Açık Otopark Sözleşmesi

Açık otopark sözleşmesi, araç sahipleri ile otopark işletmecileri arasında araçların park edilmesi ve güvenli bir şekilde korunması ile ilgili yapılan bir anlaşmayı düzenler. Bu sözleşme, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirlerken, otopark hizmetlerinin sunumu, ücretlendirme koşulları, güvenlik önlemleri, kurallar ve sözleşmenin nasıl sonlandırılabileceği gibi önemli detayları içerir.

Açık Otopark Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Taraflar arasındaki sorumlulukları net bir şekilde tanımlayarak, her iki tarafın da haklarını korumasını sağlar ve potansiyel anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırır. Bu nedenle, açık otopark işletmecileri ve araç sahipleri arasındaki ilişkinin düzenli ve düşünceli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Açık otopark sözleşmesi örnek bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir Mersin avukat ile iletişime geçerek destek alnıması gerekmektedir. Sözleşme hazırlanırken başlangıcında tarafların (araç sahipleri ve otopark işletmecisi) tam adları, iletişim bilgileri, iş unvanları ve kimlik numaraları gibi kişisel bilgileri net bir şekilde belirtilmelidir. 

Sözleşmede, otopark işletmecisinin sağlamayı taahhüt ettiği hizmetlerin detaylı bir şekilde açıklanması önemlidir. Bu, otoparkın kullanım saatleri, park etme kuralları, güvenlik önlemleri, otoparkın belirli bölümlerinin tahsis edilip edilmeyeceği gibi konuları içerebilir. Otopark hizmetlerinin ücretleri, ödeme sıklığı, faturalandırma yöntemi ve ödeme koşulları (örneğin, vadesi, gecikme faizi) net bir şekilde belirtilmelidir. Sözleşmede, araç sahiplerinin ve kullanıcılarının otopark kurallarına uyması gerektiği açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, otoparkın güvenliği için alınan önlemler, güvenlik kameraları, personel durumu gibi unsurlar da sözleşmede yer almalıdır.

Açık Otopark Sözleşmesi Örneği

Madde 1 – Taraflar;
İşbu sözleşme …… ……… ile …… …….. arasında imzalanmış olup, sözleşme konusu otopark yerini kiraya veren taraf KİRAYA VEREN, otopark yerini kiralayan taraf KİRACI olarak anılacaktır.
Madde 2 – Sözleşme Tarihi ve Süresi;
Sözleşme, …/ …/ … tarihinde imzalanmış olup, …. yıl sürelidir.
Madde 3 – Sözleşmenin Konusu;
Sözleşmenin konusu; ……………adresinde bulunan otopark yerinin, KİRACI tarafından, ……….. plakalı aracın ….. ay/yıl süre ile park edilmesi ve muhafazası için kullanılmasıdır.
Madde 4 – Ücret;
Otopark alanının kiralanması karşılığı ödenecek ücret, … TL’dir. Ücret, sözleşmenin imzalanması anında peşin olarak ödenir.
Madde 5 – Sözleşmenin Şartları;
a) …… ……… ……/…… adresindeki otopark alanı, KİRAYA VEREN tarafından KİRACI’ya, yukarıda belirtilen süre dahilinde kiralanmış bulunmaktadır. KİRAYA VEREN, sözleşmenin süresi boyunca otopark alanının KİRACI tarafından kullanılabilmesi için uzaktan kumandayı sözleşmenin imzalanması ile birlikte KİRACI’ya vermeyi kabul eder.
b) KİRACI …. Gün/ay/yıl süresi boyunca yurtdışında bulunacağından bu süre zarfında aracı otoparka bırakacak ve Türkiye’ye dönüş yaptığı …gün/ay boyunca aracını otoparktan alarak kullanacak, diğer günlerde ise araç sürekli olarak otoparkta KİRAYA VERENİN bakım ve gözetiminde bulunacaktır.
c) KİRACI nın yurtdışında bulunduğu sürede aracın teknik bakımı yılda en az …. defa olmak üzere KİRAYA VEREN tarafından yapılacak, ayrıca KİRAYA VEREN aracı …. günde bir …. süre ile çalışır duruma getirerek aracın çalışır durumda olduğunu otopark karnesine işleyecektir.
d) Otopark alanının temiz ve kullanılabilir halde teslimi zorunludur. Teslim anından itibaren otopark alanının temizliği KİRACI’ya, alanın teknik bakımı KİRAYA VEREN’a aittir. Teknik bakım, yılda iki defa olmak üzere KİRAYA VEREN tarafından yapılır. Teknik bakım sözleşme süresinin bir yıldan fazla olması durumunda her yıl için iki defa olmak kaydı ile devam eder
e) İş bu sözleşme …/…/… tarihinde … nüsha olarak düzenlenmiş olup tarafların ortak beyanları doğrultusunda imzalanmıştır. …./…/…
        Kiraya Veren           Kiralayan
        Adı Soyadı               Adı Soyadı
        İmza         İmza

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara