Sponsorluk Sözleşmesi Örneği

Bugünkü yazımızda sizlerle Sponsorluk Sözleşmesi Örneğini paylaşacağız.

Sponsorluk Sözleşmesi

Sponsorluk: Bir organizasyon için şirket ve şahısların maddi anlamda destek olmasını garanti altına alan sözleşmedir. Sponsorluk nakdi olabileceği gibi malen de olması mümkündür. Sponsorluğun bir yazıya dökülerek sözleşme altına alınması tarafları güvence altına almaktadır. Sponsorluk sözleşmeleri genel sözleşmeler ile aynı kurallara sahiptir. Sözleşme hazırlanırken taraf isim ve iletişim bilgileri, sözleşmenin konusu, tarafların yükümlülükleri ve cezai sorumlulukları, sözleşme fesih nedenleri ve bir uyuşmazlık çıktığında görevli mahkemeler belirtilmelidir. Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile sponsorluk sözleşmeleri konusunda uzman hale gelmiştir. Bu sözleşmeler her ne kadar basit sözleşmeler gibi dursa da muhakkak konusunda uzman mersin avukatlarımızdan destek alınması gerekmektedir.

Sponsorluk Sözleşmesi Örneği

Madde 1- : Sözleşme Tarafları

1)Sponsorluk Alan Kişi/Kurum:

-İsim, Soy isim, adres :

( İşbu sözleşmede artık Organizatör olarak anılacaktır.)

2)Sponsor Veren Kişi/Kurum:

-İsim Soy isim, adres :

( İşbu sözleşmede artık Sponsor olarak anılacaktır.)

Nakdi sponsorluk alınacak olması halinde;

– banka ve Şube Adı :

– Numarası :

Madde 2: Sözleşme Konusu

İşbu sözleşme ile Sponsor, sözleşmede belirtilen süre ve koşullar uyarınca organizatörün sponsoru olarak, bu çerçevede organizatör ile ilgili sözleşmede belirtilen haklardan yararlanma olanağına sahip olacaktır.

Madde 3: Sözleşme Süresi

Sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Madde 4: Sponsorluk Türü ve Bedeli

Sponsor tarafından organizatör sağlanacak katkı……………………… olarak sağlanacaktır. (Katkı türlerinden biri seçilip yazılacaktır. Katkı ayni, nakdi, ayni ve nakdi olabilir.)

Nakdi sponsorluk alınması halinde;

Sponsorluk konusu işin bedeli (KDV Dahil) …………………………………YTL.

………………………………………………………………Yeni Türk Lirasıdır.

Madde5: Sponsorluğun Konusu

Ülke ve kent ekonomisine değer katan kişi ve kuruluşları kamuoyuna tanıtmak, moral ve motivasyonlarını güçlendirmek, bölgeye yatırım teşvik etmek adına düzenlenen Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri gecesi için sponsorluk sözleşmesidir. İş bu sponsorluk sözleşmesi ile ilgili gecenin düzenlenmesine katkı sağlanacaktır.

Madde 6: Sponsorun Hakları ve Yükümlülükleri

-Sponsor sözleşmede belirtilen sponsorluk ücretini ödül gecesi öncesi ödemek ile yükümlüdür.

-Sponsor ödemeyi yapmaması veya geç yapması halinde yıllık yasal faiz uygulanacaktır.

Madde 7: Sözleşme Feshi

Sözleşme koşullarından herhangi birinin herhangi bir sebeple hiç ve/veya gereği gibi yerine getirilememesi halinde taraflardan birinin yazılı ihbarı üzerine sözleşme feshedilir. Sözleşmenin belirlenen geceden önce fesih edilmesi halinde sözleşmede belirtilen sponsorluk ücreti organizatöre derhal şekilde ödenecektir.

Madde 8: Tebligat Adresleri

İşbu sözleşmede yer alan hususların getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi için taraflar bu sözleşmenin 1.maddesinde yer alan adreslerini yasal tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini noter aracılığıyla diğer tarafa bildirmedikleri takdirde işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde 9: Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Mersin Mahkemeleri ve Mersin İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 10: Vergi, Resim ve Harçlar

İşbu sözleşmenin imzalanmasından dolayı halen mevcut ve ilerde çıkabilecek mevzuat gereğince doğmuş ve doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsora ait olacaktır.

Madde 11: Sözleşmenin Maddeleri ve Yürürlük

İşbu sözleşme 11(on bir) maddeden oluşmakta olup ………tarihinde bir nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

SPONSOR

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara