç sebebiyle tahliye davasına cevap dilekçesi örneği teknik bir dilekçedir ve muhakkak konusunda uzman bir mersin kira avukatı tarafından hazırlanmalıdır. Aşağıdaki dilekçeyi lütfen doğrudan kullanmayınız.

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

DAVACI :            

ADRESİ

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi Tol  – Mersin Barosu-2742

ADRESİ : Adres Antettedir. 

DAVALI

ADRESİ :     

DİLEKÇE KONUSU         : 26.03.2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen ihtiyaç sebebiyle tahliye davasına karşı cevaplarımızdır. 

AÇIKLAMALAR

Davacı tarafından 24.03.2024 tarihinde ihtiyaç iddiası ile tahliye davası açılmış olup 26.03.2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Açılan tahliye davası hukuka aykırı olup reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

-Dava Süresinde Açılmamıştır. 

TBK 350. Maddeye göre ihtiyaç zorunluluğu var ise belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.  Huzurda bulunan dosyada ise bu süreye uyulmamıştır. Taraflar arasında kira sözleşmesi 25.02.2024 tarihinde son bulacaktır. Buna rağmen dava 26.02.2024 tarihinde açılmıştır. 

-İhtiyaç Gerçek Değildir. 

TBK 350. Madde uyarınca ihtiyacın gerçek olması gerekmektedir. Oysa davacının ihtiyacı gerçek değildir. Davacının aynı ilçede bir evi daha bulunmaktadır. İsterse o eve geçebilecekken dava açmıştır. 

-İhtiyaç Samimi Değildir.

TBK 350. Madde uyarınca ihtiyaç samimi olması gerekmektedir. Oysa davacı samimi olmaktan çok uzaktadır. Davacı daha öncede kiranın arttırılması için dava açmış, defalarca müvekkilimi evden çıkmayla tehdit etmiştir. Davacı samimi değildir. Davacının tek amacı müvekkilimi ihtiyaç bahanesi ile tahliye etmektir. 

-İhtiyaç Sahibi TBK 350. Madde De Yazılan Kişilerden Değildir. 

TBK 350. Maddeye göre kiralanın kendisi, eşi, altsoyu  ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için talepte bulunabilir. Oysa huzurda bulunan dosyaya konu ihtiyacın sahibi bu kanun maddesinde sayılan kişilerden değildir. 

HUKUKİ NEDENLER : Türk Borçlar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları vb. mevzuat hükümleri 

HUKUKİ DELİLLER : Kira sözleşmesi, tapu kayıtları, noter kayıtları, zabıta araştırmaları, sgk kayıtları, mesaj kayıtları, Yargıtay karaları, keşif, bilirkişi, tanık ve diğer sair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM : 

Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle ve resen araştırılacak hususlar doğrultusunda haksız ve mesnetsiz davanın reddine karar verilmesini, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini arz ve talep ederi.  

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

e-imzalıdır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara