Rekabet Yasağı Sözleşme Örneği

Rekabet Yasağı Sözleşme Örneği; tarafların rekabet etmesini önlemek amacıyla yapılan sözleşme türüdür. İlgili sözleşmeyi her sözleşmeye eklemek mümkündür. İlgili sözleşme teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman mersin avukat ekimizden destek alınız. Rekabet yasağı sözleşmesi her iki tarafa sorumluluk yükleyen sözleşmelerdir. Bu sorumluluk gizlilik olabilir, aynı sektörde çalışmamak bile olabilmektedir. Rekabet yasağı sözleşmesi hazırlanırken muhakkak anayasal haklar çerçevesinde sınırlı olmalıdır. 

Rekabet Yasağı Nedir?

Türk Hukukunda rekabet yasağı, işçinin işverenle olan iş ilişkisinin sona ermesinden sonra belirli bir süre boyunca işverenin rakip bir işyerinde çalışmasını yasaklayan bir hükümdür. Rekabet yasağı, işverenin iş sırlarını ve müşteri çevresini koruma amacını taşır.

Rekabet yasağı, Türk Borçlar Kanunu’nun 444. maddesinde düzenlenir ve işçinin işyerinde edindiği bilgi ve becerileri korumayı hedefler. Ancak rekabet yasağının geçerliliği için belirli şartlar vardır:

  • Rekabet yasağı makul ve gerekli olmalıdır.
  • Rekabet yasağı işçinin mesleki faaliyetlerini aşırı derecede sınırlamamalıdır.
  • Rekabet yasağının süresi, koruma amacına uygun olmalıdır.

Rekabet yasağı sözleşme örneğinin geçerliliği mahkeme tarafından değerlendirilir. Geçerliyse işçi tazminat ödeyebilir. Rekabet yasağı sözleşmeleri işveren ve işçi arasındaki önemli bir anlaşmadır, iş sırlarının korunmasına yardımcı olur.

Rekabet Yasağı Sözleşme Örneği

Madde 1- Taraflar

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde, ….. adresinde bulunan (Bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır.) ile ….. (Bundan sonra İŞÇİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir

İŞÇİ’nin ŞİRKET tarafından istihdam edilmesi karşılığında taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

Madde 2- Şartlar ve Rekabete İlişkin Hükümler

İŞÇİ çalıştığı süre boyunca, haksız rekabetin konusunu oluşturacak eylemlerden kaçınacağını, işin sona ermesi veya işten çıkarma sebeplerine bakılmaksızın şirket ile ilişiği kesildiği andan itibaren … (ay, yıl, vs.) boyunca ŞİRKET ve onun külli ve cüz’i haleflerinin işiyle (firmasıyla) doğrudan veya dolaylı olarak rekabet etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Buradaki kullanımıyla “rekabet etmeme” terimi, İŞÇİ’nin ŞİRKET’in şimdiki işi veya ŞİRKET’in çalışma (istihdam) süresi boyunca gerçek anlamda (esaslı olarak) iştigal edeceği diğer iş aktiviteleriyle önemli ölçüde benzer veya bunlarla rekabet halinde olan bir işe sahip olmayacağı, böyle bir işi idare etmeyeceği, işletmeyeceği, böyle bir işte danışman olarak hareket etmeyeceği veya böyle bir işte çalışmayacağı manasına gelecektir.

İŞÇİ, ŞİRKET’in işbu sözleşmeye itimat ederek kendisinin ticari sırlara, müşterilere ve diğer gizli verilere erişmesine izin vereceğini ve bu sözleşme hükümlerinin ŞİRKET’i ve onun itibarını korumak için oldukça gerekli olduğunu kabul ve beyan eder. İŞÇİ bu bilgileri gizli tutacağını ve bu bilgileri kendi yararına kullanmayacağını veya herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğini kabul eder.

Taraflar yukarıda yazılı tarihte işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.

İşçi                                                                        İşveren

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara