Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi

Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi: İdari yargı tarafından yapılan bir yargılama sonunda idare aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin idareden tahsiline imkan sağlayan dilekçe türüdür. Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi idare hukuku alanına girmektedir. Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi gibi idare hukukunda örnek dilekçeler için mersin idare hukuku avukatı olarak büromuz personelinden destek alabilirsiniz.

Vekalet Ücreti İdareden Nasıl Alınır?

İdare yargılamaları da Avukatlık Asgari ücret tarifesi uyarınca ücretlendirilmektedir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davayı kaybeden taraf, kazanan tarafa vekalet ücreti ödemek zorundadır. Bu kural idare mahkemeleri ve idari yargıda yapılan mahkemeler içinde geçerlidir. Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi hazırlanırken muhakkak idareye ödeme yapabilmesi için 30 günlük süre tanınmalıdır. 30 günlük süre kanunen minimum tanınması gereken süredir.

Ayrıca yine Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi hazırlarken dilekçe ekine vekaletname, verilen kararın bir örneği ve serbest meslek makbuzu konmalıdır. Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi aynı hukuk yargılamalarında olduğu gibi hangi idare aleyhine hüküm verildiyse o idareyi taraf göstererek yazılmalıdır. Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesine 30 gün içinde cevap verilmediği taktirde idare aleyhine icra takibi başlatılabilmektedir. Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapılmadan icra takibi başlatılması halinde ise, itiraz sonucu karşı icra vekalet ücretine hükmedilmesi konu olacaktır.

Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İHTAR EDEN :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

(adres antettedir.)

İHTAR OLUNAN: Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına

KONU: Ankara 2. İdare Mahkemesi 2023-56 e25sas, 2021/6525 karar sayılı ilam nedeniyle

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil hakkında kesilen usulsüz disiplin cezası; Ankara 2. İdare Mahkemesi 2023-1366 esas sayılı dosyada verilen 2023/42242 sayılı karar ile iptal olmuştur. Dava sonucunda lehimize 11.000 TL vekalet ücreti ve 870,70 TL yargılama gideri ödenmesine karar verilmiştir.

SONUÇ ve İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle ekte tarafınıza gönderilen karara istinaden toplam 11.870,7 TL ve işleyecek yasal faizi ile birlikte işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde aşağıda bilgileri bulunan hesaba ödenmesi gerektiğini, ödemenin yapılmadığı veya eksik yapıldığı takdirde aleyhinize hukuki işlem başlatılacağını, fazlaya ve faize ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla vekaleten ihbar ve ihtar ederiz. 24.05.2023

Türk Ekonomi Bankası

Teb bankası Tunç Sudi Tol

TR760003200000000096061048

Ekler:

Ek:1 Ankara 2. İdare Mahkemesi 20233-116 esas, 2023/64110 numaralı kararı

Ek:2 Vekaletname

İhtar Eden Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara