Kiracılık Sıfatının Tespiti Dava Dilekçesi Örneği

Kiracılık sıfatının tespiti dava dilekçesi örneği; kiracılık sıfatının kaybedildiği durumlarda kiracılık sıfatının tekrar kazanılmasına yarayan dava türüdür. Bir nevi kiracılığın kiracının tespiti davasıdır. Kiracılık sıfatının tespiti dava dilekçesi örneği teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin kira hukuku avukatından hukuki destek alınması gerekmektedir. Kiracılık sıfatının tespiti davası bir eda davası değildir.  Bu dava tespit davası hükmünde olup kiracılığın tespiti yapılır. 

Kiracılık Sıfatının Tespiti Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir. 

DAVACI               : 

VEKİLİ                 : 

DAVALI               :

KONU                  : Yeni sözleşme ile Kiracının tespiti talebinden ibarettir. (Menfi Tespit)

DAVA DEĞERİ  : 45.000.-TL

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil Davalının maliki olduğu “x Mh. x Cd. x Apt. Kat:5 No:1 Yenişehir/Mersin” adresinde kain taşınmazda 05.05.2024 başlangıç tarihli kira sözleşmesi (ek-1 kira sözleşmesi ) gereğince kiracı olarak bulunmaktadır. Kira sözleşmesi gereği aylık net kira bedeli 11/05/2024 tarihli kira ödeme dekontuyla 4.000 TL olarak devam etmektedir.

04.02.2024 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin tespiti için başvurulan ve dava şartı olan “Arabuluculuk” uyuşmazlık konusunda 27.02.2024 tarihinde yapılan görüşmede anlaşmazlıkla sona ermiştir. (ek-2 arabulucu tutanağı)

Davalı taraf ile müvekkilin eski eşi ile 05.01.2024 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi yapılmış ve o tarihte beraber ikamet etmişlerdir ancak; darp nedeniyle 05/02/2024 tarihinde boşanmış olup, müvekkilin eski eşi olan x ile aynı ikamette yaşamamaktadır. Müvekkilin eski eşine karşı açılan kirayı ödememeye yönelik icra takipli tahliye davasında, eski eş yaklaşık olarak 25 yıldır ikamet etmemektedir.

Bu sebeple Müvekkil, ikamet ettiği adresinde taşınmadığından ev sahibiyle 02.05.2023 başlangıç tarihli yeni bir kira sözleşmesi imzalamıştır ve o günden bu güne kirasını düzenli bir şekilde ödemektedir. (ek-3 kira sözleşmesi )

Davalı taraf daha önce resmi nikahlı eşi olan x’e karşı tahliye davası  05.01.2024 başlangıç tarihli olan kira sözleşmesine dayanarak kiracının kirasını ödememekle icra takipli olarak tahliye davası açmıştır ve bu süreçten müvekkilin bundan haberi olmamıştır.

Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2024/1311 sayılı dosyasıyla kira bedelinin ödenmesi ve tahliye icrasıyla 2/5/2024 tarihinde öğrenmiştir.

Ancak; müvekkil ev sahibine düzenli bir şekilde 01.03.2022 tarihinden itibaren kirasını ödemektedir. Davalı taraf kira bedelinin ödenmemesi gerekçesiyle açtığı tahliye davasının haksız ve mesnetsiz olup, haksız kazançta sağlamaya çalışmıştır. Eski sözleşmeye dayanarak eski eşe karşı açılan tahliye talepli kirayı ödememe icra ile hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.

Eski eşe karşı olarak açılan tahliye davasıyla yaklaşık olarak, 4 yıldan daha fazla ikamet etmeyen ancak; yaklaşık olarak 4 yıldır aynı ikamette bulunan ve düzenli bir şekilde kira ödeyen müvekkilin davalı yanın tahliye etmeye çalışması hukuki herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Dava açılacaksa da mevcut kiracı olarak bulunan müvekkil x’e karşı açılması gerekmektedir.

Müvekkil, tek başına yaşamaktadır ve 11/09/2009 doğumlu olan kızı bulunmaktadır, kızı yakın ikamette bulunan adreste okula gitmektedir. Müvekkil, 11/02/2024 tarihinden itibaren işsizdir ve  işsizlik maaşı almaktadır. Kirasını dahi zar zor ödemekte olan ve okula giden kızının geçimini sağlamakta zorlanan müvekkilin kış vakti taşınmanın ve yeni bir kiralık evin bulmada zorlanacağı aşikardır. Kendisinin haberi olmayan bir tahliye davasıyla hayatının ve kızının hayatlarının alt üst olacağı ortadadır.

TMK Madde 389’a göre; “Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.” Bu kapsamda yukarıdaki açıklanan nedenlerle de; Mahkemece, ihtiyatî tedbir yargılamasının gerektirdiği inceleme ve ispat kuralları dikkate alınarak, yapılan incelemeden sonra, bu sakınca veya zararı ortadan kaldıracak tedbire karar verilmesi mümkün olacaktır.

Mahkeme tarafından talebi halinde öncelikle bedelsiz olarak mümkün değilse azami bir bedelle tedbir kararının alınmasına ve adresli ikametin tahliyesini durdurmasına karar verilmesine. Ayrıca müvekkil tarafından kiralayana tahliye taahhütnamesi verilmemiş olması, tahliye taahhütnamesinin usule ve yasaya aykırı olması ve takibin tümüyle haksız olması ve müvekkile ilgili olmaması nedeniyle, TAHLİYE EMRİNE DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİNE, Sayın Mahkemenizden talep ederiz.

Tüm bu nedenlerle, tüm dava ve yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile,  “x Mh. x Cd. xApt. Kat:5 No:6 Akdeniz/Mersin” taşınmazın 05.01.2024 tarihli kira sözleşmesinin tespitine, dosyaya konu ikametin tahliyesini durdurmasına, Mahkeme tarafından talebi halinde öncelikle bedelsiz olarak mümkün değilse azami bir bedelle tedbir kararının alınmasına ve karar verilmesine,

İş bu dava ile yeni kira sözleşmesinin uygulanması yönünden davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Yargılama esnasında ortaya çıkabilecek gelişmelere ve davalıların sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile, 05.05.2024 başlangıç tarihli kira sözleşmesi, (ektedir.) – Keşif ve bilirkişi incelemesi,   Tanık, yemin ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM

-Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava konusu olan “x Mh. x Cd. x Apt. Kat:5 No:5 Akdeniz/Mersin” taşınmazın 02.02.2024 tarihli kira sözleşmesinin tespitine,

  -Mahkeme tarafından talebi kabulü halinde öncelikle bedelsiz olarak mümkün değilse azami bir bedelle ihtiyati tedbir kararının alınmasına,

– “x “adresli ikametin tahliyesini durdurmasına karar verilmesine,

  -Mahkeme tüm yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.  05.03.2024 

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

e-imzalıdır.

Ekler :

1-Kira sözleşmesi

2-14.04.2024 tarihli Arabuluculuk Tutanağı

3-Ödenen kira dekontları

4-Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2024/5520 esas sayılı tensip zaptı

5- Onanmış vekaletname Örneği

Kiracılık Sıfatının Tespiti Dava Dilekçesi Örneği başlıklı yazımızın sonuna gelirken diğer hukuki alanlarda ihtiyaç duyulan dilekçe örneklerini web sitemizde bulabilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara