Nafaka Ödememe Suçu ve Cezası

Nafaka Ödememe Suçu ve Cezası

Uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de nafakanın ödenmemesidir. Boşanma davası sonunda veya boşanma davası sırasında nafakanın ödenmemesi halinde nafaka borçlusu, nafaka alacaklısının şikâyeti üzerine cebri tutuklama cezasına çarptırılabilir.

Nafaka Ödememe Suçu ve Cezası Nedir?

Nafaka borcunu alamayan kişinin öncelikle nafaka borçlusu hakkında icra takibi başlatması gerekir. İcra takibine rağmen nafaka ödenmezse, hapis cezası talebiyle infaz ceza mahkemesine şikâyette bulunulabilir. Şikâyetin yapılabilmesi için ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir ay geçmesi gerekir.

Nafaka yükümlülüğünün ihlali, nafaka borçlusunun nafaka ile ilgili mahkeme kararını yerine getirmemesidir. Bu suçun faili mahkeme kararı ile nafaka ödemekle yükümlü olan kişidir. Mağdur, nafaka alacaklısı olan kişidir.

Dava sürecinde ihtiyati nafaka ödenmezse, onaylı duruşma tutanağı ile icra dairesine başvurularak ödenmeyen nafakaya icra takibi başlatılabilir. Henüz ödeme yapılmamışsa icra, suç duyurusunda bulunarak ceza mahkemesine başvurabilir. Nafaka alacaklısı, nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle borçlunun üç aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteyecektir.

İcra ve İflas Kanununun 344. maddesine göre, mahkeme kararıyla ödemeye mahkûm olduğu nafakanın kararda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde nafaka ödeyen kişinin fiili suç sayılır.

İcra ve İflas Kanununun 344. maddesi uyarınca, nafaka alacaklısının nafakanın ödenmemesi için açtığı icra takibinin bulunduğu yerdeki İcra Mahkemesine, nafakanın ödenmemesi gerekçesiyle şikâyet dilekçesi ile başvurulur. Başvuru üzerine nafaka ödemeyen borçluya 3 aya kadar hapis cezası verilir. Tutuklamanın infazından sonra karar yerine getirilir, borç ödenirse borçlu ibra edilir.

İİK madde 344/2 uyarınca nafaka borçlusu nafakanın kaldırılmasına veya azaltılmasına ilişkin dava açmış ise, İcra Mahkemesinin uygun görmemesi halinde tutukluluğun infazı yargılamanın sonuna bırakılabilir. Nafakanın ertelenmesi veya düşürülmesi, cezanın ertelenmesi talebi olarak kabul edilir. Nafaka Borcunu İhlal Suçu İçin Gerekli Şartlar Şu Şekildedir;

Nafakanın ödenmesine ilişkin bir mahkeme kararı olması ve nafakanın hukuken devam etmesi gerekir. Nafaka ödenmesine ilişkin karar, geçici veya nihai karar niteliğinde olabilir. Nafakanın tahsili için icra takibi başlatılmış ve ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmiş olması gerekir. Ödeme emri borçlu asıl yerine vekile bildirilirse bu suç oluşmaz. Ödeme veya icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında en az bir aylık cari nafaka borcu bulunması gerekir. Nafaka yükümlülüğünü ihlal suçu kasten işlenebilecek bir suçtur. Nafaka ödememek kanunumuzda suç olarak düzenlenmiştir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara