İhtiyati Haciz Talep Dilekçesi Örneği

İhtiyati haciz Hukuk Muhakemeleri Kanunu 406. madde ve devamında yer almaktadır. 

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati tedbir den ayrılmaktadır. İhtiyati haciz bir alacağın ödenmesini garanti altına almak için, gecikmesinde sakınca bulunan anlarda, mahkeme kararı ile borçlunun mallarına önceden, geçici olarak el konulmasıdır. İhtiyati haciz kararı vermekle yetkili mahkeme genel mahkemedir. Yani uyuşmazlığa bakmakla görevli mahkeme hangisi ise ihtiyati haciz kararı vermekle görevli mahkemede odur. İhtiyati hacze halk arasında yıldırım haczi denmektedir. İhtiyati haciz istenebilmesi için bir takım şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartlar: 1- Alacağın bir para alacağı olması, 2-Alacağın rehinle temin edilmemiş olması, 3-Alacağın vadesi gelmemiş olması. Bugün ki yazımızda ihtiyati haciz talebi dilekçesi örneğini paylaşacağız. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir avukattan destek alınız.

İhtiyati Haciz Talep Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ TİCARET MAHKEMESİNE

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN ALACAKLI:

VEKİLİ: AV. TUNÇ SUDİ TOL ( Adres antettedir.)

BORÇLU:

TALEP KONUSU:347.970,00 TL

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilim Ekli çekile borçlu ………. ’den 347.970,00 TL alacaklıdır.

2-Ekte sunduğumuz 15.01.2019keşide tarihli 350.000,00 TL’lik çek müvekkilime borçlu tarafından verilmiş bu çek suresi içinde ödenmemiştir. İlgili bankaya müracaat edilmiş çek karşılıksız çıkmış ,arkası yazılarak 2.030 TL çek yaprak bedeli alınmıştır.

3- Kendilerine yaptığımız sözlü başvurular neticesiz kalmış borçlu borcunu ödememektedir etmiştir alacağımız rehinle de temin edilmediğinden yapılacak normal takibin akim kalması ihtimali mevcuttur.

4-Bu nedenle borçlunun aldığımız bilgilere istinaden mal kaçırma cihetine gittiği kaçırmasına meydan vermemek için ihtiyati haciz kararı almak zaruretine binaen sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İ.İ.K. Maddeleri ve ilgili hükümler

DELİLLER :Çek Aslı

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda izah edilen nedenler dolayısıyla alacağımız olan 347.970,00 TL miktarda borçlunun menkul gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki alacakları üzerine duruşma yapılmaksızın ihtiyati haciz kararın verilmesini mahkeme masraf ve vekalet ücretinin borçluya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.17.01.2022

Ekler: Vekaletname

çek aslı fotokopileri

Alacaklı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara