Trafik Kazası Tazminat Davası Nedir?

Trafik Kazası Tazminat Davası Nedir?; Günümüzde trafik kazası tazminat davası alanında uzmanlaşmış ve sadece bu davalara bakan avukatlar bulunmaktadır. Tamamen ayrı bir hukuk alanı olan trafik kazaları ve buna dair gelişen tazminat davalarında başarılı bir avukat ile çalışmak hakların tazmini için gerekli koşulları sağlamaktadır.

Trafik Kazası Davalarında Nelerin Tazminatı İstenebilir

Trafik kazaları hukuk alanında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak ikiye ayrılmaktadır. Birlikte çalışılan avukatların rehberliğinde trafik kazası mağduru olan kişiler her iki tür kazada da tazminat davası açma hakkına sahiptir. Ölümlü kazalarda cenaze masraflarının karşılanması başta olmak üzere ölüm gerçekleşene kadar ödenen hastane tutarları karşı taraftan talep edilebilir. Yaralanma davalarında da hem zarar gören aracın hem de kişinin tedavi ve bakım masrafları tazminat davasının konusu olabilmektedir. Aynı zamanda yaşanan şok, endişe gibi insan psikolojisine dair etkiler sonucunda manevi tazminat davası da açılmaktadır.

Trafik Kazalarında Kimlere Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları Açılabilir?

Yol, araç veya sürücüdeki eksiklikler yüzünden ülkemizde her gün çok sayıda trafik kazası yaşanıyor. Trafik kazaları sonucu binlerce insan sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor. Bu kazalar sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi zararlar için açılan tazmin davaları ülkemizde görülen en yaygın hukuki sorunlardan biridir. Mağdurun ölümü ve bedensel hasarlar gibi maddi zararların yanı sıra mağdura yaşatılan üzüntü, endişe, korku, acı gibi manevi zararlar için de trafik kazası tazminat davası açılabilir.

Haklarında Tazminat Davası Açılabilecek Olanlar

Trafik kazalarında haklarında dava açılabilecek kişiler tespit edilirken kusur oranı, kazanın şekli gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Borçlar kanununun 49. maddesine göre; kusurlu olarak veya hukuka aykırı bir davranışla başkalarına zarar veren bu zararı gidermekle sorumludur.

Kazaya Neden Olan Sürücüye Dava Açılabilir mi

Borçlar kanununa göre trafik kazasına sebep olan kişi ya da kişilere tazminat davası açılabilir. Bu kişilere kusurları doğrultusunda haklı sebeple dava açılabilir. Birden fazla kişinin aynı zarara birlikte sebebiyet vermesi halinde haklarında borçlar kanununun 50 ve 61. madde hükümleri uygulanır.

Araç Malikine Karşı Dava Açılabilir mi

Trafik kazası durumunda kullanılan araç sürücü üzerine kayıtlı değilse tazminat davası araç malikine yani trafik sicilinde kayıtlı olan aracı işletene açılmalıdır. Araç maliki yasaya göre kusursuz sorumludur. Örneğin; araç kullanan sürücü kusurlu olarak bir yayaya çarptı ise ve araç kendi üzerine kayıtlı değil ise dava aracı kullanan sürücüye yöneltilemez.

Sigorta Şirketine Karşı Dava Açılabilir mi?

Kazayı yapan aracın trafik sigortası olarak bilinen zorunlu mesuliyet sigortasını yapan şirkete dava açılabilir. Bazı durumlarda kasko sigortasını yapan şirkete de dava açılabilir.

Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Alınır

Ülkemizde birçok kişi böyle bir tazminat hakkı olduğunu bilmemektedir. Bu yazıda size trafik kazası sonucunda talep edebileceğiniz trafik kazası tazminatları hakkında gerekli olan tüm bilgiler verilecektir.

Birden fazla motorlu aracın karıştırdığı ve mal kaybı, can kaybı, üçüncü şahıslara ait mal kaybı gibi durumların oluştuğu kazaların sonucunda mağdur kazaya neden olan kişiye trafik kazası tazminat davası açabilmektedir. Kanunlar tazminat davası açılabileceğini açıkça ifade etmektedir. Yani haklı olan mağdur dava açtığında davayı kaybetme ihtimali çok düşüktür.

Trafik Kazası Sonucu Alınabilecek Tazminatlar Borçlar Kanunu 56. madde de yer almaktadır.

Trafik kazaları, sürücülerin yanı sıra yayalar ve diğer araç sürücüleri için de ciddi sonuçlar doğurabilir. Bir trafik kazası durumunda, kazaya karışan kişilerin yaşamını kolaylaştırmak için tazminatlar verilir. Bu yazıda, trafik kazası sonucu alınabilecek tazminatlar hakkında bilgi verilecektir.

Maddi Tazminatlar ( Değer kaybı, gerçek hasar, pert total işlemleri vb.)

Maddi tazminatlar, kazada hasar gören araçların tamiri, kaybolan veya hasar gören eşyaların yerine konması veya tedavi masraflarının karşılanması gibi maddi zararları kapsar. Bu tazminatlar, sigorta şirketi veya diğer sürücü tarafından ödenir.

Manevi tazminatlar, kazada zarar gören kişinin acı çekmesi, korkması veya üzülmesi gibi psikolojik etkileri kapsar. Bu tazminatlar, kazaya sebep olan kişi veya sigorta şirketi tarafından ödenir.

Geçici iş gücü kaybı tazminatı, kazada yaralanan kişinin çalışma süresi boyunca kaybedeceği ücretleri kapsar. Bu tazminat, kazaya sebep olan kişi veya sigorta şirketi tarafından ödenir.

Sürekli İş Gücünün Kaybolmasından Doğan Kayıplar

Sürekli İş Gücünün Kaybolması tazminatı, kazada yaralanan kişinin gelecekteki çalışma süresi boyunca kaybedeceği ücretleri kapsar. Bu tazminat, kazaya sebep olan kişi veya sigorta şirketi tarafından ödenir.

Ölüm tazminatı, trafik kazası sonucu ölen kişinin ailesine ödenir. Bu tazminat, kazaya sebep olan kişi veya sigorta şirketi tarafından ödenir.

Sonuç olarak, trafik kazası sonucu alınabilecek tazminatlar maddi, manevi, kayıp gelir, gelecek kaybı ve ölüm tazminatı şeklinde olabilir. Hangi tazminatların alınabileceği, kazanın ciddiyetine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Kazaya karışan kişilerin ve ailelerinin tazminat haklarını öğrenmek için birmersin trafik kazası avukatıdanışmaları önemlidir.

Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Alınır?

Trafik kazaları, hayatı olumsuz etkileyebilen ciddi sonuçlar doğurabilir. Trafik kazaları sonucu alınabilecek tazminatlar, maddi ve manevi açıdan zarar gören kişilerin hayatını kolaylaştırabilir. Ancak, trafik kazası tazminatı alma süreci bazen karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Bu yazıda, trafik kazası tazminatı nasıl alınır konusunda bilgi verilecektir.

Trafik kazası sonucu tazminat almak istiyorsanız, kazanın delillerini kaydetmeniz önemlidir. Bu ayrıntılar arasında kazanın ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiği, kazaya karışan araçların plaka numaraları ve sürücülerin isimleri, kazada yaralananların sayısı ve kazanın nedeni yer alır.

Trafik kazası sonucu tazminat almak istiyorsanız, hemen polisi aramanız ve zabıt tutturmanız gerekiyor. Polis, kazanın ayrıntılarını kaydedecek ve kazanın nedenini araştıracaktır. Ayrıca, polisin tuttuğu tutanaklar ileride tazminat talebi yapmanızda yardımcı olacaktır. (Yeni çıkan yasalar ile maddi hasarlı kazalarda trafik polisi gelmemektedir.)

Trafik kazası sonucu yaralandıysanız, hemen bir doktora gitmeniz gerekiyor. Doktor, yaralanmalarınızın ciddiyetini değerlendirecek ve tedavi için size yönlendirme yapacaktır. Ayrıca, doktor raporları ileride tazminat talebi yapmanızda önemli bir rol oynar.

Trafik kazası tazminatını almak için avukat tutmanız, tazminat talebinizin hızlı ve etkili bir şekilde işlenmesine yardımcı olabilir. Avukatınız, sigorta şirketiyle müzakere edebilir veya tazminat talebinizi mahkemede savunabilir.

Trafik kazası tazminatı davası açmadan önce, bir avukat tutmanız önerilir. Avukatınız, davayı daha iyi yönetmenize ve kazanma şansınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.

Trafik kazası sonucu tazminat talep etmek için, ilk önce zarar gördüğünüzü kanıtlamanız gerekir. Bu kanıtları hazırlamak için, polis tutanağı, hastane raporları, gelir kaybı belgeleri ve diğer dokümanlar önemlidir. Avukatınız, bu belgeleri hazırlamak ve bir tazminat talebi hazırlamak için size yardımcı olacaktır.

Eğer sigorta şirketiyle yapılan müzakereler sonuç vermediyse, avukatınız dava açmanızı önerir. Bu durumda,ile birlikte dava açmak için avukatınız, tazminat talebinizin hukuki temellerini oluşturacak ve dava sürecini yönetecektir.

Dava açıldıktan sonra, avukatınız davayı takip edecek ve ilgili taraflarla yazışmalar yapacaktır. Ayrıca, avukatınız, delilleri toplayacak, tanıkları dinleyecek ve mahkemede sizi temsil edecektir.

Dava açıldıktan sonra, kusur oranına itiraz edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız   avukatınız tarafından hazırlanarak mahkemesine verilmelidir.

Mahkeme, tazminat talebinizi kabul ederse, kararın uygulanması gerekecektir. Sigorta şirketi, tazminatınızı ödeyecek ve tazminatın ne şekilde ödeneceği konusunda size bilgi verecektir.

Sonuç olarak, trafik kazası tazminatı için dava açmak oldukça karmaşık bir süreçtir ve bir avukatın yardımı şarttır. Avukatınız, sizin adınıza tazminat talebi hazırlayacak, delilleri toplayacak ve davayı takip edecektir. Başarılı bir sonuç elde etmek için, sabırlı olmanız ve avukatınızın tavsiyelerine uymaya özen göstermeniz önemlidir.

Trafik Kazasında Tazminat Ne Kadar Alınır?

Trafik kazası sonrası alınacak tazminat miktarı, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında kazanın şiddeti, kazada zarar gören kişilerin yaş, meslek, gelir durumu, kazanın sebebi, tedavi masrafları ve diğer kayıplar yer alır. Bir çok etmen dikkate alınarak ne kadar tazminat alınacağı hesaplanır.

Trafik kazası tazminatının belirlenmesinde, genellikle üç tür zarar dikkate alınır: Maddi zararlar, manevi zararlar ve geçici iş göremezlik zararları.

Maddi zararlar, kazada zarar gören kişinin maddi kayıplarını ifade eder. Bu kayıplar arasında aracın tamir veya değiştirilmesi, sağlık masrafları, kaybedilen gelir ve diğer masraflar yer alır. Bu tür zararlar, faturalar ve belgelerle kanıtlanabilir ve genellikle daha kolay hesaplanabilir.

Manevi zararlar ise, kazada zarar gören kişinin yaşadığı psikolojik sıkıntıları ve acıları ifade eder. Bu zararlar arasında korku, endişe, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, ağrı ve ıstırap yer alabilir. Manevi zararlar, maddi zararlar kadar açık olmayabilir, ancak bir uzman tarafından değerlendirilebilir ve bu değerlendirme sonucunda belirlenir.

İş göremezlik zararları ise, kazada zarar gören kişinin çalışma kapasitesinin geçici olarak azalması veya kaybedilmesi sonucunda yaşadığı maddi kayıpları ifade eder. Bu tür zararlar, kazazede tarafından kaybedilen gelir miktarına göre hesaplanır. Hesaplanırken aylık geliri, kaç yaşına kadar yaşayacağı, kaç yaşına kadar çalışamayacağı dikkate alınır.

Destekten yoksun kalma zararları ise; kazada ölenin yakınlarının alacağı tazminat türüdür. Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken kişinin öldüğü yaş, geliri, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, bu kişilerin yaşları vb hususlar dikkate alınır.

Değer kaybı tazminatı zararları ise; bir aracın ikinci el piyasasında kaza sonucu uğradığı kayıptır. Değer kaybı tazminatı alınırken aracın kilometresi, kaza sonucu kaç parçasının işlem gördüğü, aracın değeri, modeli gibi kıstaslar esas alınarak hesaplanmaktadır.

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, trafik kazası tazminatının miktarı farklılık gösterebilir. Bu nedenle, tazminat miktarının belirlenmesi için bir avukattan yardım almak ve kazada zarar gören kişinin durumuna uygun bir tazminat talebi hazırlamak önemlidir.

Trafik Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı

Trafik kazası tazminat davasında kazanın ne zaman yapıldığı ve davanın ne zaman açıldığı konusu önemlidir. Zaman aşımı başlangıç süresi kazanın gerçekleştiği günden başlar. Trafik Kazaları Nedeniyle Zarar Görenlerin Zararlarının Karşılanmasına Dair Kanun’un 13. maddesinde belirtilmiştir.

Genel kural kaza gününden itibaren 2 yıl bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde dava açılmazsa hak kaybı gerçekleşir. Can kaybı yaşanmışsa yada yaralanmalı bir trafik kazası kazaya sebep olan şahıs yargılandığı sürece dava açılabilmektedir. Yani zaman aşımı süresi eğer bir ceza soruşturması açtıysa ceza zamanaşımı uygulanmaktadır.Bu sürelerin aşılması durumunda, trafik kazası tazminatı talebiyle dava açılamaz ve tazminat alınması mümkün olmaz.

Bu nedenle, trafik kazası sonucunda tazminat talebinde bulunmak isteyen kişilerin, zamanaşımı süresini dikkate alarak gerekli işlemleri yapmaları önemlidir. Zamanaşımı süresinin aşılması durumunda, tazminat talep edilememesi gibi bazı istisnai durumlar da bulunabilir. Örneğin, trafik kazası sonucu ölen kişinin yakınları, kazayı daha sonradan öğrendiler ise öğrendikleri tarihten itibaren zamanaşımı süresi işlemeye başlayacaktır. Ancak bu gibi istisnai durumlar ülkelere göre değişiklik gösterir, bu nedenle konuyla ilgili ilgili ülkenin kanunlarına başvurmak daha doğru olacaktır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazası yasalarda haksız fiil olarak kabul edilir. Bu nedenle dava haksız fiil sorumlusu olarak belirlenen kişilere açılmaktadır. Yani sadece kazaya sebep olan sürücü değil hatalı görüldüğü takdirde sigorta şirketi, araç sahibi ve varsa araç işletenine dava açabilirsiniz. Kaza ölüm ile sonuçlandıysa dava kazanıldığı takdirde tazminatta istenilen tutarın dışında, fail öleninin cenaze masrafları ve hemen ölmediyse hastane masraflarını ödemek zorundadır. Eğer fail istenilen tazminatı ödemeyecek olursa fail tekrar yargılanıp tutuklanır. Kısaca trafik kazası davasında haksız fiili işleyen şahsa, araç sahibine ve müteselsil sorumlu sigorta şirketine dava açılmalıdır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Görevli Mahkeme ve Yetkili Mahkeme

Türkiye’de trafik kazası tazminatı davaları, genel kural olarak Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Asliye Hukuk Mahkemeleri, genel olarak tazminat davalarının görüldüğü mahkemelerdir ve trafik kazası tazminatı davaları da bu kapsamda yer alır. Fakat bazı durumlarda özel yetkili mahkemelerde dava açılması gerekmektedir. Uygulamada davanın tarafının özel sigorta şirketi olması durumunda trafik kazasına bağlı dava ticaret mahkemesinde açılmaktadır. Eğer yine dava bir kasko poliçesine dayanıyorsa bu halde kişi tüketici mahkemesinde dava açmalıdır.

Trafik kazası tazminatı davası açmak için, öncelikle kaza sonrası tutulan tutanak ve raporlar, kaza sonucunda meydana gelen hasarın belgeleri, kaza tarihine ait poliçe, ruhsat ve sürücü belgesi gibi belgelerin toplanması ve avukatınızın ile başvuru yapılması gerekir.

Dava açma işlemi, bu belgelerin hazırlanması ve avukat aracılığıyla yapılır. Dava açma işleminden önce, mersin trafik kazası avukatından danışmanlık almak faydalı olabilir. Ayrıca, Türkiye’de trafik kazaları nedeniyle oluşan zararların tazmini konusunda detaylı bilgi almak için Trafik Kazaları Nedeniyle Zarar Görenlerin Zararlarının Karşılanmasına Dair Kanun’u incelemenizde fayda vardır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Trafik kazası tazminat davaları, genellikle karmaşık hukuki süreçlerden geçer. Ancak, davanın tam olarak ne kadar süreceği konusunda kesin bir zaman çizelgesi belirlemek zordur. Bir trafik kazası tazminat davasının süresi, birçok faktöre bağlıdır. Örneğin, davaya karşı verilen cevap, kanıtların toplanması, mahkeme süreçleri ve diğer faktörler davanın süresini etkileyebilir.

Her dava benzersizdir ve farklı koşullara göre değişiklik gösterebilir. Bazı basit davalar birkaç ay içinde sonuçlanabilirken, daha karmaşık davalar yıllarca sürebilir. Bu nedenle, bir trafik kazası tazminat davasının tam olarak ne kadar süreceği hakkında kesin bir zaman çizelgesi vermek mümkün değildir. Ancak, avukatınız size dava süreci hakkında bilgi verebilir ve sizinle davaya ilişkin güncellemeleri paylaşacaktır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Cevap Dilekçesi

Bir trafik kazası tazminat davasına karşı verilecek cevap dilekçesi, davanın seyrini belirleyebilir. Cevap dilekçesi, davalı tarafın davaya ilişkin savunmasını içerir ve davacının iddialarını kabul etme veya reddetme şeklinde yanıtlar içerir.

Cevap dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. Öncelikle, dilekçenin zamanında ve yeterli şekilde mahkemeye sunulması önemlidir. Ayrıca, dilekçede davalı tarafın savunması detaylı bir şekilde açıklanmalı ve gerekli kanıtlar sunulmalıdır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Arabuluculuk

Trafik kazası tazminat davalarında arabuluculuk, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde etkili bir yol olabilir. Arabuluculuk süreci, davacı ve davalı tarafın bir araya gelerek anlaşmazlıklarını çözmeye çalıştığı bir süreçtir.

Arabuluculuk sürecinin avantajlarından biri, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve maliyet etkin olmasıdır. Ayrıca, arabuluculuk süreci taraflar arasındaki iletişimi güçlendirebilir ve uzlaşma sağlanması için ortam yaratabilir.

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazası tazminat davası açma süreci, belirli prosedürlerin izlenmesini gerektirir. İlk olarak, davacı tarafın dava açma yetkisine sahip olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Ardından, dava dilekçesi hazırlanır ve ilgili mahkemeye sunulur.

Dava açma sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örneğin, dava dilekçesinin zamanında ve doğru bir şekilde sunulması önemlidir. Ayrıca, dava dilekçesinde iddia edilen tazminat miktarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve gerekli kanıtların sunulması gerekmektedir.

Trafik Kazası Tazminat Davası Nerede Açılır?

Trafik kazası tazminat davası, genellikle kazanın meydana geldiği yerde veya kazaya karışan taraflardan birinin yerleşim yerinde açılır. Ancak, dava nerede açılacağı konusunda bazı istisnai durumlar olabilir. Örneğin, davanın hangi mahkemede görüleceği, davanın değerine, tarafların yerleşim yerlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara