Menfi Tespit Davası Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıda Menfi Tespit Davası Dava Dilekçesi Örneğini paylaşıyoruz. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin ticaret hukuku avukatından destek alınız.

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır?

Menfi Tespit Davası Dava Dilekçesi Örneği; menfi tespit davası açmaya yarayan dava dilekçesi türüdür. Menfi tespit davası bir kişinin borcu olup olmadığının tespitini istediği dava türüdür.Menfi Tespit Davası Dava Dilekçesi Örneği tespit davasıdır. Menfi tespit davaları İcra İflas Kanunu 72. madde de yer almaktadır. Menfi tespit davaları ticaret hukuku ve icra iflas hukuku kapsamına girmektedir.

Menfi tespit davasında dava dilekçesi ile birlikte ihtiyati tedbir olarak icranın durdurulması istenebilmektedir. Fakat icranın menfi tespit davasında durması için mahkeme alacağın hepsinin mahkemeye depo edilmesini ve %15’ten az olmamak üzere teminat yatırılasını istemektedir. Uygulamada sahteciliğe dayalı menfi tespit davası ile HMK 209. madde sık sık karıştırılmaktadır. HMK 209 tüm evrakların sahte olması durumunda uygulanacak kanundur. Menfi tespit davası ise daha özel bir kanun olup kimi Yargıtay kararları uyarınca kambiyoya dayalı takipler için sadece icra iflas kanunu uygulanmalıdır.

Menfi Tespit Davası Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ TİCARET MAHKEMESİ’NE

05.05.2023 tarihinde yani 3 GÜN SONRA müvekkile ait taşınmazların satışı sırasıyla başlayacağından ivedi şekilde satış işleminin tedbir olarak durdurulması taleplidir.

İCRA DOSYA NO: Mersin 2.İcra Dairesi 2023/134234 lk açılan icra takibi)

İCRA DOSYA NO: Mersin 2. İcra Dairesi 2022/53252 E. (İkinci açılan icra takibi)

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi Tol- Adres Antettedir.

DAVALI: 1-

KONU: Müvekkil aleyhinde başlatılan sahte icra takiplerine ilişkin sahteliğin ve müvekkilin alacaklı gözüktüğü kişilere karşı alacaklı olmadığının tespiti davasıdır. (Menfi tespit)

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil yaklaşık 13 yıldır asgari ücret ile xxxx isimli sitede bahçıvan olarak çalışmaktadır. Müvekkilimin ailesinden miras kalan arazileri şans eseri imar geçecek olması sebebiyle çok değerlenmiştir. Müvekkilin arsaları şuan güncel değeri yaklaşık 50 Milyon Türk lirasıdır. Müvekkilin arsalarının bu kadar fazla değerlenmesi kısa süre içinde çevresinde çok duyulmuştur, duyulduktan sonra müvekkilin başına aşağıda anlatılan olaylar gelmiştir.

YAŞANAN HADİSENİN KISA ÖZETİ: (Olay örgüsünü anlamak açısından önemli)

Müvekkilin ortağı olan xx müvekkilimin arsalarının değerlendiğini öğrenmiştir. Bunun üzerine davacının arsalarını yasa dışı yollarla sahip olmak için sahte bir imza ile değeri 225.000$ olan sahte bir kambiyo senedi düzenlemiş/düzenletmiş xxx isimli, müvekkilin hayatında hiç adını bile duymadığımı bir kişi üzerinden Mersin 3 İcra Dairesi Müdürlüğü’nün 2023/1033535 esas sayılı dosya ile icraya koydurmuştur. Bu yaşanan hadiseden kısa bir süre sonra müvekkil e devlet üzerinden yaptığı sorgulamada ikinci 225.000 $ ‘lık senede ait icra takibini görünce sarsılmış ve yıkılmıştır.

İkinci senedin alacaklısı xxx isminde xxxx’un arkadaşı olarak gözükmektedir. Ayrıca ikinci senette tebligat müvekkile yapılmamıştır. İlgili ikinci senette şuan kesinleşmiş Mersin 6. İcra Dairesi 2025/22 E. Sayılı dosyasında derdesttir. Daha sonra ikinci senet Mersin 3 İcra Hukuk 2022/45 esas sayılı dosyasında imza incelemesine tutulmuştur. İlgili incelemede imza yukarıda anlatıldığı üzere müvekkile ait çıkmış fakat şans eseri bilirkişinin senet metnini de incelemesi sonucu, imzanın başka bir evraktan alınarak senet metnine yapıştırıldığı ve senedin sahte olduğu ortaya çıkmıştır. (Tüm deliller ektedir ve aşağıda tek tek açıklanmıştır. Şuan 05.05.2023 tarihinde yani 3 gün sonra taşınmazları Mersin 4.İcra Dairesi 2023/32532 E. Sayılı dosyasında borç ödenmediği için sırasıyla satışa çıkacaktır.

DAVAMIZ:

Müvekkil aleyhinde 2 adet icra dosyası açılmıştır.

-Başlatılan icra takiplerinden ilki ve bu dosyanın konusu: Mersin 1.İcra Dairesi 2023/132537 esas sayılı dosyadır. İlgili dosya 28.07.2022 ödeme tarihli, 10.05.2022 düzenleme tarihli 225.000 $ ‘lık bir kambiyo takibine dayanmaktadır. Senet alacaklısı xx isimli bir şahıs olarak görülmektedir. Dosyada alacaklı ödeme emri ve takip talebinde xxx isimli bir şahıs gözükmektedir. Fakat UYAP üzerinden dosyaya baktığımızda dosya alacaklısı ikinci senetle aynı kişi olan xxx gözükmektedir. (Ek:1 de senet örneğini ve UYAP sorgusunda alacaklı kişinin xxx olduğunu gösterir ekran fotoğrafını paylaşıyoruz.)

-Başlatılan ikinci icra takibi: Mersin 2. İcra Dairesi 2022/325 esas sayılı dosyadır. İlgili dosya da 21.12.2023 ödeme tarihli, yine 10.05.2023 düzenleme tarihli yine 225.000 $ ‘lık bir kambiyo takibine dayanmaktadır. Dosyada alacaklı xxx isimli bir şahıs gözükmektedir. Ayrıca yine senet alacaklısı xxxx olarak görülmektedir. (Ek:2 de senet örneğini paylaşıyoruz.) Senetler birbiri ile neredeyse aynıdır.

İlgili iki senette müvekkilime ait değildir. Müvekkilimin böyle bir borcu yoktur. Borcu olmadığı gibi senetler sahtedir, imzalar müvekkilime ait değildir. İkrar manasına gelmemek kaydıyla sadece ikinci senette ki imza müvekkile ait olduğu ortaya çıkmıştır. Oda yukarıda açıklandığı üzere sahte bir senettir. Bilirkişi raporu ile sabit olmak üzere başka bir evraktan kesilerek senede kopyalanmıştır. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği tarafından yapılan inceleme sonucunda senedin farklı bir belgenin senede dönüştürülmesi suretiyle sahte olarak oluşturulduğu ortaya çıkmıştır. ( ANK-DOK-242425- Kriminal Raporu ektedir. (İnceleme Mersin 3 İcra Hukuk 2022/4532 esas sayılı dosyasında yapılmıştır.)

Müvekkilim xxxxx isminde birini hayatında hiç tanımamıştır. Bu adamlarla herhangi bir ticareti yoktur. Zaten yukarıda kısaca bahsedildiği üzere müvekkil ticaret yapmamaktadır. Bahçıvanlık yapmaktadır. İlgili meblağlar kendisi için çok yüksek meblağlardır. Müvekkil asgari ücret ile çalışmaktadır. Şikayete sebebiyet veren arsa miras malıdır. Müvekkilim hayatında hiç o kadar toplu bir para görmemiştir, eline almamıştır. İcraya konu senetlerin hepsi sahtedir. Ayrıca taraflar arasında hukuki bir ilişkide yoktur.

Gelinen noktada e devlet üzerinden 26.04.2023 tarihi itibariyle bunları öğrenen müvekkil 27.04.2023 tarihinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı 2023/29163 esas sayılı dosya ile şikayetçi olmuştur. Şikayet dilekçemiz ektedir.

Ayrıca müvekkil, her iki dosyada icra alacaklısı gözüken şahsı araştırmış ve xxxx isimli şahsın da birbirini tanıdığını, birlikte başka bir kişiye bu olaya benzer bir kumpas kurduklarına dair internette bir çok haber olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yine tarafların birlikte fetö olayları sebebiyle tutuklanırken fotoğrafları bulunmaktadır. Fotoğraf ve haber çıktıları ektedir. Fotoğrafta önde bulunan kişi xxx, arkasında ki xxxx’tur.

Gelinen noktada; kişilerin planı bir saat gibi işlemiş, ilk dosyada imzaya itiraz edilmemesi nedeniyle Mersin 1. İcra dairesince müvekkilin arsasının satışına karar verilmiştir. Satış ilanı ek:3 tedir. İlgili ilana göre 1.arttırma 05/02/2023 tarihinde 2.arttırma 17/03/2023 yapılacaktır.

Kısacası Müvekkilin 50.000 Milyon TL değerinde ki arsası sahte senetler sebebiyle 3 gün sonra satışa çıkacaktır.

Biz bu sebeple öncelikle; alacaklının daha önce benzer suçlara ilişkin internet üzerinde haberlerinin olması, dosyamıza konu ikinci senedin sahte olduğu Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2023/42 esas sayılı dosyada alınan bilirkişi raporu ile aksi ispat edilemeyecek şekilde sabit olması, sahteciliğe yönelik soruşturmanın başlamış olması, İcra İflas Kanunu 72. Madde uygulanması durumunda teminat miktarının 6 Milyon TL gibi karşılanamayacak bir meblağ olması hususları göz önünde bulundurularak; HMK 209. Madde birinci fıkra uyarınca senetlerin herhangi bir işleme alınmaması için icra işlemlerinin, satış işlemlerinin yada paranın alacaklıya ödenmemesi yönünde teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini arz ve talep etmekteyiz.

Yazı veya İmza İnkârının Sonucu

HMK Madde 209

(1) Adi bir senetteki yazı veya imza inkâr edildiğinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar, o senet herhangi bir işleme esas alınamaz.

(2) Resmî senetlerdeki yazı veya imza inkâr edildiğinde, senetteki yazı veya imzanın sahteliği, ancak mahkeme kararıyla sabit olursa, bu senet herhangi bir işleme esas alınamaz.

Bir Alıntı: Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/15226 E. , 2012/34837 K. (Karar ektedir.)

“…sahtelik iddiasının imza inkarı dışındaki bir nedene dayanması halinde ise 6100 Sayılı HMK. nun 209/1.maddesinin amir hükmü gereği icra takibi olduğu yerde durur.. Mahkemece 6100 Sayılı HMK. nun 209/1.maddesi uyarınca icra takibinin sahtelik davasında karar verilinceye kadar durdurulmasına karar verilmesi gerekirken bu hususun göz ardı edilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması…”

Bir Alıntı: Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/6206 E. , 2015/16016 K. (Karar ektedir.)

HMK.’nun 209 maddesinin takip hukukunda uygulanmaması halinde borçlu ancak İİK.’nun 72/3.maddesi gereğince icra kasasına yüklü miktarda para yatırarak icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir. Bu uygulama da 2011 yılında yürürlüğe giren yasanın borçluya tanıdığı hakların ortadan kaldırılması sonucunu doğurur. Borçlunun ekonomik durumu zayıf ise tamamen korunaksız olduğu için takip işlemleri sonuna kadar gidecek, haczi kabil malları, hak ve alacakları elinden çıkacak, ceza mahkemesinin senedin iptali kararı kesinleştiğinde kötü niyetli takip alacaklısına zararını telafi ettiremeyecektir.

Bir Alıntı: Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/10024 E. , 2012/14855 K.: (Karar ektedir.)

“…HMK 209/1 maddesi uyarınca, anılan konuda bir karar verilinceye kadar, senet herhangi bir işleme esas alınamaz. İcra takibinin yukarıda yer verilen madde doğrultusunda durdurulması gerekirken…””

Eğer Sayın Mahkemenizin HMK 209. Madde uygulanması yönünde takdiri yok ise; İcra İflas Kanunu ilgili hükümleri uyarınca sahtecilik unsurunun açık bir şekilde raporla tanzim edildiği, senet alacaklısının daha önce benzer eylemlerde bulunduğuna dair haberlerin internette olduğu ve teminat miktarının hayatın olağan akışına aykırı biçimde normal bir vatandaş için çok yüksek bir meblağ olduğu gözetilerek öncelikle teminatsız olarak icranın durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini, bu mümkün değilse dosyada bulunan satışların durdurulması yönünde karar verilmesini, buda mümkün değilse icra dosyasında tahsil olacak meblağın alacaklıya ödenmemesi yönünün de ihtiyati tedbir kararı verilmesini, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 85/a uyarınca adli yardımdan yararlandırılmasını, adli yardımdan yararlandırılması mümkün değilse aynı kanunun 85/b maddesi uyarınca ayni teminat karşılığı ihtiyati tedbir kararı verilmesini, buda mümkün değilse uygun görülecek bir teminat karşılığı ihtiyati tedbir kararı verilmesini arz ve talep etmekteyiz.

(Adli yardım talebine yönelik evraklar ektedir.)

Teminat Gerektirmeyen Hâller

HMK Madde 85

(1) Aşağıda sayılan hâllerde teminat istenemez:

a) Davacının adli yardımdan yararlanması.

b) Davacının, yurt içinde istenen teminatı karşılamaya yeterli taşınmaz malının veya ayni teminatla güvence altına alınmış bir alacağının bulunması.

Ayrıca tüm bunların yanında gerekliliği mahkemenin taktirinde olarak menfi tespit davamızın kabulü ve ispatı için;

-Sahteliği Mersin 3. İcra hukuk mahkemesince alınan bilirkişi raporu ile kanıtlanan senet için lüzum olmamasının mahkemenin takdirinde olmak üzere, Mersin 1.İcra Dairesi 2022/153527 E. Sayılı dosyada bulunan senet metni ve imzası üzerinde kriminal inceleme yapılmasını, gerek görüldüğü taktirde diğer senet üzerinde de inceleme yapılmasını,

– Müvekkilin 10.05.2022 tarihinden bugüne kadar kullandığı AKBANK, TR 2242353262644634 Banka hesap hareketlerinin incelenmesini, 225.000 $ lık yada ona yakın bir hesap hareketinin olup olmadığının tespitinin yapılmasını,

– Yine ayrıca senette ve icra takibinde alacaklı gözüken xxx isimli kişilerin banka hesap hareketlerinin incelenmesini, 225.000 $ ‘lık bir hesap hareketinin olup olmadığının tespitinin yapılmasını,

– UYAP log kayıtları getirilerek Mersin 1. İcra Dairesinde açılan icra takibinde neden ödeme emrinde alacaklının xx , UYAP üzerinde ise xx olarak gözüktüğünün tespiti hususunda bilirkişi raporu aldırılmasını,

– Ayrıca lüzum görülmesi halinde müvekkilim hayatında xxx isimli şahısları hiç görmediğinden, yan yana bulunmadığından senet düzenleme tarihi olduğu iddia edilen 10.05.2022 tarihinde, tarafların bir araya gelmediğinin tespiti için taraflara ait telefon numaralarının Baz İstasyonu gösterir HTS kayıtlarının çıkartılmasını, akabinde düzenleme tarihinde yada daha sonradan şahısların yan yana gelip gelmediğinin tespiti için bilirkişi raporu aldırılmasını arz ve talep etmekteyiz. ( Müvekkilin kullandığı telefon numarası 0535 232 23 62’dir.)

HUKUKİ NEDENLER: İcra İflas Kanunu 72. Madde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 209. Madde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 85. Madde ve diğer sair mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER:

21.12.2023 vade tarihli ve 2.07.2023vade tarihli 225.000 $ Bedelli Kambiyo Senetleri

İcra ödeme emirleri

İcra Dairesince verilen satış ilanları

ANK-DOK-20353253- Kriminal Raporu ve diğer alınacak kriminal raporları

Şikayet dilekçesi ve azilname

Mersin 1. İcra Dairesi 2022/10087 esas sayılı dosya

Mersin 1. İcra Dairesi 2023/59 esas sayılı dosya

Tanık anlatımları

Şüphelilere ait haber çıktıları

HMK 209. madde uygulanması gerektiğini gösterir Yargıtay kararları

Müvekkile ait SGK çıktısı, taşınır taşınmaz sorgusu

Yargıtay kararları

Keşif

Yemin

Bilirkişi incelemeleri

Banka kayıtları

İmza incelemesi

Azilname

Uyap icra dosya sorgu ekranı

Hts kayıtları

Diğer sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemenizin re’sen göz önünde bulundurulacak hususlar doğrultusunda,

-Öncelikle Mersin 3.İcra Dairesi 2023-10035237 ve Mersin 4. İcra Dairesi 2023/2329 Esas sayılı dosyalar için; HMK 209. Madde birinci fıkra uyarınca senetlerin herhangi bir işleme alınmaması için icra işlemlerinin, satış işlemlerinin yada paranın alacaklıya ödenmemesi yönünde teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini,

-Bu mümkün değilse; İcra İflas Kanunu ilgili hükümleri uyarınca teminatsız olarak icranın durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini, bu mümkün değilse dosyada bulunan satışların durdurulması yönünde karar verilmesini, buda mümkün değilse icra dosyasında tahsil olacak meblağın alacaklıya ödenmemesi yönününde ihtiyati tedbir kararı verilmesini, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 85/a uyarınca adli yardımdan yararlandırılmasını, adli yardımdan yararlandırılması mümkün değilse aynı kanunun 85/b maddesi uyarınca ayni teminat karşılığı ihtiyati tedbir kararı verilmesini, buda mümkün değilse uygun görülecek bir teminat karşılığı ihtiyati tedbir kararı verilmesini arz ve talep etmekteyiz.

-Mersin 2.İcra Dairesi 2023/10357 E. Sayılı dosyası ile Mersin 1. İcra Dairesi 2023/5229 E. Sayılı dosyalarında müvekkilin borçlu olmadığının tespitini, senetlerin ve icra dosyasının tespit sonucu iptaline karar verilmesini, bu tespitlrin yapılabilmesi için;

-Mersin 2.İcra Dairesi 2023/104417 E. Sayılı dosyada bulunan senet metni ve imzası üzerinde kriminal incelemesi yapılmasını,

(Mersin 1.İcra Dairesi 2022/2139 esas sayılı dosyada bulunan senet ile ilgili tespit yapıldığından takdir mahkemenindir.)

-Yukarıda detaylıca belirtilen kişilere ait banka hesaplarının hesap hareketlerinin getirtilmesini,

-UYAP log kayıtları getirilerek Mersin 2. İcra Dairesinde açılan icra takibinin neden xxxx olarak gözüktüğünün tespiti hususunda bilirkişi raporu aldırılmasını,

-Yine yukarıda detaylıca belirtilen şahısların telefon numaralarına ait Baz istasyonu gösterir HTS kaydının getirtilmesini,

-Alacaklı olmadığını bildiği halde haksız ve kötü niyetli olarak açtığı icra takipleri nedeniyle %20 den az olmamak üzere ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalarak davalı aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmesini,

-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini arz ve talep ederiz. 02.05.2023

EKLER:

21.07.2023 vade tarihli 220.000 $ Bedelli Kambiyo Senedi

22.12.2023 vade tarihli 220.000 $ Bedelli Kambiyo Senedi

İcra Ödeme Emirleri

İlk İcra takibinde alacaklının xxxx olduğunu gösterir UYAP sorgu ekran fotoğrafı

İcra Dairesince verilen satış ilanı

ANK-DOK-2023656- Kriminal Raporu

Şikayet dilekçesi ve azilname

Şüphelilere ait haber çıktıları

HMK 209. madde uygulanması gerektiğini gösterir Yargıtay kararları

Müvekkile ait SGK çıktısı, taşınır taşınmaz sorgusu

Azilname ve ifade tutanağı

Adli yardıma ilişkin SGK kaydı, taşınır taşınmaz sorgusu

Noter onaylı vekaletname

DAVACI VEKİLİ

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara