Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği Türkiye Cumhuriyetinde tutulan sicilin silinmesi için talepte bulunmaya yarayan dilekçe türüdür. Adli sicil kaydının silinmesi adli sicil kayıtlarının tutulduğu adli sicil ve istatistik genel müdürlüğüne hitaben yapılmaktadır.Adli sicil kaydına halk arasında sabıka kaydı denmektedir. Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Adli sicil kaydının silinebilmesi için verilen hükmün tamamlanmış ve bitmiş olması gerekmektedir. Yani hapis cezası verildiyse son gününe kadar yatmalı, para cezası verildiyse son taksiti ödenmelidir. Ceza sonuna kadar infaz olduğunda adli sicil kaydı adli sicil arşiv kaydına dönüşmektedir. Dönüşmediği taktirde adli sicil ve istatistik genel müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapmak gerekmektedir. Adli sicil kaydının silinmesi için Adli Sicil Kanunu bir takım şartlar öngörmüştür. Adli sicilinizi öğrenmek için e devlet sistemini kullanmak mümkündür. Belirli yıl ve üzeri belirli suçlar sicile işler ve memur olmaya engeldir. Yine özel sektörler adli sicili temizi işçi çalıştırmak istediğinden adli sicil kaydının silinmesi dilekçe örneği önemli bir konudur. Adli sicil konusu ceza hukuku içinde yer almakta olup adli sicil kaydının silinmesi dilekçe örneği muhakkak konusundauzman bir ceza avukatıile hazırlanmalıdır. Adli sicil kaydının yada adli sicil arşiv kaydının silinmesi için aşağıda bulunan dilekçe, kimlik fotokopisi, infazın tamamlandığına dair belge ve infaza konu olan mahkeme kararı ile kesinleşme şerhi gerekmektedir. Adli sicil kaydının silinmesi için herhangi bir masraf ve harç alınmamaktadır.

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ADLİ SİCİL KAYDININ

SİLİNMESİ İSTEMİNDE

BULUNAN:

ADRES:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

ADRES: Adres antettedir.

KONU :Müvekkilimize ait adli sicil kaydının silinmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

1) Müvekkilimiz Seda GÖZ hakkında, 14.04.2018 tarihinde işlenen hırsızlık suçuna ilişkin olarak Mersin 4.Asliye Ceza Mahkemesi’nin xxx E. ve xxx K. sayılı ilamıyla verilen 10 yıl hapis cezası kesinleşmiştir ve tamamlanmıştır.

2-) Müvekkilimiz, 04.04.2020 tarihinde Mersin 4 Asliye Ceza Mahkemesi’nce yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin başvuruda bulunmuş ve ilgili isteği kabul edilmiştir.

3-) Müvekkilimiz adli sicil kaydı almak için adliyeye yaptığı başvuru sonucunda arşiv kaydının bulunduğunu öğrenmiştir İlgili kayıt müvekkilimizi hak kaybına uğratmaktadır.

4-) Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak sebeplerle adli sicil arşiv kaydının silinmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :5352 S. K. m. 9, 12, 13/A, 14, Geç m. 2; Arşiv Kaydının Silinmesi Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle belirttiğimiz adli sicil kaydında da açıkça görülen müvekkilimizin mahkumiyetine dair adli sicil arşiv kaydının silinmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.01.01.2023

Talepte Bulunan Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

(e-imzalıdır)

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara