Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye dava dilekçesi örneği; geçerli bir tahliye taahhüdü olması halinde kiracıyı taşınmazdan tahliye etmeye yarayan dava türüdür. Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davası teknik bir dava olup muhakkak konusunda uzman bir mersin kira hukuku avukatından hukuki destek alınması gerekmektedir. Tahliye taahhütnamesi koşulsuz tahliye iradesi içeren belgedir. Tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için geçerli bir imzanın bulunması ve kira kontratı başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte yapılmış olması gerekmektedir. Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye dava dilekçesi hazırlanırken muhakkak tahliye nedenleri yazılmalı, tahliye taahhütnamesi dilekçeye ek olarak sunulmalıdır. Öncelikle tahliye talepli icra takibi açılabileceği gibi doğrudan tahliye davası da açılabilmektedir. 

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               : 

VEKİLİ                 : 

DAVALI               :

KONU                   : Tahliye taahhüdüne dayalı takibe yapılan itirazın iptali ve tahliye talebimiz hakkındadır. 

İCRA DOSYASI :  Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2024/311 E.

DAVA DEĞERİ  : 45.000.-TL

AÇIKLAMALAR :

Davalı ve kiracı X, mülkiyeti müvekkilimize ait olan Mersin İli, Yenişehir İlçesi,  Çiftlikköy mahallesi, 12121 sokak  No:2 x Apt. Kat 1 Daire 1 adresinde bulunan meskende 11/5/2022 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca oturmaktadır. (EK – 1 kira kontratı )

Kiracı 01/3/2022 tarihinde vermiş olduğu tahliye taahhütnamesi (EK-2 tahliye taahhütnamesi )  ile taşınmazı 15/1/2024 tarihinde tahliye edeceğini taahhüt etmiştir. 2023 yılı Kasım ve Aralık aylarında  kiracı ile görüşmeler yapılmasına rağmen, kiracı taahhüt ettiği tarihte meskeni tahliye ve teslim etmemiştir. Bu nedenle, kiracı aleyhine müvekkilimiz  tarafından  Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2024/2212 E. sayılı takip dosyası ile başlatılmış olan icra takip dosyasından kiracıya tahliye emri gönderilmiş ve kiracı söz konusu tahliye emrine haksız yere itiraz etmiş ve takibi durdurmuştur.

Müvekkilimiz, davalının imzaya itiraz etmediği tahliye taahhüdüne uygun olarak taşınmazın tahliyesini talep etmektedir. Tarafların tüm görüşmelerinde,  kiracının kira bedelinde anlaşmak istemiş ancak müvekkilimiz bedel konusunda bir talebi olmadığını taahhüde uygun olarak taşınmazın tahliyesini istediğini davalıya beyan etmiştir.4-)

Davalının tahliye taahhüdünün düzenlenme tarihine yapmış olduğu itirazda haksız ve mesnetsizdir. Zira, davalı-kiracı imzaya itiraz etmemiş düzenleme tarihine itiraz ederek tahliye taahhüdünün geçersiz olduğunu iddia etmiştir.

Yargıtay’ın “Taahhütnamedeki tanzim tarihinin bos olarak bırakılıp davacıya verildiğinin kabul edilmesi halinde dahi davalı kiracı bu şekildeki davranışının sonucuna katlanmak zorundadır. Tanzim tarihinin sonradan doldurulmuş olmasının sonuca etkisi bulunamamaktadır.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E. 2008/11 K. 2008/2784 11.3.2008 T. ) ” ve “Kiracı tahliye taahhüdü amacıyla boş kağıda imza attığını üzerinin sonradan doldurulduğunu savunmuş ise de, buna itibar edilemez. Bos kağıda imza atan kimse bunun sonucuna katlanması gerekir. Dairemizin kararlılık kazanmış uygulaması da bu yönde olduğu gibi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.12.1990 gün ve 1990/6 E-1990/628 K. sayılı kararı ile 1.7.1992 gün ve E.357-K.422 sayılı kararı ve 17.1.1999 gün ve 1999/6-28-10 sayılı kararları da bu doğrultudadır. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2008/6-369 K. 2008/394 28.5.2008 T.  ” seklindeki kararları incelendiğinde somut olayda tahliye taahhütnamesinde kanuna ve hayatın genel akısına aykırı bir durumun olmadığı anlaşılmaktadır.

 Davalı kiracının , Mersin 1. İcra  Müdürlüğü  2024/22121 E Sayılı dosyasına yapmış olduğu  01/5/2024 tarihli itiraz dilekçesi bir bütün olarak incelendiğinde tahliye taahhütnamesindeki imzaya itiraz etmediği net bir şekilde görülmektedir. Hal böyleyken somut olayda davalının taahhütnamedeki imzaya itiraz etmemesi ile tahliye iradesinin oluştuğu şüpheden uzak bir şekilde ispatlanmıştır. 

İlgili dosyaya ilişkin arabuluculuk dava şartı olması nedeniyle, 2024/4141 Arabuluculuk dosyası ile başvuru yapılmış 5/02/2024 tarihli anlaşmama son tutanağı (EK-3 arabulucu tutanakları ) düzenlenmiştir.

HUKUKI NEDENLER 6098 S. K. m. 352. Ve ilgili mevzuat 

HUKUKİ DELİLLER :  Mersin 1. İcra  Müdürlüğü  2024/32422 E Sayılı dosya, 17/1/2023 başlangıç tarihli kira sözleşmesi, 01/03/2024 düzenleme tarihli Tahliye Taahhütnamesi, tanık, bilirkişi incelemesi ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, kiracının yerinde olmayan tahliye  emrine karşı itirazlarının iptali ile kiracının tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla arz ve  talep ederiz. 05.03.2024 

EKLER :

  1. 01/06/2023 başlangıç tarihli kira sözleşmesi
  2. 01/02/2024 düzenleme tarihli Tahliye Taahhütnamesi
  3. 2024/3525252 Arabuluculuk numaralı son tutanak
  4. Bir adet vekaletname örneği.

Davacı Vekili Av. Tunç Sudi TOL

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Dava Dilekçesi Örneği başlıklı yazımızın sonuna gelirken diğer hukuki alanlarda ihtiyaç duyulan dilekçe örneklerini web sitemizde bulabilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara