Toroslar Boşanma Avukatı

Toroslar Boşanma Avukatı: Medeni kanunda bir dal olan aile hukuku kapsamına giren tüm uyuşmazlıklar, boşanma, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi daha pek çok davaya bakan avukatlara Toroslar boşanma avukatı ya da halk arasında aile avukatı denir ancak kanunlarda boşanma avukatı diye bir tanım yoktur. Mevzuatta avukatlık branşlara ayrılan bir meslek grubu değildir, kendisini boşanma avukatı olarak tanıtanların yaptığı bu durum yasal da değildir.

Toroslar Boşanma Avukatı Özellikleri

Yıpratan Dava Türü Boşanma Davalarıdır

Davalar arasında her iki tarafı da en fazla yoran ve yıpratan dava türü boşanma davalarıdır, bu nedenle boşanma sürecinde hukuki bir destek almak gerekir. Her davada olduğu gibi boşanma sürecini başlatacak olan dava içinde ciddi bir hazırlık süreci olmalıdır, çiftlerin evlilik hayatlarında yaşadığı tüm konular ele alınmalı, taraf avukatları uyuşmazlık nedenlerini müvekkillerden dinlemeli ve boşanmaya neden olan olguyu tespit ederek hazırlık aşamasını buna göre sürdürmelidir.

Dava Kesinlikle Haklı Bir Nedene Dayandırmalıdır

Hukuk sistemimiz boşanma süreçlerinde davaları kesinlikle haklı bir nedene dayandırmaktadır, haklı nedenlerin olmaması durumunda mahkemelerde ki boşanma davaları sonuçlanmaz ve dava ret edilir. Evliliğin devamında yaşanan olayları dinleyen ve inceleyen avukatın boşanma davası açmak için araması gereken olgular arasında ilk olarak aldatma yer alır, Medeni Kanunun 161. maddesine göre aldatma boşanmada haklı nedenler arasında ilk sıradadır. Medeni kanunun 162. maddesine göre boşanma nedenlerinden bir diğeri ise eşlerden birinin diğerinin hayatına kast eden davranışlar göstermesi, kötü davranması, onurunu kıran tavırlar sergilemesi de boşanmalarda haklı nedenlerdir.

Boşanma Süreçleri Bir Avukat İle Başlatılmalıdır

Madde 163 eşlerden birinin karşı tarafı küçük düşürücü bir suç işlemiş olması ya da haysiyetsiz bir hayat sürmesi de tereddütsüz boşanma nedenidir. Medeni Kanunun 164. maddesinde eşlerden birinin ortak yaşanan konutu terk etmesi, madde 165’e göre eşlerden birinin akıl sağlığının bozulması. Madde 166’ya göre evliliğin eşlerden biri için çekilemez hale gelmiş olması da boşanmanın haklı nedenleridir ve Toroslar boşanma avukatı bu olgulardan bir ya da bir kaçını neden göstererek boşanma davasını açar bu nedenle boşanma süreçleri bir avukat ile başlatılmalıdır.

Amaç Müvekkilin Haklarının Korunmasıdır

Boşanma avukatı ayrıca boşanma davaları, mal paylaşımı gibi aile hukukunu kapsayan konularda dava açılmadan anlaşma yolu ile sorunun çözümünü de gerçekleştirebilir ama bu bir arabuluculuk olarak düşünülmemeli bu tutumdaki asıl amaç müvekkilin haklarının korunmasıdır. Boşanma davaları sürecinde en acımasız ve en çekişmeli süreç mal paylaşımıdır, mal paylaşımı davası boşanma davası ile birlikte yürütülebildiği gibi ayrıca bir dava şeklinde de gerçekleşir. Bu konuda taraflar arasında bir anlaşmaya varılması noktasında Toroslar boşanma avukatı rol oynayabilir ve taraflar dava aşamasına varmadan bu konuda bir anlaşma hükmü belirler.

Dava Dosyası Özenli Hazırlanmalıdır

Ancak avukatların arabuluculuğu yapamadığı konularda vardır, nafaka, maddi ya da manevi tazminat ile velayet hakkı gibi konularda avukat anlaşma sağlanması konusunda her hangi bir girişimde bulunamaz bu mahkemeler tarafından verilen bir karara tabi durumlardır. Boşanma davası için haklı neden ve müvekkilin taleplerinin belirlenmesi ile birlikte dava dilekçesi hazırlanır, dava dosyasının hazırlık aşaması da hem hukuki bilgi gerektiren hem de hızlı tamamlanması gereken bir süreçtir. Dava dosyası ile dilekçe aile mahkemesine sunulur, dava dosyasında delil ve tanıkların bulunması dava sürecini olumlu etkileyen unsurlardır, dava için delil toplama ve hangi tanıkların dinlenmesi gerektiği noktasında konuya en iyi şekilde hakim olan Toroslar boşanma avukatı bunların mutlaka boşanma dava dosyasında olmasına özen gösterir.

Davaların Sonlanması İle Görevi Sona Erer

Dosyanın teslimi ile boşanma davası resmen açılmış olur ve mahkeme için gün alınır aynı zamanda avukat aile mahkemesinden uzaklaştırma ve nafaka gibi bazı tedbirlerin alınması konusunda talepte de bulunabilir, bu tedbirlerin talebinde boşanma davasının açılıp açılmadığı önemli bir unsur değildir Toroslar boşanma avukatı her halde bu tedbir talebini gerçekleştirebilir. Mevzuata göre avukat ile müvekkil arasında farklı bir anlaşma ya da sözleşme yoksa avukatın görevi boşanma ya da diğer davaların sonlanması ve kararın yayınlanması ile sona erer.

Boşanma Avukatı Aslında Savunma Avukatıdır

Aile mahkemesi kararının infazı ile birlikte görevi sonlanan avukat hak ve borçların tespit edildiği ve eşler arasında ki uyuşmazlıkların çözüldüğü noktada işini tamamlamış kabul edilir. Dava tarafları açısından çok önemli bir savunma fonksiyonu görevi üstlenen Toroslar boşanma avukatı dava süreçlerinde tarafların hak mahrumiyeti yaşamaması için gerekli olan her türlü hukuki yolu izler. Dolayısı ile boşanma avukatı çiftler arasında yaşanan tüm anlaşmazlıkların aile hukukuna uygun olarak çözülmesini sağlayan savunma avukatıdır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara