Mersin Anayasa Mahkemesi Avukatı

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru bir anayasa avukatı yani anayasa ile ilgilenen avukat tarafından Anayasa mahkemesine gönderilecek başvuru ile yapılmaktadır. Anayasa mahkemesi başvuru formu Anayasa Mahkemesinin web sitesinde yer almaktadır. Anayasa mahkemesine başvuru yapılırken anayasaya aykırılıklar tek tek yazılmalı normal temyiz ve istinaf dilekçesinden farklı olmalıdır.

Anayasa mahkemesi bireysel başvuru “bireysel başvuru formu” kullanılarak resmi dilde yapılır. Başvuru formunun örneği www.anayasa.gov.tr adlı siteden erişmek mümkündür.

Mersin Anayasa Mahkemesi Avukatı

Mersin anayasa mahkemesi ile belirtilmek istenen Mersinde anayasaya davalarına bakan avukatlar kast edilmektedir. Kanunumuzda anayasa mahkemesi avukatı diye bir kavram yoktur. Fakat bazı avukatlar yaptığı fazla bireysel başvuru sebebiyle bu konu hakkında uzman hale gelmiştir. Hukuk büromuz avukatları bu nokta da anayasa mahkemesi bireysel başvuru konusunda uzman olduğunu beyan etmek isteriz.

Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile mersin anayasa mahkemesi avukatı olarak ihtisas yapmıştır. Anayasa ayrı bir kanun olup kanunlar hiyerarşisinde en üst sıradadır. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa da tanımlanan hak ve özgürlüklerine ilişkin yapılmaktadır. Bu başvurunun yapılması için başvuru yapan kişinin hak ve özgürlükleri ihlal edilmiş olması gerekmektedir. Hakları ve özgürlükleri ihlal edilen kişilerin nasıl bireysel başvuru yapacağını aşağıda kısaca anlatacağız. Hukuk büromuz mersin Anayasa Mahkemesi olarak hizmet vermekte olup büromuz avukatları anayasa konusunda uzmandır.

Mersin Anayasa Mahkemesi Avukatı Tunç Sudi Tol İletişim Bilgileri

Mersin Anayasa Mahkemesi Avukatı :Avukat Tunç Sudi TOL
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye Mh. Zeytinlibahçe Cd. 4903. Sokak No:23 Kat:15 No:136 Profit İş Merkezi Akdeniz/MERSİN
Mail :av.tuncsuditol@hotmail.com
Mersin Anayasa Mahkemesi Avukatı

Anayasa Mahkemesine Kimler Başvuru Yapabilir?

Anayasa mahkemesine hak ve özgürlükleri zedelenen yani ihlal edilen herkes (tüzel kişiler dahil) başvuru yapabilir. Yalnız kamu tüzel kişilikleri bu başvuruyu yapamamaktadır.

Mersin Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yapma Şartları Neledir?

Anayasa mahkemesi bireysel başvuru için ilk şart iç hukuk yolunun tüketilmiş olmasıdır. İkinci şart ise kesinleşen karara karşı 30 gün içinde başvurunun yapılması gerektiğidir. Bu süreyi aşan başvurular incelenmeksizin usulen ret olunur. Üçüncü şart ise başvurucun güncel ve kişisel bir hakkının doğrudan etkilenmesidir. Son şart ise başvurunun anayasal açıdan önem taşımasıdır.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Nereye Yapılır?

Bireysel başvuru anayasa mahkemesine doğrudan yapılabileceği gibi mahkemeler aracılığıyla da yapılabilir. Ayrıca yurt dışında TC konsolosluklar vasıtasıyla da yapılabilmektedir.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu Nasıl Doldurulur? Neler İçermesi Gereklidir?

a) Başvurucunun, avukatının veya kanuni temsilcisin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, mesleği ve adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.

b) Başvurucunun tüzel kişi olması hâlinde Başvurucunun, avukatının veya kanuni temsilcisin; Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, unvanı, adresi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,

c) Kamu gücünün ihlale neden olduğu iddia edilen işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti.

d) Bireysel başvuru kapsamındaki güncel ve kişisel haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar.

e) İhlal edildiği iddia edilen temel haklar ve bunlara ilişkin açıklamaların birbirleriyle ilişkilendirilerek ayrı ayrı yapılması.

f) Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların tarih sırasına göre yazılması.

g) Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih) Başvurucunun talepleri.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formuna Eklenmesi Gereken Belgeler:

  • a) Vekaletname yada onaylı nufüs kağıt örneği
  • b) Başvuru Harcının ödendiğine dair fatura
  • c) Nihai karar ya da işlemi öğrenme tarihini gösteren belge.
  • d) Delillere)Adli yardım talebi varsa başvurucunun yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeler ile mevzuatta adli yardım talebinde bulunabilmek için öngörülen diğer belgeler.

Anayasa Mahkemesi Yargılama Süresi Ne Kadar Sürer?

Kanunda anayasa mahkemesinin yargılama süresine ilişkin herhangi bir kıstas yoktur. Başvurular sadece geliş sırasına göre değil aynı zamanda önem sırasına göre de incelenmektedir. Bu nokta yargılama süresi tamamen mahkemenin iş yüküne göre değişmektedir.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuruları Nasıl İnceler?

Anayasa mahkemesi davanın esasına ilişkin bir inceleme yapmaz. Başvurucunun anayasada belirlenen temel hakkının ihlali edilip edilmediğini inceler. Eğer ihlal tespit ederse, ilgili ihlalin hemen düzeltilmesi için gerekli kurumlara kararı gönderir. Anayasa mahkemesi kararı tüm kurumlar için bağlayıcıdır. Anayasa mahkemesi ayrıca kamu işlemi ile bir hakkın ihlal edildiğini tespit ederse, öncelikle bu ihlalin giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına gerek olup olmadığına karar verir. Yeniden yargılama yapılmasında bir lüzum yoksa başvuru lehine uygun bir tazminata hükmeder.

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İçin Avukat Tutmaya Gerek Var mıdır?

Anayasa mahkemesi mahkemelerin en üstü olup hukukun aslında en doğru şekilde uygulandığı yerdir. Kanunumuzda hak düşürücü süreler gibi bir çok usul kuralı olup bunlara uyulması en zorunlu yer Anayasa Mahkemesidir. Bu nokta da süreleri kaçırmamak, talebini hukuki dil ile anlatabilmenin en iyi yolu konusunda uzman bir avukat tutmaktır. Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile Anayasa mahkemesi nezdinde bir çok hak ihlalini engellemiştir. Bu nokta da iç yargı yolunu tüketen vatandaşlarımızın 30 günlük hak düşürücü süreyi göz önünde bulundurarak hiç zaman kaybetmeden tarafımıza başvurması çok önem taşımaktadır. Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara