Islah Dilekçesi Örneği

Hukuk muhakemeleri kanunu madde 109 uyarınca alacak davaları kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki belirsiz alacak davaları diğer kısmi alacak davalarıdır.

HMK 109 uyarınca ISLAH Nedir?

Bugün ki yazımızda kısmi alacak davasında kullanılan ıslah müessesinden bahsedeceğiz. Öncelikle kısmi alacak davasından bahsetmek gerekmektedir. Kısmi alacak davasında davacı davaya konu alacağın tamamını değil bir kısmını talep etmektedir. Burada amaç dava açılırken az harç ödemek ve reddedilen kısım olması durumunda karşı vekalet ödememektedir. Kısmı dava açılabilmesi için talep konusunun belli olması ayrıca talep konusunun bölünebilir olması gerekmektedir. Davacı öncelikle düşük bir miktar belirler ve dava dilekçesinde ki talep sonucuna “fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla” ifadesini ekler. Dava görülmeye başlar, dava görüldüğü sırada davacı istediği anda talep sonucunu bilirkişi raporuna göre arttırabilmektedir. İşte bu arttırmaya yarayan hamleye belirsiz alacak davasına talep artırım, kısmi davada ise ıslah denmektedir. Islah ile davacı fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak açtığı talep sonucunu arttırabilmektedir. Islah dilekçesi ile talep artırım dilekçesi müessesinin değiştiği en büyük nokta faizdir. Kısmi davada faiz ıslah tarihinden sonra işlemeye başlarken, belirsiz alacak davasında faiz dava tarihinden itibaren başlamaktadır. Islah dilekçesine karşı iki hafta içinde ıslaha karşı cevap ve itiraz dilekçesi verilmesi gerekmektedir. Aşağıda paylaşılan dilekçe örnek dilekçe olup HMK 107 ve 109 teknik konular olup muhakkak uzman bir avukat tan destek alınız.

Islah Dilekçesi Örneği

MERSİN 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

ISLAH EDEN DAVACI:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

DAVALI:

VEKİLİ:

DİLEKÇE KONUSU :

Islah beyanımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası verilen dosyasındaki dava, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 13.253,50 TL tutarında açılmıştır. Dosyamıza kazandırılan bilirkişi raporu doğrultusunda dava değerini bilirkişi raporunda tespit edilen tutarlara ıslah etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

Uyuşmazlık tutarı 13.253,50 TL olarak yaptığımız dava dilekçemizi , bilirkişi raporu doğrultusunda ISLAH ederek, dilekçede ki talebimizi 14.400,60 TL’nin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faiz olarak ödenmesi şeklinde ıslah ediyoruz. Mersin 1.Sulh Hukuk Mahkemesine harcanan yine yargılama gideri kapsamında olan 2.536,02 TL’ye ilişkin talebimiz aynıdır.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda kısaca arz ettiğimiz nedenlerle bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah talebimiz dikkate alınarak, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı tutulmak sureti ile 14.400,60 TL’nin ve Mersin 1.Sulh Hukuk Mahkemesine harcanan yine yargılama gideri kapsamında olan 2.536,02 TL’nin diğer yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte davalıdan temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faiz olarak ödenmesi şeklinde karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 20.09.2022

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara