İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davası Nasıl Açılır?

İsim veya soyadı değiştirme, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olup hukuki amacı itibariyle şahsın kişisel özgür hakkıdır.

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davası

İnsanın en önemli sıfatlarından biri ismi ve soy ismidir. Bu hak her ne kadar kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olsa da değişmesi kanunlara ve mahkemelerin onayına tabidir. İsim veya soyadı değiştirme talebi için Türk Medeni Kanunu uyarınca belirli şartlar öngörülmüştür. Bu şartların mahkemece kabul görmesi durumunda isim ve soy isim değişikliğine karar verilebilmektedir.

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davası Şartları Nelerdir?

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davası şartları Türk Medeni Kanunu madde 27 de belirtilmiştir. İlgili maddeye göre isim değişikliği talebi haklı bir sebebe dayanmak zorundadır. Örneğin ismin yada soyadının komik veya gülünç olması, bir kötü anıyı hatırlatıyor olması veya sanatsal ve mesleki sebepler olabilir. İsim değiştirme davası ve soyadı değişikliği davası için haklı bir sebebin yanında haklı sebep iddiasının ispat edilmesi gerekmektedir. Uygulamada bu konuya ilişkin ispat aracı olarak tanık delili kullanılmaktadır. Tanık mahkeme huzurunda dinlenerek haklı sebebin varlığına ilişkin tanıklıkta bulunur.

Haklı sebepler ne olduğunu öğrenmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Kimler İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davası Açabilir?

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davası kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukat tarafından açılabilmektedir. Yaşı küçük olan kişiler için ise dava velayet hakkına sahip veliler veya yine avukatları tarafından açılabilmektedir. Yani dava açma ehliyetine sahip olan ve dava açmak için hukuki yararı bulunan herkes dava açma ehliyetine sahiptir.

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk mahkemeleridir. Yer yönünden yetkili mahkeme ise davacının ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesidir. İsim değiştirme ve soyadı değiştirme davası nüfus ile alakalı davalardır. Nüfus işlemleri ile alakalı davalara bakmakla görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Hatta bir çok büyük ilde sadece nüfus davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemeleri bulunmaktadır. Dava açan kişi dava dilekçesinde Nöbetçi Asliye Hukuk mahkemesine şeklinde yazması yeterlidir.

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davası dilekçesi diğer davalarda ki dilekçeler ile aynı düzende yazılmaktadır. Dilekçenin üst kısmına görevli ve yetkili mahkeme. Sol üst tarafa davacı ve vekilinin ismi, onun altına davalı ismi ve vekili, orta kısımda ise açıklamalar bölümü bulunur. Burada unutulmaması gereken nokta; davalının Nüfus Müdürlüğü olarak gösterilmesidir. Yine dilekçenin içinde dayandığınız deliller ve tanıklar tek tek belirtilmelidir. Ayrıca hangi vakanın hangi ispat araçları ile ispatlanacağı da tek tek belirtilmelidir. Ayrıca dilekçenin sonuna dilekçe yazım tarihi ve imza atılması da unutulmamalıdır. Elektronik olarak imza atmakta mümkündür.

İsim Değiştirme Dava Dilekçesi Örneği için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile nüfus kayıtları mahkemelerin elektronik sisteminde kayıtlı olduğu için dava açarken herhangi bir evrak eklemeye gerek yoktur. Bu tür davalarda asıl delil tanıktır. Tanıklıktan öte başkaca deliller varsa taraflar dilekçelerinin eklerine bu delilleri eklemeleri gerekmektedir. Hukuki nedenlerde dava dilekçesinde tek tek belirtilmelidir.

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davasının İsim veya Soyadı Düzeltme Davası İle Fakları Nelerdir?

Usul ve dava açılış olarak her iki davada aynı konuda davalardandır. Görevli ve yetkili mahkemede aynıdır. Hatta davalı tarafta her iki davada aynıdır. Fakat düzeltme davası imla hataları, yanlış kayıtlar gibi durumlar için kullanılmaktadır. Değişiklik davası ise eski ismi nüfus kaydından silerek yeni isim alma davasıdır. Düzeltme davası yapılan maddi hatalara ilişkindir. Yani usul eksikliği vardır. Esas yoktur. İsim ve soy isim değiştirme davasında ise işin esası sorunludur ve işin esasının değişmesi gerekmektedir.

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davası Ne Kadar Sürmektedir?

İsim Değiştirme Davası veya Soyadı Değişikliği Davaları çok kısa davalar olup, 1 yada 2. Celsede sonuçlanmaktadır. Bu halde 1. Celse bitecek olan bir isim değiştirme davası 3 ay, 2. celse bitecek olan bir isim değiştirme davası 6 ay sürmektedir. Celselerin 1 den 2 ye çıkması durumu, olağanüstü hal, müzekkere yazılan kurumlardan cevapların gecikmesi, davalı kurum vekilinin mazereti veya hakimin izinli olması sebebiyle gerçekleşebilmektedir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara