Tanık Beyanlarına Karşı Beyan Dilekçesi Örneği

Tanık beyanları bir iddianın ispatı hususunda faydalanılan ispat aracıdır.

Tanık Anlatımlarına Beyan Nasıl Verilir?

Tanıklar mahkemede doğruyu söyleyeceğine namusu ve vicdanı üzerine yemin eder. Görgüsü ve bilgisi dahilinde olan her şeyi anlatır. Tanık beyanları temel husus görgü ve bilgidir. Görgü dahilinde olmayan şeylerin anlatılmaması gerekmektedir. Tanık anlatımlarına beyan yada itiraz ise tanık anlatımlarının görgüye ve bilgiye dayalı yapılmaması, yalan beyanda bulunulması üzerine yapılmaktadır. Mahkeme tanık anlatımları sonrasında taraflara soru sorabilmeleri için hak verir. Soru sorulduktan sonra sorulan sorular ve cevaplar tutanaklara geçirilir. Taraflara tanık anlatımlarına beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verilir. İşte tanık anlatımlarına beyan dilekçesi burada kullanılmaktadır. 2 haftalık süre içinde tanık anlatımlarına karşı beyan ve itiraz edilmelidir. Edilmediği durumunda tanık anlatımları ret edilmiş sayılmaktadır.

Tanık Beyanlarına Karşı Beyan Dilekçesi Örneği

MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

BEYANDA BULUNAN

DAVALI -KARŞI DAVACI:

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL – Av. Ceyhun GÜVEL

(Adres Antettedir.)

DAVACI –

KARŞI DAVALI:

VEKİLİ:

DİLEKÇE KONUSU: Tanık anlatımlarına karşı beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR :

1) Tanıklarımız İddialarımızı Açık Bir Şekilde İspatlamıştır. Evlilik Birliği Karşı Davalının Tam Kusurlu Hareketleri İle Temelinden Sarsılmıştır. Karşı Davalı Müvekkilimden İlk Evliliğinden Olma Çocuğunu Saklamış Ve Yalan Söylemiştir. Daha Sonra Çocukla Beraber Yaşamaları Konusunda Tehdit Etmiş Baskı Kurmuştur. Karşı Davalı Evlilik Birliğinin Gerektirdiği Sorumlulukları Üstlenmemiştir. Ev İşlerine Yardım Etmemiştir. Karşı Davalı Müvekkilimi Sürekli Doğacak Çocukları İle Tehdit Etmiştir. Sürekli Müvekkilime Karşı Tehdit Ve Hakaretlerde Bulunmuştur. Erkekliğine Laf etmiştir. Karşı Davalı Yeni Doğan Çocuklarına Karşı Annelik Yükümlülüklerini Yerine Getirmemiştir.

– Tanıklarımızdan taraflar ile aynı evde yaşayan Begüm ; Karşı davalının müvekkilimden daha önceki evliliğinden olan çocuğunu sakladığını, 1 yıldır tarafların ayrı yaşadığını, karşı davalının müvekkilimle intihara varan tehditlerle baskı kurarak evlendiğini, evlilik birliği devam ederken müvekkilimi çocuk doğurmamakla, doğacak çocuklarını göstermemekle tehdit ettiğini, müvekkilin erkekliğine laf ettiğini ve tüm bunları bizzat gözleriyle gördüğünü, gezmeye diye evden çıkarak eve dönmemek üzere terk ettiğini, müvekkilimi haksız yere karakola şikayet ettiğini, yeni doğan müşterek çocuğa süt bile vermeyerek baba müvekkilime psikolojik şiddet uyguladığını, karşı davalının müşterek çocuğun ihtiyaçlarını karşılamadığı, en temel annelik yükümlülüklerini yerine getirmediğini, halen tehditlere devam ettiğini, evlilik birliği devam ederken karşı davalının ev işlerine hiç yardım etmediğini, temizlik işlerini kendisinin yaptığını, sürekli evde kavga çıkarttığını, hakaretler ettiğini ve yine özellikle belirtmek isteriz ki tüm bunları gözleriyle bizzat gördüğünü beyan etmiştir.

– Tanıklarımızdan Banu; Tarafların 1 yıldır ayrı yaşadığını, karşı davalının 3-4 aylık hamileyken evi terk ettiğini, karşı davalının ailesiyle de sorunlu olduğunu, abisinin tehdidinden kaçarak geldiğini, karşı davalının ailesiyle tanışmalarına izin vermediğini, karşı davalının eski evliliğinden olan çocuğunu zorla yanlarına getirmek istediğini, karşı davalının müvekkilime karşı “Senden iğreniyorum.” dediğini duyduğunu, bu olayları yanlarına gittiğinde bizzat gözleriyle gördüğünü, karşı davalının sürekli ayrılmak istediğini, müvekkilime karşı yüzüne “Çocuğunu doğurup çöpe atacağım.” şeklinde tehditte bulunduğunu, karşı davalının müşterek çocuğun bakımını üstlenmediği gibi çocuğu süt çağında terk ettiğini beyan etmiştir.

– Tanıklarımızdan Ahmet; Tarafların anlaşmazlıklarına gözleriyle bir kaç kez şahit olduğunu, karşı davalının sürekli tehditlerde bulunduğunu, eski evlilikten olma çocuklarını zorla getirmek istediğini, karşı davalının sürekli memnuniyetsiz olduğunu, müvekkilimi sürekli aşağıladığını, erkekliğine laf ettiğini, karşı davalının yine bir gün müşterek çocuğu doğunca çöpe atmak ile tehdit ettiğini gözleriyle gördüğünü beyan etmiştir.

2) Davacı – Karşı Davalı Tanıklarının Doğrudan Görgüye Dayalı Bilgileri Yoktur. Davacı – Karşı Davalı İddialarını İspat Edememiştir.

– Karşı davalı tanıklarından İrem; Müvekkilimin davalıyı çok dövdüğünü, tehdit ettiğini, işkence ettiğini, hamile iken karşı davalı ile ilgilenmediğini beyan etmiş fakat tüm bunları gözleriyle görmediğini, karşı davalının telefonda anlattığını beyan etmiştir.

– Karşı davalı tanıklarından Mustafa; Evlilik birliğine dair görgüye dayalı herhangi bir beyanı olmadığını beyan etmiştir.

– Karşı davalı tanıklarından Papatya; Müvekkilimin karşı davalıya kötü davrandığını, müvekkilimin hamile karşı davalı ile ilgilenmediğini, karşı davalıyı tehdit ettiğini, fakat tüm bunları gözüyle görmediğini, telefonda kızının anlattığını beyan etmiştir.

Karşı davalı tanıkları tarafından verilen beyanlar tamamen iftiradır. Dosyada ne bir darp raporu nede darba dair soruşturma dosyası vardır. Karşı davalının psikolojisi yerinde değildir. Ailesine anlattığı tüm olaylar uydurmadır. Nitekim tanıkların DOĞRUDAN GÖRGÜYE DAYALI beyanları olmadığını kendileri beyan etmiştir. Zaten basit bir mantık önermesiyle somut gerçek ortaya çıkmaktadır. Davalı tanıkları müvekkilimin yeni doğan çocukla ilgilenmediğini beyan etmiştir. Fakat dosyada karşı davalının çocuğu istemediğine dair bizzat kendi beyanı vardır. Müşterek çocuğa doğduğu günden beri müvekkilim bakmaktadır.

İlgili evlilik sebebiyle müvekkilim çok büyük hüsrana uğramıştır. Yeni doğan çocuğuna bir yudum anne sütü bile içirtememiştir. Ayrıca haricen yaptığımız araştırmalarda müşterek çocuğun engelli doğmasında karşı davalının kusuru olduğunu belirtmek isteriz. Müşterek çocukla ilgilenen doktorlar çocuğa anne karnında meydana gelen bir olay sebebiyle böyle doğduğunu beyan etmişlerdir.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlerle;

Tanık anlatımları doğrultusunda davamızın kabulüne, karşı davanın iddianın ispat edilememesi sebebiyle reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla ve vekaleten arz ve talep ederiz. 08.09.2022

Davalı- Karşı Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara