Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçme ile diğer davalardan vazgeçmeyi karıştırmamak gerekmektedir. Davadan vazgeçme mahkemeye verilecek bir vazgeçme dilekçesi ile yapılabilmektedir. Vazgeçmek isteyen taraf davasından vazgeçmek isteği içerir dilekçesini görevli mahkemeye verir. Görevli mahkeme vazgeçme dilekçesini davalıya yollar ve vazgeçmeyi kabul edip etmediğini sorar. Görüldüğü üzere vazgeçme davadan feragatten farklı olarak karşı tarafın onayına bağlıdır. Anlaşmalı boşanma davasından ise vazgeçme diğer davalarda olduğu gibi değildir. Anlaşmalı boşanma davası tamamen anlaşma usulü esas olduğundan bir tarafın sözlü beyanı ile bile davadan vazgeçilebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Anlaşmalı boşanma davasından mahkeme kalemine verilecek bir dilekçe ile, duruşmada hakime anlaşmalı boşanmak istenmediği söylenmesi ile yada anlaşmalı boşanma duruşmasına 2 kez üst üste katılmamak ile vazgeçmek mümkündür. Daha önce ki makalelerimizde uzunca bahsettiğimiz üzere anlaşmalı boşanma davaları tamamen iradi davalardır. İlgili davanın sonuçlanabilmesi için tarafların her konuda (Nafaka, tazminat, velayet, malların tasfiyesi) anlaşmış olması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçilirse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davasından hüküm verilinceye kadar her zaman vazgeçmek mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçilmesi durumunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 123 uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Yani taraflar için herhangi bir olumsuz durum yaratmaz. Sadece o ana kadar yapılan yargılama giderleri davacı üzerine kalır. Bakiye kalan yargılama gideri davacının talebi üzerine kendisine ödenir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçmenin Cezası Var Mı?

Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçmenin herhangi bir cezası yoktur. Vazgeçen taraf yukarıda açıklandığı üzere yargılama giderlerini ödemek zorunda kalacaktır. Ayrıca eğer karşı tarafın avukatı var ise karşı taraf avukat ücretini yarı oranda ödemek zorunda kalacaktır. Avukatlık Kanunu 6. madde uyarınca dava bitmeden sulh olan, feragat eden ve vazgeçen tarife hükümleri uyarınca belirlenen ücretin yarısına hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanmada Her İki Tarafta Mahkemeye Gitmezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davasında her iki tarafta mahkemeye gitmezse dava takipsizlik sebebiyle düşecektir. Hakim ilk duruşmada dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verecektir. Bu düşme davanın tamamen kapanması anlamına gelmemektedir. Daha sonra taraflar yenileme dilekçesi ile davaya kaldığı yerden devam edebilecektir. Taraflar davanın tamamen kapanmasını istiyor ise vazgeçme yada feragat dilekçesi vermesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragat Eden Tekrar Aynı Olaylar Sebebiyle Dava Açabilir Mi?

Evet açabilir. Çekişmeli boşanma davasından ayrı olarak anlaşmalı boşanma davasında feragat edildiğinde tekrardan aynı sebebe dayanılarak bu sefer çekişmeli boşanma davası açılması mümkündür. Çekişmeli boşanma davalarında ise davadan feragat edildiğinde aynı sebebe dayanılarak dava açılması mümkün değildir. Burada anlaşmalı boşanma diğer boşanma davalarından ayrı tutulmuştur. Bu durum Yargıtay’ın 2. Hukuk Dairesinin 2020/176 esas, 2022/722 karar sayılı kararında açıkça anlatılmıştır. İlgili kararda: “Taraflar arasında daha önce görülen dava anlaşmalı boşanma talebine ilişkin olup, münhasıran anlaşmalı boşanma davası olarak açılmış davadan feragat edilmesi dava tarihinden önceki olayların tümünün affedildiği sonucunu doğurmaz. Taraflar, anlaşmalı boşanma davasının dava tarihinden önceki vakıalara dayanabilir.” şeklinde açık şekilde durumu açıklamıştır.

Mersin En İyi Anlaşmalı Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Hukuk büromuz gerek anlaşmalı gerekse çekişmeli boşanma davasında uzmandır. Hukuk büromuzun avukatları anlaşmalı boşanma davaları konusunda çalışmalarını her geçen gün iyileştirmekte, her geçen gün geliştirmektedir. Boşanma davaları özel uzmanlık gerektirmektedir. Bu sebeple mersin anlaşmalı boşanma avukatı seçerken muhakkak uzman bir boşanma avukatından destek alınması gerekmektedir…

Davadan Feragat Dilekçesi Örneği için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara