TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ VE ŞARTLARI

Tahliye taahhütnamesi ve şartları; kiralananın taahhütnamede belirtilen tarihte gayrimenkulü hiçbir şarta ve ihtara gerek kalmadan tahliye edeceğine dair imzaladığı belgedir. Kanunumuz burada kiraya vereni tahliye konusunda koruma altına almıştır. Kiracı tahliye taahhütnamesinde kiralananın tesliminden sonra kiralananı belirtilen tarihte tahliye etmeyi taahhüt eder. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 352. madde kiracıdan kaynaklanan sebeplerle tahliye durumunu düzenlemiştir. Kanunumuz “kiracı kiralananın teslim edilmesinden sonra kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” Demek suretiyle tahliye taahhüdünü açıklamıştır. Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartları şunlardır:

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ VE ŞARTLARI

Tahliye taahhüdü yazılı şekilde yapılmalıdır.

Tahliye taahhütnamesinin geçerliliği yazılı şekle bağlı kılınmıştır. Sözlü olarak yapılan tahliye taahhüdünün hukuken bir geçerliliği bulunmamaktadır. Kiracı tahliyeye ilişkin beyanını, kira konusu gayrimenkulün tahliye edileceği tarihi ve imzasını atmalıdır.

Tahliye taahhüdünde belirli bir tarih belirtilmelidir.

Tahliye taahhüdünde belirli bir tarihin belirtilmesi zorunludur. Kesin bir tarih belirtilmeden sadece kiracının kiralananın tahliye edeceğine dair düzenlenen tahliye taahhütnamesi geçerli değildir.

Tahliye taahhüdü kira sözleşmesinden sonra imzalanmalıdır.

Tahliye taahhüdünün geçerlik şartlarından biri de tahliye sözleşmesinin kira sözleşmesinden sonra imzalanmasıdır. Öncelikle kira sözleşmesi yapılmalı gayrimenkulün tesliminden sonra tahliye taahhüdü hazırlanmalıdır. Bu geçerlilik şartı kiracıyı korumaktadır. Kira sözleşmesinden önce veya kira sözleşmesi ile aynı anda alınan tahliye taahhüdünün kiracı tarafından mecbur kalınarak imzalandığı kabul edilmektedir.

Tahliye taahhütnamesi kiracının kendisinin veya vekilinin imzalaması gerekmektedir.

Kiracı ile birlikte otursalar dahi kiracının eşi, çocukları veya yakınlarının verdiği tahliye taahhüdü geçerli değildir. Kiracının bizzat kendisi veya açıkça tahliye taahhütnamesi vermeye mezun kıldığı temsilcisi tarafından tahliye taahhütnamesi verilmelidir. Kiracıların birden fazla olduğu durumlarda bütün kiracılar birlikte tahliye taahhütnamesi vermelidir.

Tahliye davası belli bir süre içinde açılmalıdır.

Kanunumuzda kiraya verene tahliye davası açmak için bir süre öngörülmüştür. Kiracı tahliyeyi taahhüt ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde icraya başvurmak ve tahliye davası açmak zorundadır. Aksi takdirde kiraya veren keyfi bir şekilde dilediği zaman tahliye davası açabilirdi. Kanunumuz bu keyfiliği önlemek için böyle bir düzenleme getirmiş ve kiracıyı güvence altına almıştır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara