Taahhüdü İhlal Cezasına İtiraz Dilekçesi

Bugünkü paylaşacağımız Taahhüdü İhlal Cezasına İtiraz Dilekçesi bu hapis cezası verilmesi durumunda yapılacak olan itiraz dilekçesidir.

İcra Taahhüdü Nedir?

Açık bir icra dosyasında bir alacağa yönelik yazılı ödeme taahhüdü vermeye ve bu belgeye tahliye taahhütnamesi örneği denmektedir. Taahhütnameye uymamak İcra İflas Kanunu 340. madde uyarınca suç olup 3 ay tazyik hapsi verilmektedir. Taahhüdü ihlal suçu şikayete tabi bir suç olup şikayet icra ceza mahkemesine yapılmalıdır. Taahhüdü ihlalden ceza verilebilmesi için ön şart taahhütnamenin usulüne uygun yapılmış olmasıdır. Usulüne uygun bir taahhütnamenin ihlal edilmesi halinde mahkemenin hapis cezası vermesi söz konusu olacaktır. Bugünkü paylaşacağımız Taahhüdü İhlal Cezasına İtiraz Dilekçesi bu hapis cezası verilmesi durumunda yapılacak olan itiraz dilekçesidir. İtiraz doğrudan icra ceza mahkemesine yapılmalıdır. İcra hukuku üzerine paylaştığımız bu dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir icra avukatından destek alınması gerekmektedir.

Taahhüdü İhlal Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

MERSİN 3.İCRA CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2018/527E. – 2018/1230K.

KARAR NO: 2022/1340

İCRA DAİRESİ D.NO: 2022/153597

İTİRAZ EDEN SANIK :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

ADRES : Adres antettedir.

TALEP KONUSU : Mersin 5.İcra Ceza Mahkemesi’nin 04.10.2022 tarih, 2018/532 Esas, 2018/3220 Karar sayılı gerekçeli kararına karşı süresinde sunulan itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkil hakkında Mersin 5.İcra Ceza Mahkemesi’nin 04.10.2023 tarih, 2023/517 Esas ve 2023/1220 Karar sayılı gerekçeli kararı ile 3 Aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair hüküm verilmiştir. 24.10.2023 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen karara karşı 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz ediyoruz. Şöyle ki;

-Anayasa ve İcra İflas Kanunu Yönünden-

a-İcra ve İflas Kanunu’muzun ‘Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza başlığını taşıyan 340.maddesinde; “Alacaklının muvafakati ile İcra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartının, borçlu tarafından makul bir sebep olmaksızın ihlali, seçimlik hareketli suçlar ile düzenlenmiş, yaptırımı ise özgürlüğü bağlayıcı ceza olarak öngörülmüştür.

Nitekim; Ceza Genel Kurulu’nun 22.01.2002 gün ve 294-1 sayılı kararında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, anılan maddedeki ‘makul sebep’ kavramının, Anayasa’nın 38.Madde 9.Fıkrasındaki ‘yerine getirmeme’ kavramından daha dar olduğu belirtilerek, Anayasamızın bu madde ile, borcu yerine getirmeyeni değil, ekonomik aciz içerisinde olup bu nedenle borcunu ifa etmeyeni korumakta olduğu ifade edilmiştir.

b- Anayasamızın ve amir hükümlerimizin gereği; Sadece ‘ödeme gücü olduğu halde borcunu ihlal edenlerin’ cezalandırılması gerekmektedir. Müvekkil Hakkari/Çukurca Üzümlü mevkii 2. HD. Tugay Komutanlığı’nda sözleşmeli er olarak görev yapmaktadır. Kendisi ailesine destek olmak ve hayatını zorluklara rağmen idame ettirebilmek amacıyla hareket ederek müşteki bankaya borçlanmış ve mecbur kalması sebebiyle taahhütname imzalamıştır. Müvekkilim ödeme güçlüğü çekmektedir ve bu keyfi bir durum değildir.

c-Anayasamızın 38.Maddesinin ceza sorumluluğunun şahsi olduğunu emreden 6.fıkrasına, 4709 Sayılı Kanunla, ‘Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz hükmü ilave edilmiştir. Yukarıda izah etmiş olduğumuz sebeplerden dolayı müvekkil hakkında verilmiş bulunan 3 AYA KADAR TAZYİK HAPSİ cezasına itirazlarımızı sunuyoruz.

-Müvekkile 3 aylık mehil verilmesi halinde borcun tamamını TSK Er sözleşmesi son bulunca alacağı tazminattan kapatacaktır.

2- Müvekkilimiz hali hazırda Bingöl 4.Hd.Tugay Komutanlığı’nda Sözleşmeli Er olarak göreve devam etmektedir. Ve bu sözleşme dahilinde kendisi 15.01.2019 tarihine kadar görevini ifa etmeye devam edecektir. İş bu sözleşmeyi ekte ibraz ediyoruz.(ek-1)

3-Müvekkil maddi getirisinin yetersiz olması sebebi ile taahhüt etmiş olduğu borcun taksitlerini ödeyememiştir. Fakat kendisinin sözleşmesi 15.01.2019’da yani 3 ay içerisinde son bulacaktır ve kendisi yüklü miktarda görev tazminatı alacaktır. Fakat sayın mahkemeniz tarafından verilmiş bulunan tazyik hapis cezasının infazının gerçekleştirilmesi durumunda mevzu bahis sözleşmesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tek taraflı olarak tazminatsız olarak fesih edilecektir ve bunu izleyen süreçte geri dönülmesi imkansız maddi ve manevi problemler vücut bulacaktır.

4- Müvekkil hakkında verilmiş olan hapis cezasının icra edilmesi halinde yukarıda belirtildiği gibi, sanığın sözleşmesi tazminatsız fesih edilecektir. Bu durumda müşteki bankaya olan borç kapanamayacağı gibi müvekkilde hayattan ve işinden koparılacaktır.

DELİLLER : İcra takip dosyası, tanık, bilirkişi ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER: T.C. Anayasası M.38/6 , İ.İ.K, İlgili yasal mevzuat.

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda izah etmiş olduğumuz sebeplerden ötürü sayın mahkemenizden müvekkil hakkında verilmiş bulunan 3 AYLIK TAZYİK HAPSİ CEZASI’ nın İTİRAZEN kaldırılmasını, eğer mahkemeniz aksi kanaatte ise müvekkil hakkında verilen 3 aylık tazyik hapsinin infazının 3 ay ertelenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

EKLER :

1-Sözleşmeli Erbaş Sözleşmeli Er Sözleşme Belgesi.

2- Ceza Genel Kurulu kararı.

3- İcra dosyası.

Av.Tunç Sudi TOL

SANIK VEKİLİ

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara