Mersin Silifke Avukat

Mersin Silifke Avukat: Hukukun her bir birey için tanıdığı savunma hakkını yerine getirmesine hukuki destek veren avukatlar kişi hakkına inan ve sabır ile doğru savunmayı yapmaya gayret eden meslek örgütü mensuplarıdır. Kişinin haklarına ulaşması için davaları mahkemeler taşıyan, kararların alınmasında, hukukun işletilmesinde ve hak sahibinin hakkını elde etmesinde etkin rol oynayan avukatlardır.

da kendinizi rahat hissetmeniz önemlidir. Her durumda, bir avukat seçerken sorular sormaktan veya birden fazla avukatla görüşmekten çekinmeyin.

Silifke Avukat İletişim Bilgileri

Silifke Avukat :Avukat Tunç Sudi TOL
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye Mh. Zeytinlibahçe Cd. 4903. Sokak No:23 Kat:15 No:136 Profit İş Merkezi Akdeniz/MERSİN
Mail :av.tuncsuditol@hotmail.com

Mersin Silifke Avukatının Baktığı Davalar Nelerdir?

Ama yaptıkları elle tutulan ve gözle görülen somut bir şey olmadığı için aslında hak mahrumiyetine kendileri uğruyor çoğu zaman yaptıkları küçümsenen avukatlar insana hizmeti en güzel şekilde yerine getiren meslek grubudur. Müvekkilinin hakkını korumakla görevli olan avukat onun acısını ya da duygularını da paylaşan kişidir, gerek mesleki sorumluluğu gerekse insani yaklaşımları ile müvekkilinin yaşadıklarını kendisi yaşıyormuş gibi davranan avukatlar savunmalarını bu yönde yaparlar. Gerek hak arama özgürlüğünün kullanılmasında gerekse bu hakkın korunmasında bireylere hukuki yardımda bulunan Silifke avukat bu mesleğin onurlu temsilcileridir.

Mersin Silifke’deki bir avukatın baktığı davalar, avukatın uzmanlık alanlarına ve deneyimine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak avukatlar farklı hukuki konulara odaklanabilirler. İşte Mersin Silifke avukatların bakabileceği bazı yaygın hukuki alanlar:

 • Silifke Ceza Hukuku Avukatı : Silifke ceza avukatları, suçlu ve suçsuz kişileri savunmak, suç mağdurlarını temsil etmek veya ceza hukuku ile ilgili diğer konularda danışmanlık yapmak için ceza hukuku davalarına odaklanabilirler.
 • Silifke Aile Hukuku Avukatı: Silifke boşanma avukatları, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı ve evlat edinme gibi aile hukukuyla ilgili davaları ele alabilirler.
 • Silifke İş Hukuku Avukatı: İş hukuku avukatları, işçi ve işverenler arasındaki anlaşmazlıkları, işten çıkarmaları, iş sözleşmelerini ve işçi haklarını ele alabilirler.
 • Silifke Gayrimenkul Hukuku Avukatı: Gayrimenkul hukuku avukatları, emlak alım satımı, kira anlaşmazlıkları, tapu işlemleri ve mülkiyet hakları ile ilgili davalara odaklanabilirler.
 • Silifke Ticaret Hukuku Avukatı: Ticaret hukuku avukatları, şirketlerin kuruluşu, sözleşmeler, ticaret anlaşmazlıkları ve ticaret regülasyonları gibi ticari konuları ele alabilirler.
 • Silifke Miras Hukuku Avukatı: Miras hukuku avukatları, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, vasiyetnameleri hazırlamak ve miras işlemlerini yönetmek için çalışabilirler.
 • Silifke İdare Hukuku Avukatı: İdare hukuku avukatları, kamu kurumlarına karşı dava açmak veya yönetim işlemlerini gözden geçirmek için uzmanlaşabilirler.
 • Silifke İş Kazaları ve Tazminat Avukatı: İş kazaları ve tazminat hukuku avukatları, iş yerinde meydana gelen kazaların mağdurlarını temsil edebilirler.

Bu, Mersin Silifke’deki avukatların bakabileceği davaların yalnızca birkaç örneğidir. Her avukatın uzmanlık alanları ve ilgi alanları farklı olabilir, bu nedenle bir avukatı seçerken, spesifik hukuki ihtiyaçlarınıza ve davalarınıza en uygun avukatı bulmak önemlidir.

Mersin Silifke Avukatının Görevleri Nelerdir?

Hayatın olağan akışı içinde her bir ferdin suç işleme ya da suça maruz kalma olasılığı vardır, böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığı anda ilk umut her zaman avukat olur. Hem hakkımızın korunması hem de hukuk düzeni içinde savunulmak adına hukuki bir yardım arayışına girer ve iyi bir avukat bulmaya gayret ederiz. Bu durumda kalan kişi o zaman avukatın önemini ve değerini idrak eder, avukat adaletin temelinde ki en önemli unsurdur. Müvekkillerine hak ve yükümlülükleri hakkında gerekli tüm bilgileri aktarır, hukuk sisteminde ki işleyişi ile alakalı bilgiler verir. 

Mahkeme, yargı hatta idari makamlar önünde her türlü hukuki yardımı sunar, müvekkillerinin hakkını korurken adaletin de gerçekleşmesini sağlarlar. Silifke avukat ulusal ve uluslararası hukuk tarafından tanınan insan hakları ile temel özgürlüklerin korunmasını ve yüceltilmesini sağlamaya gayret ederler, her zaman için müvekkillerinin menfaatlerine saygı duyarlar. Avukat herkese eşit davranan toplumda tüm bireyler ile birlikte hareket edebilen kişidir, bu konuda gerekli bilgi onanımı ve tecrübeye sahiptirler. 1136 sayılı avukatlık kanunu avukatın görevlerini belirlemiş durumdadır buna göre avukatlar dava takibi ile ilgili işlemleri yürütür ve sonuçlanmasını sağlar. İstenmesi halinde hukuki görüş bildirir, birçok alanda sözleşmelerin hazırlanmasını sağlar, hukuki danışmanlık yapar.

İyi bir Silifke avukat olmak için sistematik bir düşünme sistemi kabiliyeti sahibi olmalı, analiz gücü yüksek olmalı, probleme ve sorunların çözümünde etkin rol almalı ve etkileyici ve akıcı bir konuşma yeteneğine sahip olmalı. Yargı karşısında kişi ve kuruluşların savunmalarını yapan, haklarını koruyan, hukuki ve yasal işlemlerinde yol göstericilik yapan avukatlar ülkemizde hukuk eğitimi almış, avukatlık stajı almış ve yasalar karşısında gereken şartları taşıyan kişilerdir, aksi bir durumda olan bireyin ülkemizde avukatlık yapması söz konusu değildir. Anlaşmazlıkların ya da hukuki sorunların çözümünde kanunlar kapsamında hizmet veren avukatların aynı zamanda hukuki danışmanlık ya da görüş beyan etme gibi görevleri de vardır.

Avukatlık mesleğini icra eden Silifke avukat şeffaf olmalı süreci müvekkili ile eksiksiz paylaşmalı ve onu her aşamada bilgilendirmeli. Müvekkili ile alakalı sırları kimseyle paylaşmamalı ve asla davalarda taraf olmamalı çünkü avukatın asli görevi savunma hakkının yerine getirilmesidir. Avukat hiçbir zaman çekişmeli hak elde edemez yani davaya konu olan mallar üzerinde avukatın bir hak talep etmesi söz konusu dahi olamaz. Avukat aynı davada birbiri ile menfaat çelişkisi yaşayan bireyleri temsil edemez, hak savunmasında bulunamaz. Avukat görevini tam bağımsızlık ilkesi gereği yerine getirmelidir, bunu zedeleyeceğine inandığı davayı kabul etmemeli hatta direk ret etmelidir. Avukat hiçbir idari, siyasi ya da ekonomik yapıya bağımlı değildir hatta meslek örgütü baroya dahi bağımlı değildir, hiç kimse avukata talimat veremez ya da telkinde bulunamaz.

Mersin Silifke Avukat Ücretleri Hangi Aralıklarda?

Mersin Silifke’deki avukat ücretleri, bir avukatın deneyimi, uzmanlık alanı, dava türü ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, avukatlık ücretleri genellikle avukat ile müvekkil arasında özel bir anlaşma gerektirir. Ancak genel olarak, avukatların ücretlendirilmesi aşağıdaki şekilde farklı aralıklarda olabilir:

 • 1 saatlik ücret belirlenebilir. Bir avukatın hizmetlerini saatlik olarak ücretlendirdiği yaygın bir uygulamadır. Saatlik ücretler, avukatın deneyimine ve uzmanlığına göre değişebilir. Özellikle karmaşık veya uzun süreli davalar için saatlik ücretler kullanılır.
 • Sabit bir ücret belirlenebilir. Bazı avukatlar, belirli hukuki işlemleri veya hizmetleri sabit bir ücret karşılığında sunarlar. Örneğin, bir avukat bir evliliği sona erdirmek için sabit bir boşanma ücreti talep edebilir.
 • Başarıya odaklı dava sonunda bir ücret belirlenebilir. Bazı davalar için avukatlar, davayı kazanmaları halinde bir yüzdelik oranında “başarı ücreti” alabilirler. Bu, tazminat davaları gibi durumlarda sıkça görülür.

Avukat ücretleri, belirli bir davayla ilgili ihtiyaçlarınıza ve avukatın sunduğu hizmetlere göre değişebilir. İlk görüşmeyi yaparken, avukatınızla ücret konusunu netleştirmeniz önemlidir. Ayrıca, avukatlık ücretleri, davanın karmaşıklığına, süresine ve yerel piyasa koşullarına da bağlı olarak değişebilir. Avukatlar, muhtemelen ücretlendirme politikalarını ve ücretleri konusunda açık olacaklardır, bu nedenle bir avukatla çalışmadan önce ücretler konusunda anlaşma sağlamak önemlidir.

Mersin Silifke Avukat Nasıl Bulunur?

Hukuki bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda, doğru avukatı bulmak önemlidir. Mersin Silifke’de avukat arayışınızı kolaylaştırmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

 • Baro Web Sitesinden avukat araması yapabilirsiniz. Mersin Barosu’nun resmi web sitesi, bölgedeki avukatların kapsamlı bir listesini sunar. Bu platform, avukatların uzmanlık alanlarına ve iletişim bilgilerine erişmenizi sağlar, böylece ihtiyacınıza uygun bir avukatı bulabilirsiniz.
 • İnternet Araştırması yapabilirsiniz. İnternet, Mersin Silifke Avukatlar hakkında bilgi edinmek için mükemmel bir kaynaktır. “Mersin Silifke Avukat” gibi anahtar kelimelerle avukat araması yaparak avukatların web sitelerini ve iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.
 • Tanıdıklarınızdan kişisel tavsiyeler alabilirsiniz. Aile üyeleri, arkadaşlar veya iş arkadaşları, daha önce avukatlarla çalışmış olabilirler veya size uygun bir avukatı tavsiye edebilirler. Kişisel tavsiyeler, güvenilir bir avukat bulmanıza yardımcı olabilir.
 • Bizzat Mersin ilindeki ofisleri ziyaret ederek avukat seçmeyi deneyebilirsiniz. Mersin Silifke’deki hukuk danışmanlarına veya avukatlık ofislerine doğrudan başvurarak, hukuki sorununuzu paylaşabilir ve uygun bir avukatla iletişime geçebilirsiniz.

Avukat seçimi, dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Avukatın uzmanlık alanı, deneyimi ve referansları hakkında bilgi edinmek önemlidir. Ayrıca, avukatın ücret politikasını ve iletişim tarzını da göz önünde bulundurmalısınız. Hukuki sorununuzu çözmek için bir avukatla iyi bir işbirliği yapmanız önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

Silifke Avukat Kaç TL?

Silifke avukat ücretleri 10.000 TL’den başlamaktadır. Davaya göre avukatlık ücretleri de farklılık göstermektedir.

Silifke de Adliye Var Mı?

Silifke içinde adliye bulunmaktadır. Burada işlenen suçlar Silifke Adliyesinde görülmektedir.

Silifke Hangi Adliyeye Bağlı?

Silifke adliyesi Mersin merkez ilçe olduğu için Mersin Adalet Sarayına bağlıdır.

Silifke Savcısı Kim?

Silifke savcısı belirli yıllar arasında değişmektedir. Şuan görev yapmakta olan Silifke savcısı için www.silifke.adalet.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara