Kambiyo Senetlerinde Çift İmza Bulunması

Kambiyo Senetlerinde Çift İmza Bulunması zorunluluk olmayıp borçlunun tek imzası senedin oluşumu açısından yeterlidir. Uygulamada sık sık karşımıza borçlunun senede çift imza attığı görülmektedir. Bu durum eski bir uygulama olup mevcut kanunda bir yeri yoktur.

Kambiyo Senetlerinde Çift İmza Bulunması

Bunun yanında ikinci bir husus senedin ön yüzünde başka bir ikinci kişinin imzasının bulunması durumudur. Senedin ön yüzünde başka bir kişiye ait ikinci bir imza bulunması durumunda bu kişi senet borcuna kefil yani aval kabul edilmektedir. Senedi imzalayanlara karşı bir ekonomik güvensizlik söz konusu ise senedi devralacak kişi de ek teminat talep edebilir. Senede çağrısı yazılı olan erkek veya kadının tercihine göre verilen özel teminata aval denir.

Aval, alacaklı veya lehtar lehine bir yükümlülüğün ödenmesine ilişkin ortak bir ortak taahhüttür. Birinci kişinin kredi unvanı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda üçüncü bir kişi tarafından verilir. Aval, senet ücretinin kısmen veya tamamen güvence altına alındığı bir kambiyo adanmışlığıdır. Sahibinin haklarını elde etme ifadelerinde ekstra bir güvencedir. Takas ödemelerine özgü bir kefalettir. İstekli, faturanın ödenmesini sağlar ve ödenmediği takdirde de senedi kendisi öder.

Teminata imza atan erkek/kadın ve üçüncü şahıslar aval sağlayabilir. Aval teklif eden erkeğe veya kadına aval denir. Birden fazla erkek veya kadın da ayrıca borçlu lehine teklif verebilir.

Düzenleyen, muhatap, ciranta, araya giren ve teyit tercih edilerek aval verilebilir. Aval verilen erkeğe veya kadına aval denir.

Aval veren erkek veya kadın, borçlu kişi kadar sorumludur. Müracaat borçlusuna aval sunan erkek veya kadın, müracaat borçlusu gibi sorumludur ve avalı asıl borçluya sunan kişi de asli borçlu gibidir. Aval verilen erkeğe veya kadına müracaat hakkı gelince, avala kullanım hakkı da doğar. Aval, müteselsilen sorumludur.

Aval, tarafsız ve özet bir alternatif adanmışlıktır. Aval kullanılarak güvence altına alınan borç geçersiz olsa da aval meşrudur. Ancak, senet ibraz şekli içinde eksiklikler varsa aval taahhüdü geçersiz olur.

Aval sahibi, aval vermiş olduğu erkeğe ya da kadına ait olan bono sahibine karşı kendi özel korumasını ileri sürmez. Aval ayrıca, hamile kadının kendisi ile hamili arasındaki kur ilişkisinden doğan hamile kadına karşı özel savunmasını da beyan edebilir. Senet ibrazının olmaması halinde aval sahibinin görevi sona erer ve borçtan kurtulur. Aval veren, aval bedelini ödeyebildiği zaman, senede tabi olan erkek veya kadının haklarını almış olur. Senedi verdiği erkek veya kadına ve senedi ödeyen kişilere karşı faturadan doğan haklardan yararlanır. Aval ayrıca kapsama alanına “protestosuz” veya “bedelsiz” erişim de isteyebilir. Bu kayıt, avala karşı meşrudur. Diğer borçlular için meşru değildir.

Bonoda Çift İmza Şart Mı?

Bonoda ve diğer senet türlerinin hepsinde çift imza atılmasının hukuki bir dayanağı yoktur. Bonoda borçlunun kendisi tek bir imza atması ile bonoyu geçerli bir kambiyo vasfına getirecektir.

Senette Çift İmza Ne Anlama Gelir?

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere senedin geçerli olabilmesi için tek imza yeterlidir. Fakat senet yüzünde iki imza bulunması halinde bu durum senedin geçerliliğini etkilemeyecek, olumlu yada olumsuz herhangi bir durum yaratmayacaktır. Yani senette çift imzanın herhangi bir anlamı yoktur.

Senette Şirket Kaşesi Zorunlu Mu?

Senette şirket kaşesi zorunlu değildir. Sadece şirket yetkilisinin imza atması şirket senedini geçerli hale getirecektir. Şirket kaşe imzasının yanında başka bir kişinin imzası bulunması durumunda bu kişi kefil yani aval sayılacaktır. Tek bir şirket kaşesi üstüne 2 adet şirket çalışanın imza atması durumunda ise ikinci imza kefil sayılmayacaktır. Bu durumda da borçtan sorumlu sadece şirket olacaktır.

Senette İmza Yerine Kaşe Geçer Mi?

Senette çift imza yerine sadece kaşe olması senedin tahsilini imkansız hale getirecektir. İmza olmayan bir senet, hiç bir zaman kambiyo vasfı almamış bir kağıt haline gelecektir. Uygulamada dolandırıcılık unsuru olarak karşımıza imzasız sadece kaşeli bir çok senet gelmektedir. Bu tür durumlarda senetlerin alınmaması gerektiğini, kaşenin tek taraflı düzenlenen ve hiçbir hukuki vasfı olmayan bir baskı olduğunu hatırlatmak isteriz. Kambiyo senetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için mersin ticaret hukuku avukatı olarak web sitemiz personelinden destek alabilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara