Veraset İlamı Dava Dilekçesi Örneği – Mirasçılık Belgesi Talebi

Bugün ki yazımızda veraset ilamı dava dilekçesi örneği – mirasçılık belgesi talebini paylaşacağız. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin miras avukatından destek alınması gerekmektedir.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Veraset ilamı yani halk arasında mirasçılık belgesi ölen bir kişinin mirasçılarını gösteren belgedir. Veraset ilamı dava dilekçesi örneği ise bu belgenin mahkemeden talep edilebilmesine yarayan dava dilekçesi türüdür. Veraset ilamı belgesi 2023 yılı itibariyle artık noterlerden temin edilebilmektedir. Fakat bazı sebepler nedeniyle mirasçılık belgesi bazen noterler sistemi tarafından verilememektedir. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesine kısa bir dava açmak gerekmektedir. İşte bugün ki yazımızda veraset ilamı dava dilekçesi örneği – mirasçılık belgesi talebini paylaşacağız. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir mersin miras avukatından destek alınması gerekmektedir.

Veraset ilamı dava dilekçesi sulh hukuk mahkemesinde açılmakta olup dava yaklaşık 1 hafta sürmektedir. Veraset ilamı mahkeme tarafından çıkarıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve 14 günlük kesinleşme süresi beklenir. Kesinleşme süresi beklendikten sonra veraset ilamı kararı kesinleşir. İlgililer bu belge ile müteveffadan kalan taşınır yada taşınmazların intikalini gerçekleştirebilmektedir.

Veraset İlamı Dava Dilekçesi Örneği – Mirasçılık Belgesi Talebi Örneği

MERSİN SULH HUKUKMAHKEMESİNE

İSTEMDE BULUNAN DAVACI:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi Tol

KONU : Müvekkilin kardeşi ……..’e ait mirasçı olunduğunu gösteren mirasçılık belgesi verilmesi istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilimiz ………’in kardeşi ………….. 22.05.2022 tarihinde vefat etmiştir.

2-) Müvekkilin yukarıda ismi belirtilen müteveffanın miras bırakanlarının, mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesine müteakiben bunun mirasçılık belgesiyle hüküm altına alınmasının sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :

4721 S. K. m. 598, 6100 S. K. m. 382-388, 1512 S. K. m. 71/B,

HUKUKİ DELİLLER :

1- Ölüm kayıtları,

2- Nüfus kayıtları,

3- Bilirkişi incelemesi, keşif, tanık anlatımları, yemin ve her türlü sair yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davamızın kabulü ile,Murisin mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz.24.06.2022

EKLER:

Bir adet onaylı vekaletname örneği.

İstem Sahibi Vekili

Av. Tunç Sudi Tol

Veraset İlamı Dava Dilekçesi Örneği Word

Aşağıdaki linkten Veraset İlamı Dava Dilekçesi Örneği word formatında indirebilirsiniz.

İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız

Veraset İlamı Dava Dilekçesi Örneği PDF

Aşağıdaki linkten Veraset İlamı Dava Dilekçesi Örneği PDF formatında indirebilirsiniz.

İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara