Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla Bölünmesi

Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla Bölünmesi: Miras kalan tarım arazileri söz konusu olduğunda, bu tarım arazilerinin mirasta paylaşılması özel düzenlemelere tabidir. Asgari tarım arazisi büyüklüğü ve yeterli gelirli tarım arazisi büyüklüğü kavramları esas alınarak, tarım arazileri için bölünmez arazi büyüklüğü belirlenmiştir. Bölünemez tarım arazilerinin miras yoluyla satılması, devredilmesi veya paylaşılması mümkün değildir. Buradaki amaç, miras paylaşımı yoluyla yeterli gelire sahip tarım arazilerinin ekonomik olmayan, küçük ve verimsiz arazilere bölünmesini önlemektir. Bu amaçla gerekli düzenlemeler 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda yer almaktadır.

Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla Bölünmesi

Hakim, malı devretmeyi uygun gördüğü mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme kasiyerine yatırması için altı aya kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi halinde altı aylık ek süre verilebilir. Belirtilen süreler içinde bedelin depolanmaması ve devir etmek isteyen başka mirasçıların bulunmaması halinde sulh hakimi, tarım arazisinin veya yeterli gelire sahip tarım arazisinin açık artırma ile satılmasına karar verir.

Yeterli gelire sahip tarım arazilerinin mülkiyetinin devredildiği mirasçının devir nedeniyle diğer mirasçılara ödemek zorunda olduğu miktar ile mirasçının daha önce üzerinde tesis edilmiş olan borçları nedeniyle mirasbırakanın borçları yeterli gelire sahip tarım arazileri, birbirleriyle dengelidir. Bakiye kalırsa diğer mirasçılara payları oranında ödenir.

Miras kalan tarım arazilerinin devri amacıyla kurulmuş aile malları ortaklığı, kâr payı aile malları ortaklığı veya limited şirket; Herhangi bir nedenle fesih ve tasfiye halinde bu ortaklıklara veya limited şirketlere ait tarım arazileri, yeterli gelire sahip tarım arazisi büyüklüklerinin altında kalacak şekilde bölünemez.

Genel miras ilkesine göre, mirasçının ölümü üzerine tereke, mal ve borç olarak bir bütün olarak mirasçılara geçer. Miras bırakanın tek mirasçısı varsa mirasın devrinde herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Ancak miras bırakanın birden fazla mirasçısı varsa terekenin paylaşımında sorunlarla karşılaşılır. Medeni Kanun, bu tür sorunlar çözülene kadar mirasçılar arasında miras ortaklığı olduğunu kabul etmiştir.

Arazi olarak tanımlanan araziler, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve Medeni Kanun’da değişiklik yapılarak artık bölünemez şeklinde güncellenmiştir. Tarım arazileri 20 dekardan küçük olamaz. Daha önce tarla olarak intikal eden topraklar, mirasçılar arasında bölünebilirdi. Artık Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve medeni kanun uyarınca bölünememektedir. Miras hakkında daha detaylı bilgi için mersin miras hukuku avukatı olarak büromuzdan hukuki destek alabilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara