İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği

Bu yazımızda isim değiştirme davası dilekçe örneğini paylaşacağız. İlgili davalar diğer davalarda olduğu gibi belirli usul kuralları içermektedir. Bu sebeple konusunda uzman bir avukattan muhakkak destek alınması gerekmektedir. 

İsim Değiştirme Davası

İsim değiştirme davası Türk Medeni Kanunu 27. maddesi uyarınca ancak haklı bir sebebin varlığı ispat etmek suretiyle açılabilmektedir. Haklı bir sebebe örnek olarak ismin komik olması, kötü bir anıyı hatırlatıyor olması, meslek ve sanatsal faaliyet gereği değiştirmesi vb. örnekler verilebilmektedir. Kanun haklı sebepleri tek tek saymamış hakimin takdir yetkisine bırakmıştır. İsim değiştirme davası için yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davası Nasıl Açılır? hakkında daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği

MERSİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

DAVALI : Mersin Nüfus Müdürlüğü

KONUSU : Davacı olarak yukarıda yazılı “…” olan adımın, ……. şeklinde değiştirilmesi talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda yazılı olduğu gibi, davalı …… (anne) ve …….’in (baba) kızıyım. 1996 yılında Ankara’da doğdum. Aynı şekilde Mersin ili Yenişehir ilçesi Fuat morel mahallesi nüfusuna kayıtlıyım. Adım “….” soyadım “…..”tir. Soyadım anne ve babamın soyadıyla aynıdır.

2- Mevcut isim bana kanuni temsilcilerim tarafından verilmiş ve nüfus idaresinde de bu şekilde tescil ettirilmiştir. İnsanlara üzüntüyü hatırlatan adı taşımanın ad sahibini memnun etmeyeceği açıktır. Nüfus müdürlüğü de bu adı, kayda geçmiştir.

3- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 27. Maddesi haklı bir nedene dayanılarak adın değiştirilmesinin hâkimden talep edilebileceğine hükmetmektedir. Adımın Türkçede komik bir karşılığı olup insanlar tarafından alay edilmektedir. , “……” şeklindeki adımın değiştirilmesi talebimi haklı kılmaktadır. Bu “haklı neden”le adımı değiştirmek zorunlu olmuştur.

4-“…….” şeklindeki önceki adımın kaldırılmasını ve adımın “Merve” şeklinde değiştirilmesi talep ediyorum.

5-18. yaşını bitiren bir reşit olarak dava ehliyetimi kullanarak bu davayı Sayın Mahkemenizde açmış bulunuyorum. Adımı kayda geçen nüfus kuruluşu bu dava dilekçemde davalı olarak gösterilmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 Sayılı Türk Medeni kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili diğer mevzuat

DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık ve her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ile aslen nüfusta “……” olan adımın “Merve” olarak değiştirilmesine ve dava harç ve masraflarının davalı taraflara yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. 10.06.2021

Davacı Adı ve Soyadı İmza

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara