Reddi Miras Davası Dilekçe Örneği

Reddi Miras Davası Dilekçe Örneği

T.C MERSİN NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

İSTEMDE BULUNAN:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi Tol

MADDİ İLGİLİ(Muris) :

KONU :Mirasın reddi beyanının tespiti ve tescili ile, mirasın reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen mirasçılara bildirilmesi istemimi içerir.

AÇIKLAMALAR:

1-)Müteveffa 09/09/2022 tarihinde MERSİN İlinde vefat etmiştir. (Ek-Ölüm Belgesi) Müvekkilim, müteveffanın oğludur.

2-) Müvekkilim ekte sunulan veraset ilamı doğrultusunda müteveffanın vefatını takiben yasal mirasçısı konumuna gelmesi sebebiyle tarafına intikal edecek olan mirası koşulsuz ve şartsız olarak REDDETMEKTEDİR. Bu sebeplerle MİRASIN REDDİ talebimizin tespiti ve tescilini Sayın Mahkemenizden saygıyla ve vekaleten arz ve talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :4721 S. K. m. 605, 606, 609, 6100 S. K. m. 382-388

HUKUKİ DELİLLER :Ölüm belgesi, Nüfus kaydı, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi, keşif, yemin ve sair tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlerle, müvekkilimizin REDDİ MİRAS istemimin tespiti ve tescilini saygıyla ve vekaleten arz ve talep ederiz. 25/11/2022

İstem Sahibi Vekili

Av. Tunç Sudi Tol

EKLER:

1-Ölüm belgesi

2-Veraset İlamı

3- Onaylı vekaletname örneği.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara