Analık Davası Yani Soybağının Tespiti Davası Dava Dilekçesi Örneği

Analık Davası Yani Soybağının Tespiti Davası, annesi belli olmayan bir kişinin yapılacak DNA testi ile mahkeme huzurunda annesi olduğunu tespit ettirmeye yarayan dava türüdür.

Analık Davası Yani Soybağının Tespiti Davası Nasıl Açılır?

İlgili dava türüne soy bağının tespiti davası da denmektedir. Bugün ki yazımızda ilgili davaya ilişkin örnek dilekçe paylaşacağız. İlgili dava DNA testi gerektirdiğinden masraflı bir davadır. İlgili davanın davalısı anne olduğu şüphelenen kişidir. İlgili davaya bakmakla görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Fakat DNA testi yapmadan, sadece nüfusta yapılacak idari usul ile ilgili tespit yapılabilecekse, ilgili dava asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Analık davası hakkında daha detaylı bilgi almak için mersin aile avukatı olarak ekibimizden hukuki destek alabilirsiniz.

Analık Davası Yani Soybağının Tespiti Davası Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi Tol

DAVALI :

KONU: Soy bağının tespitine ilişkin talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil davacı davalı ……………..’in öz annesi olup soy bağında annesi olduğu gözükmemektedir. Bu sebeple huzurda bulunan davayı açma zarureti doğmuştur. Şöyle ki;

2-) Davalı ………… ile ………. imam nikahı ile 1965 yılında resmi olmayan yolla evlenmişlerdir. Resmi olmayan evliliklerinde 15.01.1966 yılında tarafların müşterek konutunda davacı müvekkilim dünyaya gelmiştir. Taraflar fiili olarak 1973 yılına kadar beraber yaşamıştır. 1973 yılında fiili beraberlikleri son bulmuştur. Müvekkilin biyolojik babası ……….. 2015 yılında vefat etmiştir.

3-) Müvekkilim ilk okul yıllarına kadar Türkiye’de yaşamış, daha sonra Almanya’ya yerleşmiştir. Fiilen hala Almanya’da yaşamaktadır. Türkiye’ye git gel yapmaktadır.

4-) Müvekkil evde doğduktan sonra babası ……… tarafından Nüfus Müdürlüğüne kaydettirilmiştir. Burada resmi evlilikleri olmadığı için ve müvekkil evde doğduğu için müvekkilin annesinin sadece adı yazılabilmiştir. Annesi ile soy bağı kurulamamıştır. Şuanda kullandığı kimlikte annesinin ismi yazmaktadır. Fakat soy bağı kaydına bakıldığında davalı ile davacının soy bağı ilişkisi kurulamamıştır ve nüfusa tescil edilememiştir.

5-) Yapılacak DNA testi ve tanık anlatımları ile davacının, davalının kızı olduğu açıkça görülecektir.

6-) Yukarıda açıklanan nedenlerle huzurdaki davayı açma zarureti doğmuştur.

TANIKLARIMIZ:

…………………………

Tanığımız, davalının davacının annesi olduğu hususunda tanıklık yapacaktır.

YASAL NEDENLER: 4721 s. MK. m. 282, 283, 284, 301, 302, 303, 304

HUKUKİ DELİLLER:

1-) Tanık

2-) Dna Testi

3-) Her türlü inceleme ve sağlık raporu,

4-) Aile Nüfus kayıt örneği

5-) Bilirkişi,

6-) Keşif

7-) Yemin ve her türlü yasal sair mevzuat

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle,

1-) Müvekkilin annesinin davacı ……. olduğunun tespitine karar verilmesini ve davamızın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederiz.26/10/2021

Ek:1 Noter onaylı vekaletname

DAVACI VEKİLİ

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara