Adli Sicil Kaydı Nedir, Nasıl Sildirilir?

Adli Sicil Kaydı Sildirme, Adli Sicil Arşiv Kaydı, Sabıka Nasıl Silinir?

Birçok insan için, adli sicil kaydının varlığı, sosyal ve profesyonel hayatlarında önemli engeller yaratabilir. Adli sicil kaydı sildirme işlemi ise bu engelleri aşmanın en etkili yollarından biri olarak görülür. Bu blog yazımızda, adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı nedir, ve sabıka nasıl silinir gibi konuları detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, adli sicil kaydını silme sürecinin adımlarını, karşımıza çıkabilecek problemleri ve çözüm yollarını da sizlerle paylaşacağız. Eğer siz de adli sicil kaydınızın hayatınız üzerindeki olumsuz etkilerinden kurtulmak istiyorsanız, bu yazı tam size göre.

Sayfa İçeriği

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı, bir bireyin geçmişte işlediği ve yargılanıp mahkum olduğu suçların devlet tarafından tutulan resmi kaydıdır.  Devlet tarafından bu kayıtlar Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü tarafından tutulur. Bu kayıtlar, bireyin adli geçmişine dair detaylı bilgiler içerir ve kamu kurumları ile özel sektörde belirli pozisyonlara başvururken ya da bazı resmi işlemler gerçekleştirilirken talep edilebilir. Adli sicil kaydının olması, bireyin sosyal ve profesyonel yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, pek çok insan adli sicil kaydı sildirme işlemlerine başvurmayı düşünebilir.

Adli sicil kaydında bulunabilecek bilgiler şunları içerir:

 • Bireyin işlediği kabul edilen suçlar
 • Alınan mahkumiyet kararları
 • Cezaların ne zaman ve nasıl infaz edildiği veya ertelendiği
 • Adli sicil kaydı sildirme işlemleri sonrasında bu bilgilerin durumu

Adli sicil kaydı, hem bireysel hem de toplumsal güvenliği koruma amacı taşır. Ancak, kişinin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması sürecinde adli sicil kaydı sildirme büyük önem taşıyabilir. Adli sicil kaydının silinmesi, kişinin yeniden iş hayatına katılmasını, sosyal yaşamını iyileştirmesini ve adli geçmişi nedeniyle karşılaşabileceği olumsuzlukları aşmasını sağlayabilir. “Adli sicil kaydı sildirme” işlemi, bu yüzden birçok kişi için hayati bir adım olarak görülebilir.

Bu yazıda, “adli sicil kaydı sildirme” süreçlerine daha yakından bakacağız ve bu zorlu yolu nasıl daha kolay hale getirebileceğinizi öğreneceksiniz.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Nasıl Yapılır?

Adli sicil kaydı sildirme süreci, pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Adli sicil kaydının, yani halk arasında bilinen adıyla sabıka kaydının nasıl silineceğini detaylı bir biçimde açıklamak gerekirse; bu süreç belirli adımları ve yasal prosedürleri içerir. Adli sicil kaydınızın silinmesi, başvuruda bulunmanız ve belirli koşulların sağlanmış olması durumunda mümkündür.

Adli Sicil Kaydının Otomatik Silinmesi: Yasa gereği, belli başlı suçlar için belirlenen zaman aşımı sürelerinin dolmasıyla adli sicil kaydınız otomatik olarak silinmez. Başvuru yapmadan adli sicil kaydının silinmesi mümkün değildir. 

Başvuru Yoluyla Silinme: Adli sicil kaydının silinmesi için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne  doğrudan başvuruda bulunmak gerekir. Bu başvuru, adli sicil kaydı sildirme dilekçesi ile yapılır.

Başvuru Koşulları: Adli sicil kaydının silinmesi için gerekli koşullar arasında şikayetten vazgeçme, etkin pişmanlık, cezai zamanaşımı, genel af ve infaz süresinin tamamlanması gibi hukuki durumlar bulunmaktadır.

Başvuru Süreci: Başvurunuzun kabul edilebilmesi için, adli sicil arşiv kaydındaki kaydın silinmesine ilişkin yeterli nedenlerin ve belgelerin sunulması şarttır. Bu süreçte, mahkeme kararlarınızı, zamanaşımı durumunuza ilişkin belgeleri eklemeniz önemlidir.

Adli sicil kaydı sildirme süreci, kişinin geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. İş hayatından sosyal yaşama kadar pek çok alanda olumlu bir değişiklik yaratabilir. Bu nedenle, sürecin doğru ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi, gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması büyük önem taşır. Şüpheye düşüldüğünde veya süreç hakkında daha fazla bilgi edinilmek istendiğinde, bir avukattan yardım almak en doğru yol olacaktır.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Adli sicil kaydı sildirme süreci başlatmadan önce, hak düşürücü sürenin tam olarak dolduğundan emin olun.
 • Başvuru esnasında sunulan belgelerin eksiksiz ve doğru olmasına dikkat edilmelidir.
 • Başvurunun reddedilmesi durumunda, karara itiraz edilebilir veya gerekli şartlar sağlandığında yeniden başvuru yapılabilir.

Adli sicil kaydı sildirme, bireyin gelecekteki mesleki ve sosyal yaşamını büyük ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, başvuru sürecini dikkatle ve eksiksiz bir şekilde yürütmek oldukça önemlidir.

Sabıka Kaydı Nedir?

Sabıka kaydı, bireylerin geçmişte işlemiş olduğu suçlar ve bu suçlara ilişkin mahkeme kararlarının devlet tarafından tutulduğu resmi bir belgedir. Bu kayıt, kişilerin adli sicil kayıtlarında yer alır ve bireyin hukuki geçmişine dair önemli bilgiler içerir.

Sabıka kaydının içeriği, adli sicil kaydı sildirme işlemlerinin kapsamını ve önemini ortaya koyar. Bu kayıtlar, hükümlülük durumlarından alınan cezalara, mahkumiyet kararlarından cezanın infaz durumuna kadar pek çok bilgiyi barındırır. Dolayısıyla, sabıka kaydı bir bireyin toplumdaki yasal statüsünü doğrudan etkileyebilir ve adli sicil kaydı sildirme süreci bu nedenle pek çok kişi için büyük önem taşır.

Adli sicil kaydı sildirme, kişinin sabıka kaydını temizleyerek geçmişteki hukuki sorunlarının günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlar. Özellikle iş başvuruları, yurtdışı seyahatleri gibi durumlarında sabıka kaydının olumsuz bir etki yaratmaması adına adli sicil kaydı sildirme prosedürü büyük önem arz eder.

Sabıka kaydında yer alan bilgilerin şeffaflığı ve erişilebilirliği, vatandaşların haklarına saygı gösterilmesini sağlamak adına hükümetler tarafından düzenlenmiştir. Ancak, adli sicil kaydı bulunması, bireylerin çeşitli sosyal ve ekonomik fırsatlardan mahrum kalmasına yol açabileceğinden, adli sicil kaydı sildirme süreci bu olumsuz etkileri minimize etmenin bir yolu olarak görülmektedir.

Sonuç olarak, sabıka kaydı kişinin geçmişteki yasal problemlerine dair bir özettir ve adli sicil kaydı sildirme bu kaydın temizlenmesi sürecidir. Bu süreç, kişinin toplum içindeki pozisyonunu ve gelecekteki fırsatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

Sabıka kaydı, bir kişinin geçmişte işlemiş olduğu suçlardan dolayı kaydedilen hukuki bir belgedir. Bu kayıtların silinmesi, birçok kişi için önem taşıyan bir konudur. Peki, adli sicil kaydı sildirme süreci nasıl işlemektedir? Bu süreç, bazı adımları ve dikkat edilmesi gereken noktaları içermektedir.

Adli sicil kaydının silinmesi için, öncelikle belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Sabıka kaydının silinebilmesi için:

 • Hükümlülüğün tamamlanmış olması,
 • Koşullu salıverilme dahil, cezanın infazının sona ermiş olması,
 • Yasanın öngördüğü belirli bir sürenin geçmiş olması gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Süreci

 1. Belgelerin Hazırlanması: Sabıka kaydının silinmesi talebi için gerekli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler arasında, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, infazın tamamlandığını gösterir belge  ve diğer talebi destekleyen evraklar bulunabilir.
 2. Avukat tutulması: Adli sicil kaydının silinmesi hukuki bir işlemdir. Yanlış yapılması halinde hak kayıpları yaşanabilecektir. Bu sebeple uzman bir avukat ile işlemlere başlanılmalıdır. 
 3. Başvuru Yapılması: Belgelerle birlikte, Adli Sicil ve istatistik genel müdürlüğünce başvuru yapılmalıdır.
 4. Karar Beklenmesi: Başvurunun değerlendirilmesi bir süre alabilir. Bu süre zarfında, başvuru sahibinin karar beklemesi gerekmektedir.
 5. Kararın İletilmesi: Başvuru olumlu sonuçlandığında, adli sicil kaydı sildirme işlemi gerçekleşir ve ilgili kişiye bildirim yapılır.

Adli sicil kaydı sildirme, herkesin yararlanabileceği bir süreç olmayabilir. Belirlenen yasal süreler ve şartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu süreci başarıyla tamamlamak, pek çok alanda fırsatlar sunabilir ve kişinin sosyal hayatına olumlu yönde etki edebilir. Hukuki danışmanlık alarak bu süreci daha net bir şekilde anlamak ve yönlendirme almak, olası hatalardan kaçınmak için önemlidir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı, bir kişinin işlediği suçlar ve bu suçlardan dolayı aldığı cezaların kaydedildiği resmi bir belgedir. Peki, adli sicil arşiv kaydı nedir ve bu iki kayıt arasındaki fark nedir? Adli sicil arşiv kaydı, adli sicil kaydının bir üst düzeyi olarak kabul edilebilir. Bu kayıt, sabıka kaydının yanı sıra silinen kayıtlar da dahil olmak üzere, kişinin adli sicil ile ilgili tüm bilgilerini içerir. Yani, bir nevi kişinin adli geçmişinin tam bir özeti olarak düşünülebilir. Adli sicil kaydını özel sektör dair talep edebilirken, adli sicil arşiv kaydını ancak resmi makamlar talep edebilir.

Adli sicil kaydı, belirli koşullar altında silinebilirken, adli sicil arşiv kaydı genellikle daha kalıcıdır. Ancak, “adli sicil kaydı sildirme” süreci belli durumlarda adli sicil arşiv kaydını da etkileyebilir ve bu kayıttan bazı bilgilerin kaldırılmasına olanak sağlayabilir. Bu nedenle, adli sicil kaydı sildirme işlemi, sadece günlük yaşamda karşımıza çıkabilecek olan adli sicil kaydından öte, kişinin adli arşivindeki bazı bilgilerin de temizlenmesi anlamına gelebilir.

Adli sicil arşiv kaydının varlığı, özellikle kamu kurumlarına başvurularda sorun yaratabilir. Bu kaydın, kişinin topluma yeniden kazandırılması ve rehabilitasyon sürecinde engeller yaratabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden, adli sicil kaydı sildirme işlemleri bu kayıt üzerinde de olumlu bir etki yaratabilir ve kişinin sosyal hayatına önemli katkılarda bulunabilir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil arşiv kaydı, sabıka kaydının silinmesi sonrasında bile, adli makamların erişimine açık olan, bir bireyin geçmişte işlediği suçlarla ilgili bilgileri içeren bir kayıttır. Peki, bu arşiv kaydından nasıl kurtulabilirsiniz? Adli sicil kaydı sildirme işlemi ile bu mümkündür ancak, süreç adli sicil kaydının silinmesinden biraz daha farklıdır. İşte adım adım adli sicil arşiv kaydı nasıl silinir:

 • Avukat Tutun: Adli sicil arşiv kaydı silinmesi hukuki bir konudur. Bu sebeple muhakkak konusunda uzman bir avukat tarafından başvuru yapılmalıdır. 
 • Adalet Bakanlığı’na Başvuru: İlk olarak, Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğüne adli sicil kaydı sildirme talebiyle başvurmalısınız.
 • Belgelerin Hazırlanması: Başvurunuzu destekleyecek, sabıka kaydının neden silinmesi gerektiğini açıklayıcı belgeleri hazırlayın.
 • Mahkeme Kararı: Adli sicil arşiv kaydının silinmesi, bireysel başvurularla değil, mahkeme kararı ile mümkündür. Bu nedenle, mahkemenin konuyla ilgili kararını beklemelisiniz.

Adli sicil arşiv kaydının silinmesinin önemi, bireyin sosyal ve profesyonel yaşantısında önemli bir fark yaratabilir. Örneğin, iş başvurularında, adli sicil arşiv kaydı olmayan bireyler daha avantajlı konumda olabilirler.

Adli sicil kaydı sildirme işlemi, bireyin geçmişteki hatalarından arınması ve yeni bir başlangıç yapabilmesi için önemlidir. Ancak, bu sürecin her adımının dikkatli ve titiz bir şekilde takip edilmesi gerekir.

Uyuşturucu Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydı sildirme süreci, özellikle uyuşturucu suçları söz konusu olduğunda birçok kişi için merak edilen bir konudur. Uyuşturucu suçları nedeniyle adli sicile işlenen kayıtlar, birtakım koşullar altında temizlenebilir. Ancak bu durum, suçun mahiyeti ve kararın niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Uyuşturucu suçlarından dolayı adli sicil kaydına işlenmiş bir kaydın silinmesi için öncelikle kesinleşmiş bir mahkeme kararının olması gerekmektedir. Bu karara göre belirlenen cezanın tamamının infaz edilmesi, para cezalarının ödenmesi ya da alternatif bir cezanın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu sürecin ardından adli sicil kaydı sildirme başvurusu yapılabilir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Süreci

 • Ceza İnfaz Süreci: Kesinleşmiş mahkeme kararına göre verilen cezanın tamamının uygulanması veya infaz edilmesi.
 • Rehabilitasyon: Bazı durumlarda, rehabilitasyon programlarının tamamlanması da adli sicil kaydının temizlenmesine katkı sağlayabilir.
 • Yasal Süreç: Verilen cezanın türüne göre, belirli bir zaman zarfının geçmesi gerekmektedir. Bu süreç, suçun ciddiyetine ve uygulanan yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterir.

Önemli Notlar

 • Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için, suçun işlendiği tarihten itibaren geçen süre önemli bir faktördür. Uyuşturucu suçları için bu süre 15 yıldır.
 • Adli sicil kaydı sildirme işlemi, yalnızca yasal şartlar ve süreçler tamamlandığında mümkündür. Bu süreç hakkında doğru ve güncel bilgileri almak için bir avukatla iletişime geçmek en doğru yol olacaktır.

Sonuç olarak, uyuşturucu suçlarından dolayı adli sicile işlenen kayıtların silinmesi, suçun niteliğine ve tamamlanan yasal prosedürlere bağlıdır. Adli sicil kaydı sildirme süreci, karmaşık ve hassas bir işlem olduğundan, profesyonel yardım alınması önerilir.

Adli Sicil Kaydım Var İş Bulamıyorum, Ne Yapmam Lazım?

Adli sicil kaydı olması, pek çok insanın iş bulma sürecini zorlaştırabilir. Adli sicil kaydı sildirme süreci, bu tür zorluklarla karşılaşan kişiler için oldukça önemlidir. Eğer siz de adli sicil kaydınız yüzünden iş bulmakta zorlanıyorsanız, aşağıda belirtilen adımları takip ederek durumunuzu iyileştirebilirsiniz.

Adım 1: Adli Sicil Kaydınızın Durumunu Öğrenin

Öncelikle, adli sicil kaydınızın güncel durumunu öğrenmeniz gerekmektedir. Adli sicil kaydı nereden alınır sorusunun cevabı, e devlet uygulamasından veya ilgili adliyeler olacaktır. Kaydınızı aldıktan sonra, hangi suçlamaların kaydınızda yer aldığını görebilirsiniz.

Adım 2: Adli Sicil Kaydı Sildirme Yollarını Araştırın

Adli sicil kaydı sildirme, belirli durumlarda mümkündür. Bu süreç, sabıkanın türüne ve cezanın niteliğine göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin, bazı hafif suçlar için belirli bir rehabilitasyon sürecinden sonra adli sicil kaydı sildirme mümkün olabilir. Bu konuda detaylı bilgiye ulaşmak ve süreci doğru bir şekilde yönetmek için bir avukattan yardım alabilirsiniz.

Adım 3: Resmi Başvuru Yapın

Adli sicil kaydı sildirme işlemi için resmi bir başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvuru, ilgili Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne yapılabilmektedir. Başvuru için gerekli belgeler, başvurunun niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle bu süreç, adli sicil kaydı sildirme dilekçesi örneği 2023 kullanılarak başlar.

Adli sicil kaydınız yüzünden iş bulamıyorsanız, yukarıda bahsedilen adımları takip ederek bu engeli aşabilirsiniz. Unutmayın, her zaman yasal haklarınızı araştırın ve gerektiğinde profesyonel yardım alın.

Adli Sicil Kaydında C ve Y Ne Demek?

Birçok insan için “Adli sicil kaydı sildirme” süreci karmaşık ve anlaşılması zor bir konu olabilir. Özellikle adli sicil kaydında karşımıza çıkan “C” ve “Y” harflerinin ne anlama geldiği, bu süreci daha da kafa karıştırıcı hale getirebilir. Bu harfler, kayıtlarda belirli anlamlara gelir ve bu da adli sicil kaydınızı nasıl yöneteceğiniz konusunda bilinçli adımlar atmanıza yardımcı olabilir.

C Harfi: C harfi, “Ceza” anlamına gelir. Adli sicil kaydınızda “C” harfi varsa, bu, sizin hakkınızda mahkeme tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir cezanın olduğunu gösterir. Bu, trafik cezalarından dolayı işlenmiş suçlar dahil olmak üzere, herhangi bir suç nedeniyle mahkumiyet anlamına gelebilir. Adli sicil kaydı sildirme sürecini başlatmadan önce, bu tür kayıtların detaylarını tam olarak anlamanız önemlidir.

Y Harfi: Y harfi ise “Cezanın yerine getirildiği” anlamına gelir. Bu, hakkınızda açılmış bir davanın olduğunu ve cezanın yerine getirildiğini ifade eder. 

Adli sicil kaydı sildirme sürecini başlatabilmek için, kaydınızdaki bu harflerin anlamlarını ve ardındaki durumları iyi anlamak gerekir. Eğer kaydınızda “C” veya “Y” harfleri bulunuyorsa, bu durumlar çözümlenmeden kaydınızın silinmesi mümkün olmayabilir. Ancak, mahkumiyet veya yargılama süreci sonlandırıldıktan sonra, adli sicil kaydınızı temizleme konusunda hukuki yardım alabilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği 2024

Adli sicil kaydınızın silinmesi sürecinde, süreci başlatmak için gereken en önemli adımlardan biri “Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi”ni doğru bir şekilde hazırlamaktır. 2024 yılında, bu dilekçeyi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Hazırlama İpuçları:

 • Başlık: Dilekçenizin başlığında açık ve net bir şekilde hangi makama sunulacağını belirtin. 
 • Kişisel Bilgiler: Ad, soyad, TC kimlik numarası ve adres gibi temel kişisel bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde belirtin.
 • Talebin Açıklaması: Adli sicil kaydı sildirme talebinizi net bir şekilde ifade edin. Hangi nedenle bu talepte bulunduğunuzun açıklamasını yapın.
 • Hukuki Dayanak: Adli sicil kaydı sildirme talebinizin hukuki dayanağını belirtin. İlgili kanun maddelerine ve yargı kararlarına atıfta bulunabilirsiniz.
 • Ek Belgeler: Dilekçenize, talebinizi destekleyici mahkeme karar örnekleri, sağlık raporu gibi ek belgeleri de eklemeyi unutmayın.
 • İmza: Dilekçenizi imzalamayı ihmal etmeyin.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Nereye Verilir?

Adli sicil kaydı sildirme süreci, pek çok kişinin hayatını etkileyebilecek bir konudur. Bu nedenle adli sicil kaydını sildirmek isteyen bireyler, olabildiğince doğru ve resmi yollardan ilerlemek zorundadır. Peşi sıra gelen en önemli sorulardan biri ise; adli sicil kaydı sildirme dilekçesinin nereye verileceği konusudur.

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi, adli sicil sicilinden kaydınızı temizletmek istediğinizde yazmanız ve teslim etmeniz gereken resmi bir belgedir. Bu dilekçenin teslim edileceği yer, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü‘dür. Dilekçenizin doğru adres ve daireye ulaşması için, Genel Müdürlüğün resmi adresine gönderilmesi gerekmektedir.

“Adli sicil kaydı sildirme” sürecinde dilekçenin doğru yerlere ve zamanında ulaştırılması önemlidir. Bu nedenle, bu işlemleri yaparken dikkatli olmak ve gerekirse profesyonel destek almak, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesine katkı sağlayacaktır.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği

[Başlık : Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne]

[Ad Soyad]

[TC Kimlik No]

[Adres]

[Telefon Numarası]

[Tarih]

Konu : Adli Sicil Kaydımın Silinmesi Talebidir.

Açıklamalar :

Sayın Yetkili,

Ben, [adınızı ve soyadınızı yazınız], [TC kimlik numaranızı yazınız] kimlik numarasına sahip; [adresinizi yazınız] adresinde ikamet eden bir vatandaş olarak, adli sicil kaydımın [silinme nedeninizi yazınız] nedeniyle silinmesini, akabinde adli sicil arşiv kaydına gönderilmesini talep ediyorum.

Bu talebimin kanuni dayanakları [ilgili kanun maddelerini ve varsa yargı kararlarını belirtin]. Ek olarak, talebimi destekleyici [ek belgelerinizi listeleme] ek belgeler dilekçeme eklenmiştir.

Sonuç ve istem : Bu süreçte gereken her türlü işbirliğine hazır olduğumu belirtmek isterim. Talebimin olumlu sonuçlanmasını arz eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim.

İmza : [Adınız ve Soyadınız]

Dilekçenizi hazırlarken yukarıda belirtilen noktalara dikkat ederseniz, adli sicil kaydı sildirme sürecinizin daha sorunsuz ilerlemesine katkıda bulunabilirsiniz. Her zaman en güncel bilgi ve yönlendirmeler için ilgili makamlardan veya bir avukattan destek almayı unutmayın.

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçesi Nereye Verilir?

Adli sicil kaydı sildirme, kişinin toplum içinde yeniden saygın bir yer edinmesine olanak tanır. Peki, adli sicil arşiv kaydının silinmesi dilekçesi nereye verilir? Bu süreç, kişinin yaşamına yeni bir sayfa açabilmesi için büyük önem taşır.

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için, muhatap merci Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik  Genel Müdürlüğüdür. 

Dilekçe Verilirken İzlenecek Adımlar:

 1. Dilekçenin Hazırlanışı: Kişisel bilgiler, talep edilen işlemler ve adli sicil kaydı sildirme talebinin nedenleri açıkça belirtilmelidir.
 2. Gerekli Belgeler: Dilekçeye, kimlik fotokopisi ve varsa adli sicil kaydı gibi ek belgeler eklenmelidir.
 3. Başvuru Yeri: Dilekçe, avukat aracılığı ile Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüdür. 

Başvurunun ardından sicil kaydının silinmesi için gerekli incelemeler başlatılır. Bu süreçte, sabıkanın niteliği, kişinin adli sicil kaydındaki diğer bilgiler ve adli sicil kaydı sildirme talebinin meşru nedenlere dayanıp dayanmadığı gibi faktörler değerlendirilir.

Unutmayın, adli sicil kaydı sildirme işlemi kişinin geleceği üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Bu nedenle, başvuru yaparken gerekli özenin gösterilmesi ve sürecin doğru takip edilmesi büyük önem taşır. Bu, bireyin toplumsal yaşama tam anlamıyla entegre olabilmesi için gereklidir.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Adli sicil kaydı elde etmek veya adli sicil kaydı sildirme konusunda ilk adım olarak, sahip olduğunuz kaydı nereden ve nasıl alabileceğinizi bilmek önemlidir. Bu belge, kişilerin geçmişte işlemiş olabileceği herhangi bir suçun resmi kaydını içerir. Dolayısıyla, adli sicil kaydının temini, hem kişisel, hem de resmi işlemler için gerekli olabilmektedir.

Bu kaydı temin etmenin birkaç yolu vardır ve en yaygın yöntemler aşağıda sıralanmaktadır:

E-Devlet Üzerinden: En kolay ve hızlı yöntemlerden biri e-Devlet sistemi üzerinden adli sicil kaydı sorgulaması yapmaktır. Bu işlem için bir e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. E-Devlet portalına giriş yaptıktan sonra, Adalet Bakanlığı bölümünden ilgili hizmete ulaşarak, adli sicil kaydınızı elektronik ortamda görüntüleyebilir ve dilediğiniz takdirde çıktısını alabilirsiniz.

Adalet Sarayları: Eğer e-Devlet şifreniz yoksa veya fiziksel bir belgeye ihtiyacınız varsa, ikamet ettiğiniz yerin adalet sarayına başvurarak da adli sicil belgenizi temin edebilirsiniz. Bu yöntemle alınan adli sicil kaydı resmi mühürlü ve imzalı olduğundan, çeşitli resmi işlemler için tercih edilebilir.

Kaymakamlık : Eğer e devlet şifreniz yoksa ve adliyeye de uzaksanız adli sicil kaydı bağlı bulunduğunuz kaymakamlıktan da alınabilmektedir. 

Adli sicil kaydınızı temin ettikten sonra, adli sicil kaydı sildirme işlemi için gerekli adımları takip edebilirsiniz. Unutmamanız gereken önemli bir nokta, adli sicil kaydının her ihtiyaç duyduğunuzda güncellenmiş olması gerektiğidir. Dolayısıyla, sürekli olarak güncel kayda ihtiyacınız varsa, bu süreci periyodik olarak tekrarlamanız gerekebilir. Bu, özellikle adli sicil kaydı sildirme işlemi sonrasında önem kazanmaktadır, çünkü sicilinizdeki değişikliklerin resmi kayıtlara yansıması biraz zaman alabilir. Bu yüzden, başvurularınızda en güncel belgeleri kullanmanız, işlemlerinizin sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.

Adli Sicil Kaydı Kaymakamlıktan Alınabilir mi?

Adli sicil kaydı, kişilerin iş hayatı ve bazı resmi işlemler için oldukça önem taşıyan bir belgedir. Pek çok birey, adli sicil kaydının nasıl ve nereden alınacağı konusunda sıkça sorular sormaktadır. Bu bağlamda, “Adli sicil kaydı kaymakamlıktan alınabilir mi?” sorusuna net bir yanıt vermek gerekmektedir.

Türkiye’de adli sicil kaydı almak için en doğru ve resmi adres, Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin her il ve ilçesinde bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı adliyeler veya e-Devlet sistemi üzerindendir. Buna karşın, kaymakamlıkların adli sicil kaydı verme gibi bir yetkisi bulunmaktadır. 

Adli sicil kaydınızı temiz tutmanız, gelecekte iş ve çeşitli resmi işlemlerinizi kolaylaştıracaktır. “Adli sicil kaydı sildirme” işlemiyle ilgili detaylı bilgi ve adımlar için ilgili adli sicil bürosuna veya e-Devlet sistemine başvurabilirsiniz. Unutmayın, adli sicil kaydınızı kaymakamlıklardan alamazsınız; bu işlemler için doğru adresler adli sicil büroları veya e-Devlet sistemidir.

Adli Para Cezası Sicile İşler Mi?

Adli sicil kaydı sildirme sürecini anlamak için, adli para cezalarının sicile işleyip işlemediğini bilmek önemlidir. Bu konu, birçok kişinin merak ettiği, hatta zaman zaman yanılgılara düşebildiği bir konudur.

Adli para cezası, genellikle hafif suçlar için verilen bir ceza türüdür. Örneğin; trafik cezaları, hafif maddi hasara yol açan suçlar gibi. Peki, bu tür cezalar adli sicil kaydına işlenir mi? Cevabımız, adli para cezalarının da sicile işlenir. 

Adli sicil kaydı sildirme işlemi düşünülüyorsa, bu detayların iyi bilinmesi ve profesyonel bir hukuk danışmanlığı alınması faydalı olacaktır.

Adli Sicil Kaydı Olan İşe Girebilir mi ?

Adli sicil kaydı, bir bireyin yargılanmış olup olmadığını ve herhangi bir suçtan mahkumiyet kaydının bulunup bulunmadığını gösteren resmi bir belgedir. Böyle bir kayda sahip olmak, iş bulma sürecinde önemli bir engel teşkil edebilir. Ancak, adli sicil kaydı olan bireylerin işe girip giremeyeceği, tamamen başvurdukları işin doğası ve işverenin politikalarına bağlıdır.

Bazı sektörler ve pozisyonlar, adli sicil kaydının temiz olmasını zorunlu kılar. Özellikle, kamu hizmeti, öğretmenlik, bankacılık ve güvenlik gibi güven duyulan pozisyonlarda sicil kaydının temiz olması genellikle bir ön koşuldur. Bu tür durumlarda, adli sicil kaydı olan bireylerin iş bulmaları oldukça zordur.

Fakat adli sicil kaydı olan ama adli sicil kaydı sildirme işlemi yaparak bu kayıtları temizleten bireyler, iş bulma süreçlerinde daha avantajlı bir konuma gelebilirler. Adli sicil kaydının sildirilmesi, bireyin geçmişteki hatalarının kariyerine zarar vermesini önleyebilir ve daha geniş iş olanakları sunabilir.

İşverenler tarafından yapılan değerlendirme aşamasında, adayın geçmişteki suçlarının işin gereklilikleri ile direkt bir ilişkisi olup olmadığına bakılır. Örneğin; finans sektöründe işe girmek isteyen bir bireyin dolandırıcılıkla ilgili bir sabıka kaydının olması, işveren açısından ciddi bir endişe kaynağı olabilir. Ancak, adli sicil kaydı olan bir bireyin, tamamen farklı bir alanda, örneğin sanat veya eğitim sektöründe, bu tür bir kaydın iş bulmasına engel teşkil etmemesi muhtemeldir.

Bunun yanında adli sicil arşiv kaydının işe girilmesine olan engeli hakkında da konuşmak gerekmektedir. Adli Sicil Kanuna göre adli sicil arşiv kaydı ancak resmi kurumlar tarafından istenebilmektedir. Bu noktada resmi olmayan kurumların adli sicil arşiv kaydı istemesi durumunda verilmemesi gerekmektedir. Yani adli sicil kaydı özel sektör için sorun olabilirken, adli sicil arşiv kaydı özel sektör için sorun olmamalıdır. 

Sonuç olarak, adli sicil kaydı olan bireylerin iş bulabilmesi mümkündür, ancak bu durum başvurulan işin türüne ve işverenin kriterlerine bağlıdır. Adli sicil kaydı sildirme işleminin başarıyla tamamlanması, kişinin iş bulma şansını artırabilir ve geçmişteki hatalarının gelecekteki kariyer fırsatları üzerindeki etkisini minimize edebilir.

GBT Ne Demek?

Adli sicil kaydı sildirme sürecini anlamak ve bu konuda adım atmadan önce, GBT’nin ne olduğunun iyi kavranması gereklidir. GBT, Genel Bilgi Toplamanın kısaltmasıdır ve Türkiye’de emniyet genel müdürlüğü tarafından kullanılan bir terimdir. Bu sistem, bir kişinin adli sicil bilgileri de dahil olmak üzere, çeşitli resmi bilgilerinin elektronik ortamda toplanması, saklanması ve gerektiğinde ilgili kurumlarla paylaşılmasını sağlar.

GBT sorgulaması, adli sicil kaydı sildirme sürecinde hayati bir adımdır. Çünkü kişi, öncelikle mevcut durumunu net bir şekilde bilmeli ve hangi kayıtların silinmesi gerektiğini anlamalıdır. Böylece, adli sicil kaydı sildirme sürecine doğru ve etkili bir şekilde başlanabilir.

GBT’ye Neler Kaydedilir ?

GBT’ye hangi bilgiler kaydedilmektedir?

 • Kişisel Bilgiler: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası gibi temel kişisel bilgiler.
 • Adli Sicil Kaydı: Kişinin adli sicil kaydında bulunan mahkumiyetler, adli sicil kaydı sildirme işlemleri dahil tüm bilgiler.
 • Aranma Bilgileri: Kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığına dair bilgiler.
 • Gözaltı ve Tutukluluk Bilgileri: Kişinin geçmişte gözaltına alınıp alınmadığı, tutuklanıp tutuklanmadığı gibi bilgiler.
 • Askerlik bilgileri: Türkiye’de yaşayan erkek vatandaşların askerlik yapıp yapmadığına dair bilgiler.
 • İkamet Bilgileri: Kişinin nüfusa kayıtlı olduğu adres ve mevcut ikametgah bilgileri.
 • Yabancılar İçin Özel Durumlar: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklular için vize, ikamet izni ve benzeri bilgiler.

GBT taramasının, özellikle adli sicil kaydı sildirme işlemlerinde önemli bir yeri vardır. Bu tarama sistemi üzerinden bireylerin adli sicil durumları, aranma bilgileri ve daha pek çok konuda güncel bilgilere ulaşılabilmektedir. Adli sicil kaydını sildirmek isteyen bireyler, işlemlerini tamamladıktan sonra GBT kayıtlarında bu bilgilerin güncellenmesini de takip etmelidir. Böylece, adli sicil kaydı temizlenmiş olan bireylerin toplum içindeki yeni başlangıçlarını hiçbir engel olmadan yapmaları mümkün olacaktır.

Sicile İşlenen Suçlar Nelerdir?

Adli sicil kaydı sildirme sürecini anlamak için öncelikle hangi suçların adli sicile işlendiğini bilmek gerekmektedir. Adli sicile işlenen suçlar, bireylerin işledikleri suçların resmi bir kayıt altına alınmasıdır. Bu kayıtlar, bireyin yasal yükümlülüklerinin bir göstergesi olarak kabul edilir ve çeşitli durumlarla ilgili değerlendirmelerde kullanılır.

Örnek olarak, adli sicile işlenen suçlar şunları içerir:

 • Adli para cezaları,
 • Kısa süreli hapis cezaları,
 • Uzun süreli hapis cezaları,
 • Bir devlet hizmetinde çalışma cezaları,
 • Cezası ertelenen hapis cezaları,
 • Belirli hakların kullanılmasının kısıtlanmasına yönelik cezalar.

Adli sicil kaydı sildirme işlemi, işlenen suçun niteliğine ve kişinin adli sicil durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bazı suçlar belirli bir süre içinde otomatik olarak silinirken, bazı durumlarda bireyin bu süreci hızlandırmak için aktif adımlar atması gerekebilir.

Sonuç olarak, adli sicil kaydı sildirme sürecine başlamadan önce hangi suçların sicile işlendiğini anlamak, sürecin daha etkin ve hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Kişinin adli sicil durumunu temizlemek, özellikle iş bulma veya yurtdışına seyahat gibi durumlarda önemli avantajlar sağlayabilir. Adli sicil kaydınızda ne tür suçlar bulunduğunu bilmek, bu konuda atılacak adımları planlamanızda size yol gösterecektir.

Sicile İşlenmeyen Suçlar Nelerdir?

Adli sicil Kanunu uyarınca aşağıdaki suçlar sicile kayıt edilmemektedir. Bunlar;

-İdarelerin verdiği idari para cezaları,

-Disiplin hapsine yönelik verilen cezalar,

-Tazyik hapsine yönelik verilen cezalar.

Sicile İşlenen Suçlar Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydı sildirme süreciyle ilgili en fazla merak edilen konulardan biri de suçların sicilden ne zaman silineceğidir. Bu süreç, işlenen suçun türüne ve verilen cezanın niteliğine göre değişiklik gösterir.

İşte sicile işlenen suçların silinme zamanları hakkında genel bir bakış:

Hafif Suçlar: Bu tür suçlar genellikle çok daha kısa sürede sicilden silinir. Örneğin, trafik cezaları gibi hafif kabul edilen suç kayıtları, cezanın tamamlanmasının ardından 5 yıl içerisinde adli sicil kaydından çıkarılabilir.

Ağır Suçlar: Ağır kabul edilen suçlar için ise bu süreç daha uzundur. Cezanın bitiminden itibaren genellikle 10 yıla kadar adli sicil kaydında bu bilgilerin kalabileceği öngörülür.

Özel Durumlar: Bazı suçlar, toplumun genel ahlak anlayışına göre daha ciddi kabul edilir ve bu tür suçların adli sicil kaydından silinmesi daha uzun zaman alabilir. Cinsel suçlar ve şiddet içeren suçlar bu kategoriye girer ve bu suçların adli sicilden çıkarılması genellikle 30 yıl arası bir zamanı bulabilir.

Adli sicil kaydı sildirme süreci kişinin sosyal ve profesyonel yaşamı üzerinde önemli etkilere sahip olduğundan, bu durumların farkında olmak ve sürecin nasıl işlediğini bilmek büyük önem taşır. Unutmayın ki, adli sicil kaydının temizlenmesi, bireylerin yeniden topluma entegre olmalarını ve sosyal haklara erişimlerini kolaylaştırır.

Bu konuda, adli sicil kaydını sildirme işlemini hızlandıracak ve doğru yönlendirmeler alabileceğiniz profesyonel destek almak önemlidir. Adli sicil kaydı sildirme işlemi için gereken adımları doğru bir şekilde takip etmek ve ilgili mercilere gerekli başvuruları zamanında yapmak, sürecin başarıyla tamamlanmasında kilit rol oynar.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Ne Kadar Sürer?

Adli sicil kaydı sildirme süreci, başvurunun yapılmasından itibaren değişkenlik gösteren bir zaman dilimini kapsar ve bu süreç 2024 yılı itibariyle genelde iki yada üç ay arasında değişebilmektedir. Adli sicil kaydını sildirmek isteyen bireyler için bu süreç, hem yapılacak işlemlerin çeşitliliğine hem de ilgili kurumların işleyiş hızına bağlı olarak farklılık gösterir.

Başvuru Hazırlığı: Adli sicil kaydı sildirme süreci, öncelikle gerekli belgelerin ve dilekçenin hazırlanması ile başlar. Bu aşama, bireyin belge toplama ve dilekçe yazma hızına göre birkaç gün sürebilir.

Başvurunun Yapılması: Gerekli belgelerle birlikte adli sicil kaydı sildirme başvurusunun yapıldığı aşama, ilgili kurumun çalışma durumuna göre değişiklik gösterir. Başvuru, elektronik ortamda veya doğrudan ilgili kuruma yapılabilmektedir.

Değerlendirme Süreci: Başvurunun ilgili makamlarca değerlendirilmesi genellikle en uzun süreyi alan aşamadır. Değerlendirme süreci, başvurunun karmaşıklığına ve ilgili kurumun yoğunluğuna bağlı olarak birkaç iki yada üç ay sürebilir.

Sonuçlandırma: Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, adli sicil kaydının silinmesine yönelik karar verilir ve bireye bildirilir. Bu aşama, genelde hızlı bir şekilde sonuçlanır.

Önemli Noktalar:

 • Adli sicil kaydı sildirme başvurusunda bulunurken dikkate alınması gereken önemli bir nokta, tüm gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmış olmasıdır.
 • Başvuru süreci, kişilere göre değişiklik gösterebilir, bu yüzden ilgili kurumun web sitesi veya müşteri hizmetleri üzerinden güncel bilgilerin alınması tavsiye edilir.

Bu bilgiler ışığında, adli sicil kaydı sildirme sürecinin ne kadar süreceğine dair kesin bir zaman vermek zordur. Ancak, başvurularınızı bir avukat ile doğru ve eksiksiz bir şekilde yaparak bu süreci hızlandırabilir ve olası gecikmeleri en aza indirebilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydı sildirme süreci ve zamanlaması, karışık ve zamana bağımlı bir konu olabilir. Bu yazımızda, adli sicil kaydının ne zaman silinebileceğine dair önemli noktaları ele alacağız.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, sabıka kaydınızı, yani adli sicil kaydınızı sildirmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir. İşte ana hatlarıyla bu sürecin zamanlaması:

İnfazın Tamamlanması: Hükümlü olan bir kişinin, adli sicil kaydının silinmesi için öncelikle hüküm giyilen cezanın tamamen infaz edilmiş olması gerekmektedir. Bu, hapishane cezasının çekilmesi, adli para cezasının ödenmesi veya hükmen verilen diğer yaptırımların tamamlanması anlamına gelir.

Denetim Süresinin Geçmesi: Belli suçlar için hükümlülük sonrası belli bir denetim süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre, işlenen suça ve alınan ceza miktarına göre değişkenlik gösterebilir.

Başvuru Yapılması: Adli sicil kaydı sildirme işlemi otomatik olarak gerçekleşmez. Denetim süresinin tamamlanması sonrasında, ilgili kişinin Adalet Bakanlığına veya bağlı kurumlara resmi bir sildirme veya arşiv kaydının silinmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

Adli sicil kaydı sildirme süreci ve zamanlaması, kişinin karşı karşıya olduğu suçun ciddiyetine, alınan cezanın türüne ve infazın durumuna göre değişiklik gösterir. Sabıka kaydının ne zaman silineceğini kesin olarak öğrenmek için, Adalet Bakanlığı veya ilgili mahkemelerle iletişime geçmek en doğru adımdır. Bu süreçte doğru bilgiye ulaşmak, adli sicil kaydı sildirme işleminin başarılı ve hızlı bir şekilde tamamlanması için kritik öneme sahiptir.

Adli Para Cezası Sicilden Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydı sildirme süreci, genellikle vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelir. Özellikle, adli para cezası gibi ödeme ile sonuçlanan durumlar söz konusu olduğunda, bu cezaların adli sicilden ne zaman silineceği sıkça sorulan bir sorudur.

Adli sicil kaydı ve adli para cezasının sicilden silinmesi, cezanın ödenme şekline ve yasal süreçlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Adli para cezaları, ödendiği taktirde başvuru sonrası 1 ay içinde adli sicil kaydından silinmektedir. Ancak, adli sicil kaydı sildirme işlemi, otomatik olarak gerçekleşmez. Bireyin, bu kaydın silinmesi için ilgili makamlara başvurması gerekir.

Adli para cezası alındığı takdirde, cezanın ödenmesi ve yasal bekleme süresinin dolması ile birlikte, adli sicil kaydı sildirme başvurusu yapılarak sicilin temizlenmesi mümkündür. Ancak, adli sicil kaydının sildirilmesi için gerekli olan bu süreçler ve yasal prosedürler hakkında detaylı bilgi almak ve doğru adımları atmak adına bir hukuk danışmanından yardım almak en sağlıklı yoldur.

Sabıka Kaydı Sicilden Ne Zaman Silinir?

Sabıka kaydı, bireyin geçmişte işlemiş olduğu suçlar ve hükümlülüklere dair bilgileri içerir. Bu kaydın silinmesi, pek çok kişi için yeniden toplum içinde saygın bir birey olma yolunda önemli bir adım olabilir. Peki, adli sicil kaydı sildirme süreci ne zaman başlar ve ne zaman tamamlanır?

Adli sicil kaydının silinmesi, tescil edilmiş suçların belirli bir zaman dilimi sonunda, hukuki zeminde otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, bu süreç suçun türüne ve mahkeme tarafından verilen karara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Aşağıda bazı genel kuralları ve zaman dilimlerini bulabilirsiniz:

 • Hafif Suçlar: Genellikle, hafif sayılabilecek suçlar için adli sicil kaydı 5 yıl sonra otomatik olarak temizlenir.
 • Ağır Suçlar: Ağır ve ciddi suç kategorisine giren vakalar için bu süre 10-15 yıl arasında değişebilir.

Önemli olan, adli sicil kaydı sildirme işleminin bazı durumlarda mahkeme kararıyla hızlandırılabileceğidir. Ancak, bu prosedürler hakkında kesin ve güncel bilgilerin alınması için bir hukuk uzmanına danışılması tavsiye edilir.

Son olarak, adli sicil kaydının silinmesi konusunda en net bilgiyi, Adalet Bakanlığı’nın resmi web sitesi veya ilgili kaymakamlık ve adliye binalarından edinebilirsiniz. Unutmayın, adli sicil kaydı sildirme süreci ülkenin hukuk sistemine ve yasalarına göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle her zaman güncel bilgilerle hareket edin.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Sicile İşler mi?

Adli sicil kaydı sildirme sürecinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) meselesi sıkça karşılaşılan bir durumdur ve bu durumun sicile işleyip işlemediği konusu birçok kişiyi ilgilendirir. HAGB, yargılama sürecinde mahkemenin verdiği hüküm sonucunda, hükümlünün belirli koşullar altında denetim süresine tabi tutulması ve bu süreçte herhangi bir suç işlemezse hükmün açıklanmayarak sicil kaydına işlenmemesidir. Öncelikle, bu durumun adli sicil kaydına direkt etkilerini değerlendirelim:

Adli Sicil Kaydına İşleme: HAGB uygulanması durumunda, verilen karar sicil kaydına dâhil edilmez. Ancak, bu süre zarfında şahısların herhangi bir suç işlememesi gerekmektedir. Aksi takdirde, hüküm açıklanır ve sicile işlenir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı: HAGB ile ilgili mühlet süresince geçerli olan kayıtlar, yalnızca adli sicil arşiv kaydında tutulur. Bu süre zarfında yeni bir suç işlenmezse, sonunda bu kayıtlar da silinir.

Bunları göz önünde bulundurduğumuzda, HAGB’nin sicile işlemediğini ancak belirli koşullar altında adli sicil arşiv kaydında geçici bir süre tutulduğunu belirtebiliriz. Bu, adli sicil kaydı sildirme sürecinde önemli bir aşamadır çünkü HAGB kararı, şartların yerine getirilmesi halinde kaydın tamamen temizlenmesine olanak tanır. Bu durum, özellikle işe alım süreçlerinde veya yurt dışına çıkışlarda adli sicil kaydının temiz olması gerektiğinde büyük bir avantaj sağlar.

Kısacası, HAGB uygulaması, bireylerin adli sicil kayıtlarının temiz kalmasına imkan tanırken, herhangi bir yeni suç faaliyeti bu şansı ortadan kaldırarak sicile işlenmesine neden olabilir. Dolayısıyla, adli sicil kaydı sildirme sürecinde HAGB, önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Adli sicil arşiv kaydı ile adli sicil kaydı arasındaki fark nedir?

Adli sicil kaydı, yalnızca yükümlülüğü devam eden mahkeme kararlarını içerirken; adli sicil arşiv kaydı, kişinin adli sicil kaydının silinmesi sonucunda ortadan kalkan kayıtların da saklandığı daha geniş bir kayıttır. Adli sicil arşiv kaydı, ancak belli başlı resmi kurum ve makamların özel izniyle erişilebilen, daha çok güvenlik soruşturmalarında kullanılan gizli bir kayıttır.

Sabıka kaydı nasıl silinir?

Sabıka kaydının silinmesi için, ilgili kişinin mahkeme kararı gereğince belirlenen denetim süresini tamamlamış ve herhangi bir yeni suç işlememiş olması gerekmektedir. Kişi, belirlenen süre sonunda Adli Sicil Sicil kaydının silinmesi için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir. Ayrıca, bazı hafif suçlar için otomatik silinme süreci de vardır.

Adli sicil kaydımın silinip silinmediğini nasıl öğrenebilirim?

Adli sicil kaydınızın silinip silinmediğini öğrenmek için Adalet Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak ya da doğrudan herhangi bir adliyenin adli sicil birimine başvurarak sorgulama yapabilirsiniz. Bu sorgulama sonucunda adli sicil kaydınızın güncel durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Adli sicil arşiv kaydı herkes tarafından görülebilir mi?

Hayır, adli sicil arşiv kaydı genel erişime kapalıdır ve yalnızca yetkili makam ve resmi kurumlar tarafından, kişinin onayı ya da kanuni bir gereklilik çerçevesinde erişilebilir. Örneğin; güvenlik soruşturması gibi hususlarda yetkili merciler tarafından sorgulanabilir. Bu kayıtların gizliliği kanunlarla korunmaktadır ve keyfi olarak erişim mümkün değildir.

Adli sicil kaydı silinmezse hangi durumlarda engellerle karşılaşabilirim?

Adli sicil kaydı olması, iş başvurularında, kamu görevlerine atanmalarda, bazı mesleklerde çalışma izni almalarda ve bazı sosyal haklardan yararlanmalarda kısıtlamalara yol açabilir. Özellikle güvenlik soruşturması gerektiren işlerde adli sicil kaydının temiz olması aranan önemli bir unsur olabilir. 

Adli sicil kaydı nasıl silinir?

Adli sicil kaydının silinmesi, yasal olarak belirlenen süre zarfında herhangi bir suç işlenmemesi durumunda normalde otomatik olarak gerçekleşir. Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere göre, bir kişinin adli sicil kaydındaki mahkumiyet bilgileri, cezanın infazının tamamlanmasından veya ertelenmesinden itibaren belirli bir sürenin geçmesiyle silinir. Fakat uygulamada başvuru yapılmadan silinmemektedir. 

Sabıka kaydı nereden ve nasıl alınır?

Sabıka kaydı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından e-Devlet platformu üzerinden kolaylıkla alınabilir. Bunun için e-Devlet şifresi, mobil imza veya elektronik imza gibi kimlik doğrulama yöntemlerinden birine sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Savcılıkları ve bazı kamu kurumlarından fiziki olarak da sabıka kaydı talep edilebilir. Alınan sabıka kaydı resmi ve özel işlemlerde kullanılabilir.

Adli sicil ve arşiv kaydını silmek için mahkemeye başvurmak gerekir mi?

Adli sicil kayıtlarının belirlenen süreler sonunda otomatik olarak silinmesi nedeniyle normal şartlar altında mahkemeye başvurmak gerekmez. Ancak belirli durumlarda örneğin memnu hakların iadesi gereken durumlarda mahkemeye başvurarak önce memnu hakların iadesi kararı almak gerekmektedir.  

Adli sicil arşiv kaydı silinir mi?

Adli arşiv kaydı ancak kanunda öngörülen şartlar ve süreler yerine getirildiğinde silinebilmektedir.  Adli sicil kaydı sildirme süreçleri arasında en çok merak edilenlerden biri, adli sicil arşiv kaydının silinip silinmeyeceğidir. Bu konuda, bazı temel bilgileri paylaşarak, okuyucularımızın aklındaki soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyoruz.

Adli sicil arşiv kaydı, adli sicil kaydının aksine, bir kişinin işlemiş olduğu suçlarla ilgili bilgilerin daha detaylı bir şekilde tutulduğu bir kayıttır. Adli sicil kaydı sildirme işlemi gerçekleşse dahi, bu arşiv kaydı, belli koşullar altında erişime kapalı olarak muhafaza edilir. Bu durum, birçok kişinin adli sicil kaydını sildirse bile, arşiv kaydının var olup olmadığı konusunda kafasının karışmasına neden olmaktadır. 

Adli sicil kaydı nasıl sorgulanır? 

Adli sicil kaydınızı, e-Devlet platformu üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bu platform, kişisel adli sicil kaydınıza kolay ve güvenli erişim imkanı sunar.

Adli sicil kaydı sildirme için hangi şartlar gerekli? 

Adli sicil kaydının silinmesi için, hükümlülüğe ilişkin cezanın infaz edilmiş olması veya zamanaşımına uğramış olması gerekmektedir. Bazı özel durumlar için ise mahkeme kararı gerekebilir.

Adli sicil kaydı iş ve eğitim hayatını nasıl etkiler? 

Birçok kurum ve kuruluş, işe alım süreçlerinde adayların adli sicil kaydını sorgulamaktadır. Aynı şekilde, bazı eğitim kurumları için de adli sicil kaydı temiz olması ön koşuldur. Bu yüzden, adli sicil kaydı sildirme süreci kişinin profesyonel ve akademik geleceği açısından önem taşır.

Adli sicil kaydı en hızlı nasıl silinir?

Adli sicil kaydı en hızlı bir avukat yardımı ile silinir. Adli sicil sildirme işlemi karışık bir mevzu olup muhakkak konusunda uzman bir avukattan hukuki destek alınması gerekmektedir. 

Hangi suçlarda adli sicil kaydı silinmez?

Sicilden silinmeyen adli sicil kaydı yoktur. Her ceza adli sicilden silinebilir.

Genel af çıkarsa arşiv kaydı silinir mi?

Genel af çıkarsa adli sicil silinir fakat adli sicil arşiv kaydı silinmez. Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için bu duruma özel bir bir yasanın çıkması gerekmektedir. 

Arşiv kaydı olan işe girebilir mi?

Adli sicil kaydı yada adli sicil arşiv kaydı olan kişinin işe girip giremeyeceği özel sektörde işveren kalmış bir durumdur. Kamuda ise adli sicil arşiv kaydı olan kişilerin işe alınmadığı görülmektedir. 

Adli Sicilde C ne demek?

Adli sicil kaydında olan C harfi ceza fişi demektir. Ceza mahkumiyet kararının özetini ifade etmek için kullanılır. 

Karakolda ifade vermek sicile işler mi?

Karakolda ifade vermek bir soruşturma işlemidir. Henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet olmadığından sicile işlemesi mümkün değildir. 

Kavga etmek sicile işler mi?

Edilen kavga sonucu hakkınızda bir soruşturma açılması ve bu soruşturmanın sonucunda HAGB haricinde bir ceza almanız durumunda sicilinize kasten yaralama suçu işleyecektir. 

Adli sicil kaydı olan pasaport alabilir mi?

Adli sicil kaydı olan kişilerin pasaport almasında herhangi bir sorun yoktur. Ancak yapılan yargılamada yurtdışı yasağı verilmesi durumunda pasaport alınması mümkün değildir. 

Denetimli serbestlik sicilden silinir mi?

Denetimli serbestlik bir ceza değildir. Bir güvenlik tedbiridir. Bu sebeple denetimli serbestlik sicile işlememektedir. 

Cezaevine girdi çıktı sicile işler mi?

Cezaevine tutuklu olarak girdi çıkılması yapılması durumunda dava sonunda ceza alınmaması durumunda sicile işlemeyecektir. Fakat ceza evine hükümlü olarak girdi çıktı yapılması durumunda kesinleşmiş bir mahkumiyet olacağından sicile işleyecektir. 

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara