Trafik Kazası Sonucu Tazmini Yapılabilen Zararlar

Trafik Kazası Sonucu Tazmini Yapılabilen Zararlar

Trafik Kazası Sonucu Tazmini Yapılabilen Zararlar

Trafik kazası sonucu zararın tazmini maddi ve manevi olarak kusurlu kişiden talep edilebilir. Bu zararların kapsamları borçlar kanununda açıkça belirtilmiştir. Kanunlara göre trafik kazası tazminat davası açabilmek için olağan durumlar şunlardır:

1. Ölüm Durumu

Borçlar kanununun 45. maddesi gereği, ölüm halinde tazmini gereken zararların kapsamı belirtilmiştir. Mağdurun ölümü hemen gerçekleşmemişse hastane tedavi giderleri için tazminat talep edilebileceği gibi kişinin çalışma gücünün azalması ya da tamamen yitirilmesinden doğan kayıplar için de dava açılabilir. Ölüm gerçekleşmişse kişinin defin ve cenaze giderleri, varsa ölen kişinin desteğinden mahrum kalan kimselerin bu sebeple uğradığı maddi kayıplar tazmin edilebilir.

2. Bedensel Zararlar

Borçlar kanununun 46. maddesi gereği, cismani yani bedensel olarak zarara uğrayan kişi, kısmen veya tamamen çalışmasına engel olacak durumlarda zarara ve ziyana karşılık gelen tüm masrafları talep edebilir. Hâkimin hükmü sırasında bedensel ziyanın sonuçlarını tam olarak tespit etmek mümkün değil ise hükmün ertelenme tarihinden sonra 2 sene içinde hâkimin salahiyeti koruma hakkı vardır. Borçlar kanununun 54. maddesine göre bedensel zararlar kapsamına tedavi ve hastane giderleri, çalışma gücünün azalmasından ya da tamamen kaybedilmesinden doğan kayıplar, kazanç kaybı ve ekonomik geleceğin zedelenmesinden doğan kayıplar girmektedir. Ayrıca trafik kazası mağduru kişinin kaza sırasında aracında veya başka bir eşyasında zarar meydana gelmişse bunların masrafı da talep edilebilir.

3. Manevi Zararlar

Mağdur trafik kazası sonucu yaralandıysa veya kaza nedeniyle manevi varlığında yaşadığı korku, çektiği acı ve üzüntüler onu ağır şekilde etkilediyse bu sebeple meydana gelen manevi zararlar da tazmin edilebilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara