Apartman Aidatı Ödenmezse Ne Olur?

Apartmanların ortak olan giderlerini karşılamak amacıyla ev sahiplerinden alınan site aidatları, birçok kez tartışma ve dava konusu olmaktadır. Bu kez yalnızca aidatlarını ödemeyen daire sahiplerini değil, eşlerini, çocuklarını da oldukça yakından ilgilendiren Yargıtay kararı söz konusudur.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesince ödenmemiş olan aidatlardan kat malikiyle birlikte eşi başta olmak üzere aynı dairede yaşayan herkesin sorumlu olacağı kararına varmıştır. Yani ödenmemiş aidatlar ile ilgili evde yaşayan herkese icra takibi yapılabilecek, gelirine el konabilecek.

Apartman Aidatı Ödenmezse Ne Olur?

Apartman aidatı hakkındaki yasal kanunlar “Kat Mülkiyeti Kanunu” maddelerince açıklığa kavuşturulmuştur. Kat Mülkiyeti Kanununca, kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça maliklerin apartman aidatına eşit olarak katılım sağlamaları gerekmektedir.

Aidat borcunu ödemeyen kiracı için karşı icra takibi yapılabilir. Aidat borcuna karşı icra takibinde yetkili olan icra müdürlüğü taşınmaz malın bulunduğu yerdeki icra daireleridir. İcranın takibi sadece yönetici tarafından yapılacak şeklinde kati bir karar yoktur. İcra takibi ayrıca kat maliklerince de yapılabilir. Yönetici, apartman adına vekâleti avukata verebilir. Bir gayrimenkul hukuku avukatı ise kat maliki ile kiracı nezdinde icra takibini başlatabilir. Bütün bunları kapsayan Kat Mülkiyeti Kanun maddesinde belirtilmiştir:

Madde 20:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Taşınmazın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.(Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara